Enemmän kestävyyttä, enemmän innovaatiota

Uusi kestävyysohjelmamme

Yhtenä maailman johtavista yrityksistä teippiteknologian alalla tesa voi saavuttaa suuria asioita ja samalla kantaa paljon vastuuta.

Mitä kestävyys tarkoittaa meille

Näemme kestävyyden ennen kaikkea mahdollisuutena. Se haastaa meidät ajattelemaan aina muutaman askeleen eteenpäin ja olemaan tyytymättä vallitsevaan tilanteeseen. Täydellinen esimerkki tästä on meidän tuotteemme ja tuotantoprosessimme. Meidän näkökulmastamme innovatiivisessa tuotteessa yhdistyy korkein laatu ja suorituskyky sekä pieni ekologinen jalanjälki. Haluamme, että tuotteillamme on niiden koko elinkaaren aikana mahdollisimman pieni negatiivinen vaikutus globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja resurssien vähyyteen. Olemme toteuttaneet toimenpiteitä parantaaksemme jatkuvasti energiatehokkuutta kestävyystavoitteidemme saavuttamiseksi. Yksi esimerkki tavoitteistamme on olla täysin ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Pysyäksemme aikataulussa ja saavuttaaksemme tämän tavoitteen suosimme uusiutuvia energialähteitä ja testaamme parhaillaan vaihtoehtoisia materiaaleja käytettäväksi tuotteissamme.

Luotamme myös työntekijöidemme ideoihin ja kokemukseen. Siksi tesa tekee kaiken voitavansa tarjotakseen turvallisen, terveellisen ja viihtyisän työympäristön sekä antaa tilaa innovaatiolle.

tesalla on tytäryhtiöitä yli 100 maassa, ja tuotantoverkosto ulottuu miltei joka mantereelle. Laajan ulottuvuutemme takia otamme myös huomioon yrityksemme arvoketjussa työskentelevät varmistamalla reilut työolot ja noudattamalla paikallista työlainsäädäntöä ja ihmisoikeuksia.

tesan kestävyysohjelma

Uusi kestävyysohjelmamme on olennainen osa liiketoimintastrategiaamme. Se kattaa kolme aluetta, jotka ovat ympäristö, asiakkaat ja yhteiskunta, sekä seitsemän painopistealuetta. Olemme määritelleet kullekin alueelle keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet.

Toiminta-alueemme

Ympäristö
Ympäristö
Globaali yhteisö on asettanut yhteisen tavoitteen rajoittaa maailman keskilämpötilan nousu enintään 1,5 Celsius-asteeseen.

Me tesalla haluamme tehdä osamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja ilmastonmuutoksen seurausten lieventämiseksi. Olemme jo saaneet paljon aikaan viimeisten kahden vuosikymmenen aikana: Esimerkiksi yrityksemme lopputuotteiden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 48 prosentilla lopputuotetonnia kohden vuodesta 2001 vuoteen 2019. Osana kestävyysohjelmaa olemme asettaneet uusia, kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Keskipisteenä asiakkaamme
Asiakkaat
Riippumatta siitä, puhummeko teollisista ja kaupallisista kumppaneista vai kuluttajista, haluamme auttaa asiakkaitamme toimimaan kestävämmin.

Siksi tehtävämme on tarjota laadukkaita tuotteita ja luoda pienempi ympäristöjalanjälki. 

Työntekijöille ja yhteiskunnalle
Yhteiskunta
Työntekijät tekevät tesasta erityisen.

Haluamme säilyttää asemamme houkuttelevana työnantajana myös tulevaisuudessa. Siksi pyrimme varmistamaan, että liikesuhteemme ovat koko tuotantoketjussa linjassa ekologisten, sosiaalisten ja eettisten standardien kanssa. Sitoumuksemme yhteiskuntaan ylittää myös jokapäiväiset liiketoimemme: tuemme ennakoivasti koulutushankkeita, jotka tukevat huomisen innovaattoreita ja tulevia sukupolvia.

Paljon saavutettavaa vuoteen 2025 mennessä

Osana kestävyysohjelmaa olemme valinneet kestävyystavoitteet, jotka haluamme saavuttaa vuoteen 2025 mennessä. Määrittelemme parhaillaan lisää tavoitteita ja kirjaamme konkreettisia lukuja edistymisemme mittaamiseksi. Kerromme täällä ja tesan vastuullisuusraporteissa ajantasaisista uusimmista tavoitteista.

Tärkeimmät tavoitteet seuraaville viidelle vuodelle:

  1. 30 prosentin absoluuttinen vähennys energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä (laajuus 1 ja 2) vuoteen 2018 verrattuna.
  2. Kestävien tuotteiden myynnin merkittävä kasvu ja jatkossa pakkausten tekeminen kestävämmiksi.
  3. Nolla työtapaturmaa sekä maksimaalinen tehokkuus ja hyöty. 

tesa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta on tärkeä vertailukohta tesan kestävyystyössä. Tavoitteet auttavat meitä linjaamaan toimintamme ja tuotteemme globaalin ohjelman mukaisesti, ja näin myötävaikutamme kestävämpään kehitykseen. 

tesa and the UN Sustainable Development Goals

Mitkä ovat kestävän kehityksen tavoitteet?

”Agenda 2030” -ohjelma on globaali kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, jonka ytimen muodostaa 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Ne hyväksyi 193 valtion- ja hallitusten päämiestä syyskuussa 2015 Yhdistyneiden kansakuntien huippukokouksessa New Yorkissa. Poliitikkojen ja kansalaisyhteiskunnan lisäksi myös yrityksiä pyydetään osallistumaan näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Toimenpiteemme tukevat erityisesti seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • sukupuolten tasa-arvo
  • edullinen ja puhdas energia
  • ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
  • vastuullinen kulutus ja tuotanto
  • rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot
SDG Englisch
Kestävyyden hallinta

Kestävyys tesalla

Olemme vakiinnuttaneet kestävän kehityksen osaksi ydinprosessejamme ja liiketoimintamalliamme. Lisäksi olemme luoneet vastaavan organisaatiorakenteen ja määritelleet vastuun toimintarajat ylittävänä tehtävänä konsernissa.

Olemme perustaneet kestävän kehityksen komitean ohjaamaan kestävyystoimiamme. Komitea on vastuussa päätöksentekoprosessista.

Komitea kokoontuu neljännesvuosittain, ja se koostuu eri osastojen johtajista. Sen puheenjohtajana toimii johtoryhmän jäsen.

Aloitteidemme suunnittelu ja koordinointi on kestävän kehityksen osaston vastuulla, kun taas osastot, alueet ja tytäryhtiöt vastaavat toimenpiteiden toteuttamisesta.

Vastuullisuus tarvitsee luottamusta

Haluamme kaikkien kanssamme työskentelevien – sekä työntekijöiden että kumppaneiden – näkevän meidät luotettavina ja turvallisina. Vahvojen suhteiden luomisen pohjana on asiaankuuluvien lakien ja määräysten noudattaminen, minkä takia olemme ottaneet käyttöön vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän. Järjestelmä on perustettu varmistamaan, että kaikki tesan työntekijät, johtajat ja komiteat noudattavat sovellettavia lakeja ja yrityksen käytäntöjä. tesan toimintaohjeella on myös tärkeä rooli vaatimusten noudattamisessa. Se perustuu YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja toimii kattavana, sitovana toimintaohjeena kaikelle tesan käyttämälle työvoimalle.

Welt-illustration_201027_V5

Sitoumuksemme kestävyyteen
Kestävä kehitys
Sitoumuksemme kestävyyteen
Lue lisää
Keskipisteenä asiakkaamme
Asiakkaat
Keskipisteenä asiakkaamme
Lue lisää
Ympäristö
Ympäristö
Ympäristönsuojelu
Lue lisää
Työntekijöille ja yhteiskunnalle
Yhteiskunta
Työntekijöille ja yhteiskunnalle
Lue lisää
maailma lämpenee
Kestävä kehitys
Business Ambition for 1.5°C' – Olemme mukana!
Lue lisää