Συνάφεια, συνοχή, πρόσφυση

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ. ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΣΥΝΟΧΗ & ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Η επιστήμη πίσω από τις ταινίες

Η αλληλεπίδραση της πρόσφυσης, της συνοχής και της συνάφειας κάνουν τα ευαίσθητα στην πίεση συγκολλητικά αυτό που είναι. Εδώ, θα μάθετε το γιατί.

Θα έπρεπε να πετύχει: Το κρέμασμα της εικόνας στον τοίχο με μέλι, εννοούμε: Το μέλι, άλλωστε, δεν κολλά μόνο στα δάχτυλά σας. Κολλάει και τις χαρτοπετσέτες στα δάχτυλά σας εάν προσπαθήσετε να το σκουπίσετε. Κολλάει! Αλλά δεν συγκολλά, λένε οι ειδικοί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μέλι στερείται μιας σημαντικής δύναμης που διαθέτει η συγκολλητική ουσία στις κολλητικές μας ταινίες.

Πρόσφυση

Τρεις δυνάμεις δρουν σε ένα ευαίσθητο στην πίεση συγκολλητικό, έτσι ώστε να μπορέσει πραγματικά να συγκολληθεί και να αποτελέσει μέρος της κολλητικής μας ταινίας: Η πρόσφυση, η συνοχή και η συνάφεια. Η πρόσφυση είναι αυτό που συμβαίνει όταν το συγκολλητικό έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με την επιφάνεια στην οποία πρόκειται να επικολληθεί. Η πρόσφυση περιγράφει πόσο γρήγορα πρέπει να δημιουργηθεί ο συγκολλητικός δεσμός.

Υπάρχει υψηλή πρόσφυση όταν, για παράδειγμα, δημιουργείται ένας πολύ σταθερός δεσμός με ελάχιστη πίεση και εξαιρετικά σύντομη επαφή. Για παράδειγμα, μια τέτοιου είδους υψηλή πρόσφυση απαιτείται κατά την παραγωγή χαρτιού: Καθώς ένα μηχάνημα αντλεί 1,9 χιλιόμετρα χαρτιού το λεπτό, το ευαίσθητο στην πίεση συγκολλητικό στην κολλητική ταινία πρέπει να δημιουργήσει δεσμό σε εξαιρετικά μικρή χρονική διάρκεια, αν πρέπει να συγκολλήσει εν κινήσει το επόμενο ρολό χαρτιού στο άκρο του τελειωμένου ρολού. Το μέλι παρουσιάζει, επίσης, εμφανή σημάδια πρόσφυσης: Κολλάει αμέσως μόλις το αγγίξετε με το δάχτυλό σας.

Το μέλι έχει υψηλή πρόσφυση αλλά χαμηλή ισχύ συγκόλλησης
Το μέλι έχει υψηλή πρόσφυση αλλά χαμηλή ισχύ συγκόλλησης
Οι κολλητικές ταινίες παρέχουν ισχυρούς δεσμούς μεγάλης διάρκειας, ακόμη και σε υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας
Η συνάφεια περιγράφει την ισχύ συγκόλλησης σε μια επιφάνεια. Η συνοχή είναι η εσωτερική δύναμη του συγκολλητικού, που πρέπει να αντέξει τις εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται χωρίς να σπάσει.

Συνάφεια

Η δεύτερη δύναμη που δρα σε ένα ευαίσθητο στην πίεση συγκολλητικό είναι η συνάφεια. Όπως αποκαλύπτει η μετάφραση από τα Λατινικά, αυτό περιλαμβάνει την προσκόλληση. Ο ακριβής ορισμός της συνάφειας είναι: Συνάφεια είναι η φυσική έλξη ή σύνδεση δύο ουσιών, κυρίως η μακροσκοπικά παρατηρήσιμη έλξη μεταξύ προσκείμενων μορίων διαφορετικών ουσιών. Στην περίπτωση της κολλητικής ταινίας, η συνάφεια είναι η συγκόλληση μεταξύ του συγκολλητικού και της επιφάνειας. Το συγκολλητικό που παρουσιάζει υψηλή συνάφεια συγκολλάται ιδιαιτέρως καλά σε υπο-επιφάνειες. Στην περίπτωση του μελιού, είναι αρκετά υψηλή, καθώς το μέλι κολλάει αρκετά καλά.

Συνοχή

Η τρίτη και τελευταία δύναμη που πρέπει να έχει ένα ευαίσθητο στην πίεση συγκολλητικό είναι: η συνοχή Η λέξη (cohesion) προέρχεται από τη λατινική γλώσσα και σημαίνει «συνδεδεμένα». Αποτελεί τον εσωτερικό δεσμό του συγκολλητικού, τον βαθμό στον οποίο συγκρατείται δυνατά από μόνο του. Υψηλή συνοχή σημαίνει ότι η συγκόλληση είναι ιδιαιτέρως ισχυρή, σκληρή και σταθερή στο εσωτερικό της. Έπειτα, είναι πολύ ανθεκτική στο σκίσιμο.

Αυτό είναι σημαντικό, για παράδειγμα, στην περίπτωση που η κολλητική ταινία πρέπει να συγκρατήσει σταθερά ένα μεγάλο βάρος, καθώς το συγκολλητικό δεν μπορεί να σχιστεί. Τα μόρια πρέπει να συνδεθούν με ισχυρές δυνάμεις και να «κρατούν» σφιχτά το ένα το άλλο. Αυτό σίγουρα δεν συμβαίνει με το μέλι, καθώς το μέλι είναι πολύ υγρό και διαχωρίζεται πολύ εύκολα. Η συνοχή του μελιού είναι πολύ χαμηλή.

Οπότε, μόλις βρήκαμε την απάντηση: Το μέλι δεν αποτελεί συγκολλητικό σύμφωνα με τον ορισμό μας, καθώς δεν διαθέτει τον εσωτερικό δεσμό, τη συνοχή. Αυτό σημαίνει: Η χαρτοπετσέτα και τα χέρια σας θα συνεχίσουν να κολλάνε και στο μέλλον. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να κολλήσετε μια εικόνα στον τοίχο με μέλι.

1. Προσωρινές εφαρμογές

Η πρόσφυση και η συνοχή προσαρμόζονται στην εφαρμογή. Η συνάφεια είναι δευτερεύουσας σημασίας. Πολλές εφαρμογές απαιτούν μια ισορροπία μεταξύ της πρόσφυσης και της συνοχής. Η πρόσφυση εγγυάται άμεση προσκόλληση στο υπόστρωμα, ενώ η συνοχή είναι σημαντική για αφαίρεση της ταινίας χωρίς υπολείμματα. Για πολλές προσωρινές εφαρμογές, αυτό είναι πιο σημαντικό από υψηλή συνάφεια που θα εκδηλωνόταν ως υψηλός βαθμός συγκόλλησης (δύσκολη αφαίρεση).

 • Προσωρινή/ προκαταρκτική στερέωση
 • Προσωρινή προστασία επιφανειών
 • Καλή ισχύς συγκόλλησης σε ευαίσθητες επιφάνειες
 • Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα
 • Μασκάρισμα
 • Επιδιόρθωση
 • Καμία αλλαγή στο χρώμα ή γυαλάδα

 

2. Μόνιμες εφαρμογές

Η συνάφεια και η συνοχή προσαρμόζονται στην εφαρμογή. Η πρόσφυση είναι δευτερεύουσας σημασίας. Οι κόλλες στον τομέα αυτόν χαρακτηρίζονται κυρίως από την ισορροπία μεταξύ της συνοχής και της συνάφειας, προσαρμοσμένης, κάθε φορά, στην εφαρμογή. Το σημαντικό εδώ είναι η διάρκεια της σύνδεσης. Η πρόσφυση, η ισχύς συγκόλλησης τη στιγμή της επαφής, είναι δευτερεύουσας σημασίας.

 • Μόνιμη σύνδεση και ασφαλής προσάρτηση
 • Καλή αντοχή στη γήρανση/ μεγάλη διάρκεια ζωής 
 • Κατάλληλα για λείες και τραχιές επιφάνειες
 • Σφράγιση

 

3. Εφαρμογές γρήγορης συγκόλλησης (Quick Stick)

Η πρόσφυση και η συνάφεια προσαρμόζονται στην εφαρμογή. Η συνοχή είναι δευτερεύουσας σημασίας. Το σημαντικό για τα συγκολλητικά, σε αυτήν την περίπτωση, είναι να κολλούν άμεσα και σταθερά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η πρόσφυση και/η συνάφεια. Καθώς τα βαριά φορτία δεν στερεώνονται συνήθως και δεν υπάρχει καμία άνευ όρων ανάγκη για αφαίρεση της ταινίας χωρίς υπολείμματα, η συνοχή παίζει συχνά δευτερεύοντα ρόλο.    

 • Ταχεία προσκόλληση
 • Δεν υπάρχουν βαριά μόνιμα φορτία