Διάρκεια των δεσμών

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Αποδοτικότητα & δυνατότητες των ταινιών

Η σύνδεση με μια κολλητική ταινία μοιάζει κάπως με τη σύνδεση των ανθρώπων μέσω συναισθημάτων αγάπης. Κάποιες φορές οι σχέσεις κρατάνε για πάντα, κάποιες φορές μόνο για λίγο και κάποιες φορές σταματούν και ξαναρχίζουν μετά από λίγο.

Το καλό με τις κολλητικές ταινίες είναι ότι μπορεί κανείς να καθορίσει εκ των προτέρων πόσο σταθερή θέλει να είναι η σύνδεση. Τη θέλετε μόνιμη; Ή ζητάτε μια σύντομη περιπέτεια; Ή, μήπως, σας ενδιαφέρει μια πιο εφήμερη σχέση; Θα σας εξηγήσουμε τι εννοούμε.

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά: τρεις δυνάμεις δρουν σε μια συγκολλητική ουσία. Ο εσωτερικός δεσμός, η συνοχή, καθορίζει τον βαθμό κατά τον οποίο μια ουσία είναι δύσκολο να διαχωριστεί. Η συνάφεια, δηλαδή το πόσο κολλώδης είναι η συγκολλητική ουσία, περιγράφει την ικανότητά της να παραμένει συγκολλημένη με ένα μη κολλώδες αντικείμενο. Η πρόσφυση είναι η δύναμη με την οποία μια συγκολλητική ουσία προσκολλάται σε μια επιφάνεια μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μέχρι εδώ, καλά. Πώς, όμως, μπορώ να ρυθμίσω αυτές τις τρεις παραμέτρους ώστε να επιτύχω την κατάλληλη σύνδεση για τις απαιτήσεις μου;

Προστασία_Επιφάνειας-Αυτοκινήτου-002_72dpi
Όσον αφορά τη προστασία επιφανειών κατά τη μεταφορά ή κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής, είναι σημαντικό οι ταινίες να αφαιρούνται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. Επομένως, η έμφαση δίνεται στη συνοχή και όχι στη συνάφεια.

Προσωρινή και αναστρέψιμη σύνδεση

Η πρόσφυση και η συνοχή προσαρμόζονται σε κάθε εφαρμογή. Η συνάφεια είναι δευτερεύουσας σημασίας. Σε πολλές εφαρμογές αυτού του τομέα, είναι σημαντικό η σχέση μεταξύ της πρόσφυσης και της εσωτερικής σταθερότητας, δηλαδή, της συνοχής, να είναι ισορροπημένη. Η πρόσφυση είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της άμεσης συγκόλλησης στην επιφάνεια. Υψηλότερη συνοχή, δηλαδή εσωτερική σταθερότητα της συγκολλητικής ουσίας, απαιτείται ιδιαίτερα σε εφαρμογές όπου το προϊόν πρέπει να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει υπολείμματα. Για τέτοιου είδους εφαρμογές, αυτό είναι πιο σημαντικό από υψηλή συγκεκριμένη συνάφεια, την οποία θα μπορούσαμε να δούμε, για παράδειγμα, σε μια υψηλή τιμή πρόσφυσης (αντίσταση στην αποκόλληση).

Κολλητικές ταινίες με αυτές τις ιδιότητες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για προστερέωση σε διαδικασίες συναρμολόγησης, για κάλυψη ευαίσθητων επιφανειών κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής, για προστασία φρεσκοβαμμένων αυτοκινήτων κατά τη μεταφορά τους ή για συναρμολόγηση των εκτυπωτικών πλακών.

Μόνιμη σύνδεση

Εάν αυτό που ζητάτε είναι η μόνιμη σύνδεση αντικειμένων, στο επίκεντρο βρίσκονται η συνάφεια και η συνοχή. Πρέπει να προσαρμοστούν σε κάθε εφαρμογή. Η πρόσφυση είναι δευτερεύουσας σημασίας για τις εφαρμογές μόνιμης συγκόλλησης. Οι συγκολλητικές ουσίες για αυτόν τον τομέα χαρακτηρίζονται, πάνω απ’ όλα, από μια συγκεκριμένη σχέση συνοχής-συνάφειας, που είναι κατάλληλη για την εφαρμογή. Το σημαντικό κομμάτι είναι η μονιμότητα του δεσμού. Η πρόσφυση, ο βαθμός της προσκόλλησης τη στιγμή της επαφής, είναι δευτερεύουσας σημασίας.

Οι τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση στοιχείων πρόσοψης ή πάνελ επίπλων, διακοσμητικών στοιχείων επιφανειών, προφίλ και σημάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία ή φακών κάμερας σε κινητά τηλέφωνα. Ή, επίσης, την ομαδοποίηση και την προστασία καλωδίων στα αυτοκίνητα (πρόσδεση καλωδίων). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται μόνιμος δεσμός και ασφαλής προσάρτηση, με αντοχή στο χρόνο και μεγάλη διάρκεια ζωής.

IPM-PWP_εφαρμογή-συνένωσης-016_72dpi
Στην εκτύπωση εφημερίδων, τα ρολά χαρτιού αλλάζονται σε υψηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης. Το τέλος του παλιού ρολού συνδέεται με την αρχή του νέου μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η υψηλή πρόσφυση είναι προαπαιτούμενο για αυτήν την εφαρμογή.

Δεσμοί γρήγορης συγκόλλησης (Quick Stick)

Κάποιες φορές πρέπει να είναι σύντομο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σωστή αλληλεπίδραση μεταξύ πρόσφυσης και συνάφειας έχει μεγάλη σημασία. Και οι δύο δυνάμεις πρέπει να προσαρμοστούν σε κάθε εφαρμογή. Η συνοχή είναι δευτερεύουσας σημασίας. Το κρίσιμο σημείο για τις συγκολλητικές ουσίες σε αυτόν τον τομέα εφαρμογών είναι ότι κολλάνε άμεσα και σταθερά, έχουν, δηλαδή, καλή πρόσφυση και/ή υψηλή συνάφεια. Δεδομένου ότι, γενικότερα, δεν χρειάζεται να μεταφερθούν μεγάλα φορτία και δεν είναι απαραίτητο η αφαίρεση της συγκολλητικής ουσίας να γίνει χωρίς να αφήσει υπολείμματα, η συνοχή λαμβάνει εδώ υποδεέστερη θέση.

Ένα καλό παράδειγμα είναι η συνένωση. Ενώνει το τέλος ενός ρολού χαρτιού και την αρχή του επόμενου ρολού χαρτιού στην παραγωγή χαρτιού και στην εκτύπωση εφημερίδων. Ο δεσμός αυτός πρέπει να γίνει εν κινήσει σε πλήρη ταχύτητα μηχανής. Το τέλος του ενός ρολού συνδέεται με την αρχή του επόμενου. Η σύντομη αυτή επαφή πρέπει να φανεί αρκετή για τη δημιουργία μιας σταθερής σύνδεσης. Υπάρχει, επίσης, μια παρόμοια εφαρμογή στην εκτύπωση συσκευασιών με κυλίνδρους μεμβράνης. Και επίσης, το περίφημο tesafilm® είναι περισσότερο ένα προϊόν για γρήγορη συγκόλληση. Πρέπει να κολλάει γρήγορα και δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεσή του χωρίς υπολείμματα. Παράλληλα, τα φορτία που πρέπει να συγκρατήσει για μεγάλο διάστημα είναι εύκολα διαχειρίσιμα.