Δύναμη αποκόλλησης.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΚΟΛΗΣΗ (ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ);

Η επιστήμη πίσω από τις ταινίες, Δοκιμαστικά Τεστ & Έρευνα

Όσον αφορά τις ευαίσθητες στην πίεση κολλητικές ταινίες, δεν υπάρχει μόνο το θέμα της συνάφειας, της συνοχής και της πρόσφυσης. Πρέπει να γνωρίζετε περισσότερα για να μπορέσετε να βρείτε την ιδανική ταινία για τον συγκεκριμένο σκοπό που έχετε κατά νου. Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχουν τρία ακόμη θέματα: Η αντοχή εφελκυσμού, η αντοχή διάτμησης και η δύναμη αποκόλλησης.

Το τελευταίο έρχεται πρώτο: Δύναμη αποκόλλησης. Σχετίζεται με την ισχύ συγκόλλησης μιας συγκολλητικής ουσίας σε ένα υπόστρωμα. Η απόδοση μερικών εκ των πρώτων εφαρμογών των ευαίσθητων στην πίεση συγκολλητικών ουσιών, όπως των επιδέσμων, των ετικετών και των ταινιών μασκαρίσματος, αξιολογήθηκε ανάλογα με την ευκολία ή τη δυσκολία αφαίρεσής τους από τις επιφάνειες εφαρμογής. Αυτές οι πρώιμες εφαρμογές έθεσαν τη βάση για τις δοκιμές αντίστασης αποκόλλησης, οι οποίες εξελίχθηκαν και έγιναν πρότυπες δοκιμασίες για τη μέτρηση της ευκολίας ή της αντίστασης στην αφαίρεση των ταινιών, όταν πραγματοποιείται διαχωρισμός μεταξύ μιας ευαίσθητης στην πίεση συγκολλητικής ουσίας και ενός υποστρώματος.

Ηλιακοί συλλέκτες
Οι μόνιμες συγκολλήσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα χρειάζονται εξαιρετικά υψηλή δύναμη αποκόλλησης.

Γιατί είναι σημαντική η δύναμη αποκόλλησης;

Υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν προσπαθείτε να κατανοήσετε πλήρως την ισχύ συγκόλλησης: Η αντοχή εφελκυσμού, η αντοχή διάτμησης και η δύναμη αποκόλλησης. Ως δύναμη αποκόλλησης ορίζεται η δύναμη που απαιτείται για την αποκόλληση μιας κολλητικής ταινίας από μια δεδομένη επιφάνεια, είτε αυτή είναι εύκαμπτη, είτε λεία, είτε άκαμπτη. Αυτή η δύναμη «αποκόλλησης» μετριέται πάντα και μόνο κατά μήκος του πλάτους του υποστρώματος στο οποίο έχει εφαρμοστεί η ταινία, καθιστώντας την πιο δύσκολη δύναμη διαχωρισμού που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον παράγοντα της δύναμης αποκόλλησης, καθώς μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός εύρεσης της κατάλληλης ταινίας για την εφαρμογή σας.

Η δύναμη αποκόλλησης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, τόσο για τις προσωρινές όσο και για τις μόνιμες εφαρμογές συγκόλλησης. Για μια προσωρινή εφαρμογή, η δύναμη αποκόλλησης πρέπει να διατηρεί τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ διατήρησης του κατάλληλου βαθμού συγκόλλησης και εύκολης αφαίρεσης. Οι περισσότερες ταινίες μασκαρίσματος είναι εξαιρετικά παραδείγματα ταινιών που προσφέρουν αρκετή δύναμη αποκόλλησης κατά την εφαρμογή, μπορούν όμως ταυτόχρονα, να αφαιρεθούν από το υπόστρωμα, μετά τη χρήση, χωρίς να αφήσουν υπολείμματα. Στο πλαίσιο των προσωρινών εφαρμογών, είναι σημαντικό να θυμάστε πάντα ότι η δύναμη αποκόλλησης αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να απαιτείται κατάλληλος εργαστηριακός έλεγχος για να καθοριστεί αν μια συγκεκριμένη ταινία είναι κατάλληλη για την επιθυμητή εφαρμογή.

Για τις εφαρμογές μόνιμης συγκόλλησης, στόχος πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της αντοχής στη δύναμη αποκόλλησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προϊόντα που επιλέγονται είναι ταινίες διπλής όψης. Για εφαρμογές μόνιμης συγκόλλησης, μπορούν να αξιολογηθούν οι ακόλουθες παράμετροι με δοκιμές δύναμης αποκόλλησης, για να προσδιοριστούν οι συνθήκες εφαρμογής που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη συγκόλληση:

  • Βαθμός συγκόλλησης στα συστατικά μέρη. Για παράδειγμα: στο μέταλλο, το πλαστικό, το ύφασμα ή στις λείες επιφάνειες σε σύγκριση με τις τραχιές επιφάνειες.
  • Θερμοκρασίες εφαρμογής και περιβαλλοντικές συνθήκες. Για παράδειγμα, δοκιμή στους 80°C, δοκιμή σε χώρο μετά από 168 ώρες έκθεσης σε υγρασία.
  • Ανάπτυξη ισχύος. Για παράδειγμα: δοκιμή μετά από ένα λεπτό, δοκιμή μετά από 72 ώρες, δοκιμή μετά από 14 μέρες.

Σε κάθε περίπτωση, η δύναμη αποκόλλησης είναι μια από τις τρεις δυνάμεις διαχωρισμού που βοηθά στον καθορισμό του αν μια ταινία θα είναι αποτελεσματική ή όχι σε μια καθορισμένη εφαρμογή. Είτε πρόκειται για προσωρινή είτε για μόνιμη εφαρμογή, οι βέλτιστες τιμές δύναμης αποκόλλησης μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε καθαρά υποστρώματα, απαλλαγμένα από σκόνη ή λιπαρότητα, και με την άσκηση επαρκούς πίεσης ή την εφαρμογή επαρκούς χρόνου παραμονής.

Δοκιμή αντοχής διάτμησης στα εργαστήρια Ε&Α της tesa R&D
Δοκιμή αντοχής διάτμησης στα εργαστήρια Ε&Α της tesa R&D

Τι είναι η αντοχή διάτμησης;

Αντοχή διάτμησης είναι η ικανότητα μιας συγκολλητικής ουσίας να αντιστέκεται στον ερπυσμό ή την ολίσθηση. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν ασκείται στην ταινία δύναμη παράλληλη προς την επιφάνεια συγκόλλησης. Η ιδιότητα μετράται κολλώντας μια ταινία δυόμιση εκατοστών σε ένα πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι και κρεμώντας, στη συνέχεια, βάρος από το ένα άκρο της ταινίας. Η διάτμηση εκφράζεται σε μονάδες χρόνου πριν από την ολίσθηση της ταινίας από το ατσάλινο πάνελ. Οι καλές ιδιότητες διάτμησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εφαρμογές όπως η συνένωση, όπου η ταινία χρησιμοποιείται για τη συνένωση δύο υποστρωμάτων μεταξύ τους, με εφαρμογή τάσεων σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Δοκιμή επιμήκυνσης θραύσεως: Ειδικά οι ταινίες δεσίματος που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση φορτίων μεγάλου βάρους κατά τη διαδικασία μεταφοράς τους, πρέπει να παρέχουν εξαιρετικά υψηλή αντοχή διάτμησης.
Δοκιμή επιμήκυνσης θραύσεως: Ειδικά οι ταινίες δεσίματος που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση φορτίων μεγάλου βάρους κατά τη διαδικασία μεταφοράς τους, πρέπει να παρέχουν εξαιρετικά υψηλή αντοχή διάτμησης.

Και τι γίνεται όσον αφορά την αντοχή εφελκυσμού και την επιμήκυνση;

Η αντοχή εφελκυσμού και η επιμήκυνση αφορούν, αμφότερες, τις δυνατότητες του φορέα που χρησιμοποιείται. Η αντοχή εφελκυσμού και η επιμήκυνση είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις ταινίες μονής όψης, όπου ο φορέας που χρησιμοποιείται κάθε φορά για κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή πρέπει να παρουσιάζει αντοχή στις τάσεις εφελκυσμού. Οι ταινίες σφράγισης χαρτοκιβωτίων ή εφαρμογών δεσίματος/δεματοποίησης – για παράδειγμα, για την προστασία αγαθών και εξαρτημάτων κατά τη μεταφορά τους – είναι οι πιο σημαντικές. Η αντοχή εφελκυσμού των ταινιών δεν είναι, συνήθως, τόσο σημαντική για τις ταινίες διπλής όψης, εφόσον τα συγκολλημένα αντικείμενα δεν είναι εύκαμπτα. Αντοχή εφελκυσμού είναι η δύναμη (ή το φορτίο) που απαιτείται για να σκιστεί μια ταινία. Για τη μέτρηση αυτής της ιδιότητας, παίρνουμε ένα κομμάτι ταινίας δυόμιση εκατοστών, το κρατάμε από τα δύο του άκρα και στη συνέχεια, το τραβάμε προς αντίθετες κατευθύνσεις έως ότου σκιστεί η ταινία. Η αντοχή εφελκυσμού μετριέται σε γραμμάτια ανά δυόμιση εκατοστά ταινίας. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επιμήκυνσης. Αυτό είναι το ποσοστό στο οποίο μια ταινία μπορεί να τεντωθεί μέχρι να σκιστεί.