Το Key Visual της Wikitapia

Wikitapia. To αυτοκόλλητο λεξικό της tesa®

Η δημιουργία μιας ταινίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες απαιτητικών εφαρμογών αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα βασικά της τεχνολογίας των ταινιών, της συνάφειας και της συνεκτικότητας, των υλικών και της επιφανειακής ενέργειας, του τρόπου λειτουργίας των ταινιών.