ο κόσμος γίνεται θερμότερος

Business Ambition for 1.5° C' – Συμμετέχουμε ενεργά!

Βιωσιμότητα

Το 2019 τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σημείωσαν ύψη ρεκόρ. Για να αντιστρέψουμε αυτή την τάση πρέπει να δράσουμε και μάλιστα τώρα αμέσως. Στο πλαίσιο της δέσμευσής του στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει, ο όμιλος Beiersdorf με τους εταιρικούς τομείς Consumer και tesa στηρίζει την πρωτοβουλία «Business Ambition for 1.5° C».

Ο κόσμος μας είναι άρρωστος – και ιδρώνει. Ακόμα κι εάν όλα τα κράτη υλοποιούσαν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή των ΗΕ το 2015, μέχρι το 2100 η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,2° C. Για να επιτευχθεί ο στόχος του ορίου της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας των 1,5 βαθμών, είναι ανάγκη να γίνουν πολλά περισσότερα και πολύ ταχύτερα.

Αυστηρός έλεγχος εταιρικών περιβαλλοντικών στόχων

«Συνυπογράφοντας την πρωτοβουλία 'Business Ambition for 1.5⁰ C', δεσμευτήκαμε για την ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων με στόχο τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5° C και για την υλοποίηση κατάλληλων για τον σκοπό αυτό μέτρων» εξηγεί η Angela Cackovich, Μέλος του Δ.Σ. Direct Industries, tesa SE. Μέχρι τώρα λιγότερες από 200 κορυφαίες εταιρείες έχουν συνυπογράψει τη συγκεκριμένη δέσμευση. Οι εταιρικοί στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εξετάστηκαν από την «Science Based Targets Initiative» (SBTi) – μια σύμπραξη των CDP (πρώην, Carbon Disclosure Project), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) και του World Wide Fund for Nature (WWF) – και εγκρίθηκαν το 2020, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της πρωτοβουλίας στις 18 Ιουνίου.

 

«Η tesa και η Beiersdorf Consumer είναι μέρος αυτής της ομάδας εταιρειών που προσπαθούν να επιτύχουν αυτούς τους πραγματικά φιλόδοξους στόχους. Η προστασία του κλίματος είναι κορυφαία προτεραιότητα για την εταιρεία, τους εργαζόμενους και τους πελάτες μας»
Angela Cackovich

Διευθύντρια Direct Industries tesa SE

φύτεψε ένα δέντρο
εικόνα-βιωσιμότητας

60.000 λιγότεροι τόνοι εκπομπών CO₂ από το 2015

Η επίτευξη των στόχων προστασίας του κλίματος που έχει θέσει η tesa σχετίζεται με την ιδιοπαραγωγή και την προμήθεια ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών των τομέων της παραγωγής και της διοίκησης. Ο στόχος του διεθνώς δραστηριοποιούμενου ομίλου παραγωγής κολλητικών ταινιών για το 2025 προβλέπει τη μείωση των εκπομπών CO₂ σε απόλυτες τιμές κατά 30% συγκριτικά με αυτές του 2018. Τα τελευταία χρόνια, μια πληθώρα μέτρων έχουν ήδη υλοποιηθεί στην tesa με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών CO₂. Οι καθορισμένες εκπομπές CO₂ ανά τόνο τελικού προϊόντος μειώθηκαν το 2019 κατά 34,5% σε σύγκριση με το 2015. Η εξοικονόμηση περίπου 60.000 τόνων CO₂ που επιτεύχθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρά την αύξηση των πωλήσεων, οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στις παραγωγικές μονάδες της tesa.

Συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (CHP) και ηλιακή ενέργεια

Αυτή τη στιγμή, το 27% της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και το 38% παράγεται αποδοτικά από CHP (συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας): Κατά συνέπεια, σήμερα μόνο το 35% της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχεται από συμβατικές πηγές. Αυτό το ποσοστό πρόκειται να μειωθεί σημαντικά μεσοπρόθεσμα, για παράδειγμα, μέσω της επέκτασης της χρήσης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και πρόσθετων επενδύσεων σε συστήματα συμπαραγωγής CHP και παραγωγής από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επιλεγμένες τοποθεσίες.

Σε 1.000

δισεκατομμύρια τόνους CO₂

υπολογίζονται οι παγκόσμιες εκπομπές στην ατμόσφαιρα ως απόρροια δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση της ενέργειας κατά τις τελευταίες έξι δεκαετίες. Η παγκόσμια συγκέντρωση CO₂ αυξήθηκε από 315 ppm (1958) σε 417,07 ppm (2020) δηλαδή κατά περίπου 100 ppm. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση άνω του 30%.
Η ηλιακή ενέργεια βοηθάει

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η ατμόσφαιρα στη γη αποτελείται κατά 78% από άζωτο και κατά 21% από οξυγόνο. Το υπόλοιπο είναι ίχνη αερίων που προέκυψαν από διάσπαση ραδιενεργών υλικών (για παράδειγμα ευγενή αέρια όπως το αργό και το νέον) ή ανήκουν στην ομάδα των ατμοσφαιρικών ιχνών αερίων (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, διοξείδιο του θείου, όζον). Παρά τις εξαιρετικά μικρές τους συγκεντρώσεις, οι επιπτώσεις αυτών των αερίων ιχνών στο κλίμα είναι δυσανάλογα μεγάλες. Το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου από μόνο του ευθύνεται για μια μέση θερμοκρασία +15° C στη γη. Χωρίς τα ίχνη αερίων ή τα αέρια του θερμοκηπίου η θερμοκρασία στη γη θα ήταν στους -18° C.

Επενδύσεις εκατομμυρίων στη βιωσιμότητα

Στα χρόνια που έρχονται θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το αποτύπωμα CO₂, ιδίως στα προϊόντα, στις προμήθειες και στις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι συνήθειες σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά ταξίδια πρόκειται επίσης να αναθεωρηθούν, ειδικά μετά τις θετικές εμπειρίες που αποκομίσαμε με τις τηλεδιασκέψεις κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Το υπόλοιπο των εκπομπών, η μείωση των οποίων έως το 2050 δεν είναι εφικτή, θα αντισταθμιστεί μέσω της συμμετοχής σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα αντιστάθμισης CO₂. Συνολικά, η tesa σκοπεύει να καταστεί κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, μέχρι το 2025 έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις που ανέρχονται σε επταψήφιο ποσό.

Μέλος Δ.Σ., Direct Industries
Μέλος Δ.Σ., Direct Industries
«Οι εταιρείες που δεν βελτιώνουν τις προσπάθειές τους σε αυτόν τον τομέα κινδυνεύουν να αξιολογούνται με χαμηλότερη βαθμολογία, ιδίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών, σύντομα δεν θα λαμβάνονται υπόψιν για projects»
Angela Cackovich

Μέλος Δ.Σ. αρμόδια για την ατζέντα βιωσιμότητας του ομίλου tesa

Συντονισμένη δράση μητρικής και θυγατρικής

Με τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 'Business Ambition for 1.5° C', η tesa για πρώτη φορά ενώνει τις δυνάμεις της με την Beiersdorf στο επίπεδο των βασικών στρατηγικών τους για τη βιωσιμότητα. Αυτό αποδεικνύει πως, παρά τις διαφορετικές προκλήσεις, στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μια ευθυγράμμιση και ενίσχυση του συντονισμού των προσπαθειών της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

 

Χρειαζόμαστε μια αλλαγή