Εργαζόμενος στο Κέντρο Τεχνολογίας της tesa στο Αμβούργο

Ανάπτυξη Διεργασιών

Προηγμένες διεργασίες με προοπτικές για το μέλλονΗ συνεργασία στη λεγόμενη διαδικασία ελέγχου σχεδιασμού είναι ένα από τα καθήκοντα στο πλαίσιο των εργασιών έργου που έχουν αναλάβει οι μηχανικοί και οι υπεύθυνοι ανάπτυξης τεχνολογίας και διαδικασιών που αποτελούν το τεχνικό προσωπικό της tesa. Τα ευέλικτα πειραματικά συστήματα χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία αρχικών δειγμάτων νέων προϊόντων για τα διάφορα εργαστήρια ανάπτυξης.

Προηγμένες τεχνικές διεργασιών

Προηγμένες διεργασίες με προοπτικές για το μέλλον
Προηγμένες διεργασίες με προοπτικές για το μέλλον

Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται προηγμένες τεχνικές διεργασιών σε στενή συνεργασία με τα εργοστάσια της tesa στον τομέα, έτσι ώστε τα νέα προϊόντα να μπορούν να κατασκευαστούν αποτελεσματικά και με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, διατηρώντας την κορυφαία τους ποιότητα.
Το εύρος των δεξιοτήτων που προσφέρουν οι εργαζόμενοι μας περιλαμβάνει το σύνολο των γνώσεων που απαιτούνται για την παραγωγή μιας αυτοκόλλητης λύσης συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει την τεχνολογία επικάλυψης, τη σύνθεση, την τεχνολογία πολυμερισμού, την τεχνολογία εξέλασης, τις μεθόδους φυσικής προεπεξεργασίας και τις τεχνολογίες μετατροπής.
Η στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές μηχανημάτων και εξοπλισμού, τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα είναι το κλειδί για την ταχεία μετατροπή των αρχικών ιδεών σε σταθερές διαδικασίες παραγωγής.

Παραγωγή χωρίς χρήση διαλυτών

Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της tesa σε αυτήν την διαδικασία είναι η μείωση των διαλυτών που χρησιμοποιούνται.
Ο τομέας Ανάπτυξη Διεργασιών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου.