Οι διαδικασίες ανάπτυξης της tesa βασίζονται σε τρεις βασικές αρχές: Την Ανάπτυξη Εξαρτημάτων, την Ανάπτυξη Διεργασιών και την Ανάπτυξη προϊόντων.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Η καινοτομία είναι η βάση της επιτυχίας μας και η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης της εταιρείας μας. Οι διακόσιοι εργαζόμενοι της tesa στις ιδιόκτητες εργαστηριακές εγκαταστάσεις της στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και την Κίνα απασχολούνται διαρκώς με τη μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα, εφαρμογές και συστήματα, καθώς και με τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων προϊόντων μας. Κάθε χρόνο, η tesa υποβάλλει αίτηση για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για κατά μέσο όρο 70 νέες εξελίξεις.Εικονίδια_Ε&Α

Καινοτομίες

Η επιτυχία της εταιρείας μας είναι τόσο σπουδαία, όσο και τα πλεονεκτήματα των προϊόντων μας. Αναπτύσσουμε συνεχώς νέες λύσεις που βοηθούν τους πελάτες μας να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους πιο αποτελεσματικά.
Ενισχύουμε τη θέση μας ως ένας από τους ηγετικούς κατασκευαστές αυτοκόλλητων λύσεων συστήματος μέσω της αναγνώρισης των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών μας, καθώς και της ευέλικτης ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και τάσεις της αγοράς.
Περίπου το 50% των συνολικών πωλήσεών μας επιτυγχάνεται με τα προϊόντα που έχουμε προωθήσει στην αγορά μέσα στα προηγούμενα πέντε χρόνια. Το γεγονός ότι η εταιρεία μας έχει τέτοια μεγάλη δύναμη για καινοτομίες είναι στρατηγικά σημαντικό.
Η ανάπτυξη νέων στοιχείων κολλητικών ταινιών και πλατφορμών τεχνολογίας διασφαλίζει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά μας μακροπρόθεσμα και προετοιμάζει το έδαφος για την είσοδό μας σε νέες αγορές. Το ερευνητικό έργο που διεξάγουμε στα εργαστήριά μας είναι μόνο ένα μέρος της διαδικασίας καινοτομίας.
Λαμβάνουμε υπόψη τις οικονομικές και τεχνικές πτυχές, αναλύουμε το δυναμικό της αγοράς και εξετάζουμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στους πρωταρχικούς στόχους μας εντάσσεται και η εξάλειψη ή ο ουσιαστικός περιορισμός της χρήσης των διαλυτών στις διαδικασίες παραγωγής μας.
Οι διαδικασίες ανάπτυξης της tesa βασίζονται σε τρεις βασικές αρχές: Ανάπτυξη Εξαρτημάτων, Ανάπτυξη Διεργασιών και Ανάπτυξη προϊόντων Μόνο η στενή συνεργασία μεταξύ των τριών τμημάτων μπορεί να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη διαδικασία καινοτομίας.

Τρεις διαφορετικές αρχές – Ένας κοινός στόχος