Επαγγελματική τοποθέτηση χαλιού
Σύνδεση/Στερέωση

Σύνδεση/Στερέωση

Η σειρά ταινιών μας για στερέωση και επίστρωση δαπέδων επιταχύνει και διευκολύνει εργασίες όπως η στερέωση καθρεπτών και σοβατεπί, η τοποθέτηση μόνιμου δαπέδου για οικιακή χρήση ή άλλους χώρους.