Επαγγελματικές ταινίες επισκευής για τεχνίτες

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η συντήρηση, η επισκευή και η επιδιόρθωση του τεχνικού εξοπλισμού συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της αξίας της παραγωγής των εργοταξίων και των κτιρίων. Γι' αυτές τις απαιτήσεις καθώς επίσης και για γενικές εφαρμογές, όπως η στερέωση και η σήμανση, διαθέτουμε μια ειδική σειρά λύσεων δοκιμασμένες για στεγανοποίηση, στερέωση και επισκευή.

Επαγγελματικές ταινίες επισκευής

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με την επαγγελματική σειρά των προϊόντων μας

Στη σειρά προϊόντων μας για επισκευές θα βρείτε την κατάλληλη ταινία για κάθε εργασία: Είτε πρόκειται για επισκευή βιομηχανικών συσκευών, όπως σωλήνες και αγωγοί, συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού, είτε για στερέωση φιλμ ή χαρτοταινιών επικάλυψης. Η βασική σειρά προϊόντων περιλαμβάνει υφασμάτινες ταινίες, ταινίες duct, ταινίες αλουμινίου καθώς και ταινίες από PE και PVC. Ανάλογα με την εργασία και το προϊόν, οι ταινίες παρουσιάζουν αντοχή στη θερμοκρασία, σε λάδια, σε οξύ ή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Κάποιες άλλες απορροφούν το φως, είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες, αδιάβροχες, ανθεκτικές στη φωτιά ή είναι εύκολο να γράψεις επάνω τους.