Επαγγελματικές ηλεκτρομονωτικές ταινίες ασφαλείας για τεχνίτες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΣΗ

Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. Οι σωστές προφυλάξεις μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή ατυχημάτων και τραυματισμών είτε βρίσκεστε στο εργοτάξιο, στο χώρο εργασίας είτε σε μια έκθεση. Η σειρά ταινιών ασφάλειας και ηλεκτρομόνωσης της εταιρείας μας περιλαμβάνει διαφόρων ειδών ταινίες για τη σήμανση επικίνδυνων χώρων, τη μείωση της πιθανότητας ολισθήσεων και πτώσεων καθώς και τη μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων.