Υφασμάτινες ταινίες

Οι υφασμάτινες ταινίες είναι ιδανικά προϊόντα για εφαρμογές προσωρινής επιδιόρθωσης. Επιτυγχάνουν συνένωση σε ανώμαλες επιφάνειες και μετά τη χρήση αφαιρούνται γρήγορα και χωρίς κατάλοιπα.