Our Strategy for the Future

Більше сталого розвитку, більше інновацій

Наша нова програма сталого розвитку

Як одна із провідних світових компаній у галузі клейових технологій, tesa досягає великих результатів та водночас несе велику відповідальність.

Що для нас означає сталий розвиток?

Насамперед, ми розглядаємо сталий розвиток як можливість. Ми закликаємо завжди думати на кілька кроків вперед і ніколи не задовольнятися статус-кво. Прекрасним прикладом цього є наша продукція та виробничі процеси. З нашої точки зору, інноваційний продукт поєднує найвищий рівень якості та продуктивності з низьким екологічним слідом. Ми хочемо, щоб наші продукти мали якомога менший негативний вплив на глобальні проблеми, такі як кліматичні зміни та дефіцит ресурсів, протягом усього їх життєвого циклу. Ми впровадили заходи для постійного підвищення енергоефективності для досягнення цілей сталого розвитку. Наприклад, одна з наших цілей – стати компанією, яка зовсім не чинить впливу на клімат, до 2050 року. Щоб дотримуватися курсу та досягти цієї мети, ми підтримуємо відновлювані джерела енергії та в даний час тестуємо альтернативні матеріали для використання в наших продуктах.

Ми також покладаємось на ідеї та досвід наших працівників. Ось чому tesa робить усе можливе, щоб забезпечити безпечне, здорове та привабливе робоче середовище, а також створити простір для інновацій.

tesa має афілійовані організації у понад 100 країнах і виробничу мережу, що охоплює майже всі континенти. Завдяки широкому охопленню ми також спрямовуємо свою увагу на тих, хто працює по ланцюгу створення вартості нашої компанії, забезпечуючи справедливі умови праці та дотримуючись місцевого трудового законодавства й прав людини.

Програма сталого розвитку компанії tesa

Нова програма сталого розвитку є невід’ємною частиною нашої бізнес-стратегії. Вона охоплює три сфери – довкілля, клієнтів і суспільство, – а також сім основних напрямів. Ми визначили середньо- та довгострокові цілі в кожній категорії.

Наші сфери залученості

For Our Environment
Довкілля
Глобальне співтовариство поставило спільну мету обмежити підвищення середньої глобальної температури не більш як на 1,5 ˚С.

Компанія tesa хоче зробити все, щоб досягти цієї мети та пом’якшити наслідки зміни клімату. За останні два десятиліття ми вже багато зробили: наприклад, у 2019 році ми зменшили викиди CO2 нашої кінцевої продукції на 48 відсотків на тонну кінцевої продукції порівняно з 2001 роком. У рамках програми сталого розвитку ми зараз встановили нові, амбітні кліматичні цілі. У рамках програми сталого розвитку ми зараз встановили нові, амбітні кліматичні цілі.

Our Focus Our Customers
Клієнти
Незалежно від того, йдеться про промислових і комерційних партнерів чи про споживачів, ми хочемо надати нашим клієнтам можливість бути більш екологічними.

Ось чому наша місія – пропонувати їм високоякісну продукцію та покращувати свій екологічний слід. 

For Employees and Society
Суспільство
Особливою tesa роблять люди, які працюють у компанії.

Ми хочемо й надалі бути привабливим роботодавцем. Сюди входить забезпечення узгодження наших ділових відносин по всьому ланцюгу поставок з екологічними, соціальними та етичними стандартами. Наша відданість суспільству також виходить за рамки наших повсякденних ділових операцій: ми активно просуваємо освітні проєкти, які підтримують новаторів майбутнього та наступних поколінь. 

У рамках програми сталого розвитку ми прийняли цілі щодо сталого розвитку, яких хочемо досягти до 2025 року. Зараз ми працюємо над визначенням нових цілей і фіксуємо конкретні цифри, щоб виміряти наш прогрес. Ми триматимемо вас у курсі останніх цілей тут та у звітах про сталий розвиток компанії tesa.

Основні цілі на наступні п’ять років:

  1. 30-відсоткове абсолютне скорочення викидів CO2, пов’язаних з енергією (Сфери 1 та 2), порівняно із 2018 роком.
  2. Значне збільшення продаж екологічних продуктів і створення більш екологічної упаковки в майбутньому.
  3. Нульовий рівень нещасних випадків на виробництві водночас із максимальною продуктивністю та ефективністю. 

tesa та цілі сталого розвитку ООН

17 цілей сталого розвитку ООН слугують важливим еталоном для роботи компанії tesa у сфері сталого розвитку. Ці цілі допомагають нам узгоджувати наші операції та продукцію із загальносвітовим порядком денним, а отже зробити внесок у більш сталий розвиток. 

tesa and the un sustainable development goals_UA

Які цілі сталого розвитку?

17 цілей сталого розвитку становлять серцевину «Порядку денного на період до 2030 року» – глобального плану дій щодо сталого розвитку. Вони були прийняті керівниками 193 держав та урядів у вересні 2015 року на саміті ООН у Нью-Йорку. Окрім політиків і громадянського суспільства, компаніям також пропонується долучитися до реалізації цих цілей.

Наші заходи зокрема підтримують такі цілі сталого розвитку:

  • Гендерна рівність
  • Доступна й чиста енергія
  • Гідна праця та економічне зростання
  • Відповідальне споживання та виробництво
  • Мир, справедливість та міцні інституції
sdg_UA
sustainability governance_UA

Сталий розвиток у компанії tesa

Ми міцно впровадили екологічність у наші основні процеси та бізнес-модель. До того ж, ми створили відповідну організаційну структуру та визначили відповідальність як міжфункціональне завдання всередині компанії.

Для керування нашою діяльністю у сфері сталого розвитку було створено комітет зі сталого розвитку, який відповідає за процес ухвалення рішень.

Комітет проводить засідання щокварталу та складається з керівників різних підрозділів і очолюється членом правління.

Плануванням і координацією наших ініціатив займається департамент сталого розвитку, тоді як за реалізацію заходів відповідають департаменти, регіони та афілійовані організації.

Відповідальність потребує довіри

Ми хочемо, щоб усі, хто працює з нами – і наші працівники, і партнери, – вважали нас надійними та вартими довіри. Основою для створення міцних відносин є дотримання відповідних законів і нормативних актів, саме тому ми запровадили систему керування дотриманням вимог. Ця система створена для того, щоб усі працівники, керівники та комітети tesa дотримувались чинних правових норм і політики компанії. У сфері дотримання нормативів важливу роль також відіграє кодекс корпоративної етики tesa. Він базується на десяти принципах Глобального договору ООН і служить загальним, обов’язковим кодексом корпоративної етики для всіх працівників, пов’язаних із tesa.

Welt-illustration_201027_V5

Our Commitment to Sustainability
Сталий розвиток
Наша відданість сталому розвитку
Читати більше
Our Focus Our Customers
Клієнти
У центрі уваги – наші клієнти
Читати більше
For Our Environment
Довкілля
Захист довкілля
Читати більше
For Employees and Society
Суспільство
Для працівників і суспільства
Читати більше
світ нагрівається
Сталий розвиток
Бізнес-амбіція на 1,5 °C – ми залучені!
Читати більше