Відповідальність за дерева Wood Natur Tree Leaves

Довкілля

Як компанія зі сфери хімічної промисловості, ми усвідомлюємо нашу відповідальність перед людьми та довкіллям. Оскільки це є важливою метою у нашій амбітній екологічній програмі, то ми провели ретельне коригування наших виробничих процесів: Там, де це можливо, ми використовуємо наші власні запатентовані, внутрішні технології та інноваційні процеси покриття.Екологічна програма: Амбітні цілі

tesa послідовно просуває ідею постійного вдосконалення своєї системи управління довкіллям з 2001 року. Наші передові технології та виробничі майданчики по всьому світу були ключовими факторами, які гарантували, що в компанія tesa змогла не тільки задовольнити, але й перевершити свої амбітні екологічні цілі. Наприклад, ми зменшили викиди летких органічних сполук (ЛОС) на 90%. Крім того, у процесі виробництва було проведено значне скорочення використання розчинників, викидів CO2 та обсягу відходів, які не переробляються.

Наше керівництво з екології

 1. Наші продукти та системні рішення розробляються таким чином, щоб чинити мінімальний вплив на довкілля під час їх виготовлення, використання та утилізації.
 2. tesa здійснює охорону довкілля за власною ініціативою та та відповідально спроваджує необхідні заходи.
 3. Ми зобов'язуємось щонайменше виконувати законодавчі та офіційні вимоги.
 4. Компанія tesa постійно вдосконалює систему управління довкіллям та технології захисту довкілля у співпраці з органами влади, науково-дослідними установами та асоціаціями.
 5. Ми економно використовуємо обмежені ресурси, такі як енергія, вода та сировина. Уникнення, зменшення та повторне використання відходів має пріоритетніше значення, ніж їх утилізація. Дизайн продуктів і схема виробничих процесів ґрунтується на цьому принципі.
 6. З метою захисту повітря, грунту та води, а також збереження природних екосистем та біологічного різноманіття, tesa вживає заходів за своєю ініціативою задля запобігання можливих катастроф.
 7. tesa проводить відкриту інформаційну політику для працівників, владних структур, сусідів, установ, клієнтів та постачальників.

Енергія, викиди та відходи: Менше значить більше

Ми заощаджуємо енергію, де це можливо. Хоча всі місця виробничі заводи tesa сертифіковані відповідно до екологічного стандарту ISO 14001, наші заводи в Оффенбурзі та Гамбурзі були додатково сертифіковані відповідно до ISO 50001 за енергоменеджмент. Установка ТЕЦ (комбінована система теплової та електричної енергії) для екологічно чистої власної енергетики на основі газу, відпрацьованого тепла та охолодження дозволила заводу tesa в Оффенбурзі скоротити щорічні викиди CO2 на 3600 тон.

Аналогічна система зменшення споживання тепла та електроенергії була встановлена на заводі tesa в Гамбурзі. Регулярні заходи з енергозбереження також на порядку денному на наших міжнародних заводах.

Читати більше
Ми регулярно стежимо за нашими енергетичними потребами та споживанням
Ми регулярно стежимо за нашими енергетичними потребами та споживанням

Наше керівництво з енергоефективності

 1. Ми надаємо велике значення відповідальному використанню енергії та енергоефективності.
 2. Ми беремо на себе зобов'язання дотримуватися правових норм та вимог щодо використання та споживання енергії, а також прагнемо до постійного вдосконалення оперативного енергоменеджменту та енергоефективності.
 3. Ми беремо на себе зобов'язання поставити енергоефективність в основу наших рішень при виборі нових машин або установок, а також у технічному обладнанні будівель.
 4. Ми регулярно стежимо за нашими енергетичними потребами та рівнем споживанням. У той же час ми зобов'язуємось виявляти та оцінювати потенціал енергозбереження та впроваджувати заходи, які були виведені з відповідними ресурсами.
 5. Ми активно залучаємо наших співробітників до енергетичного менеджменту, регулярно інформуємо їх про свою діяльність та проводимо їм відповідні тренінги.
 6. Ми залучаємо контрактних партнерів та сторонні компанії, які працюватимуть на над нашим вдосконаленням енергетичного менеджменту.
Виробництво акрилових стрічок без розчинників
Виробництво акрилових стрічок без розчинників

Менше значить більше: Менше розчинників
В рамках екологічної програми tesa, ми послідовно орієнтуємо наші виробничі процеси на екологічно чисті технології. З моменту запуску першого широкомасштабного обладнання для покриття без застосування розчинників на заводі tesa в Оффенбурзі (у 2002 році), ми продовжили цілеспрямовану розробку цієї запатентованої технології tesa. Зокрема, наші заводи в Оффенбурзі та Італії працювали переважно без використання розчинників протягом декількох років.

Завод з екологічно чистого виробництва двосторонньої акрилатної клейкої стрічки на заводі tesa у Гамбурзі є єдиним у своєму роді в світі та демонструє винятковий випадок: За допомогою технології ACX розчинники використовуються тільки на першому етапі процесу і негайно виводяться в подальшому процесі сушіння, а потім знову використовуються. Це запатентований процес, розроблений в tesa, забезпечує такі екологічно значимі скорочення порівняно з традиційними методами:

 • Використання органічних розчинників: приблизно-55%
 • Утилізація органічних розчинників: приблизно -89%
 • Потреби у воді для виробництва: приблизно -100%
Читати більше
tesa проводить власну програму скорочення відходів
tesa проводить власну програму скорочення відходів

Менше значить більше: Менше відходів
Відходи неминучі при виробництві товарів, але можна зменшити їх кількість. Для цього ми регулярно проводимо тренінги на наших заводах у всьому світі, щоб усі наші працівники усвідомлювали необхідність уникати непотрібних відходів та правильно переробляти їх. Крім того, ми постійно шукаємо нових технічних рішень та партнерів для співпраці, щоб ми могли максимізувати зусилля з переробки.

Більше інформації про відповідальність у tesa

Відповідальність в tesa: соціальна
Суспільство

Корпоративна відповідальність є частиною корпоративної філософії tesa. Ґрунтуючись на переконанні, що всі сторони можуть виграти, ми вживаємо заходів на декількох рівнях у всьому світі у формі пожертвувань, підтримки членства та спонсорства, а також за участі добровільної участі з боку співробітників.

Завод tesa у м. Гамбург
Стратегія та управління

Відповідальні дії є частиною тривалої і яскравої традиції в tesa SE та її дочірніх компаніях. Повага, чесність, довіра, толерантність та цілісність: Ці принципи ділової активності не тільки зробили tesa успішною в минулому; вони й сьогодні є керівними для tesa та будуть такими в майбутньому.