Reducerea emisiilor

Reducerea emisiilor

Pentru un viitor neutru din punct de vedere climatic

Abordarea crizei climatice globale și accelerarea schimbărilor pozitive sunt elemente centrale ale angajamentului nostru. Misiunea noastră de a reduce emisiile globale include procesele din amonte și din aval, precum și propria noastră producție. Energia regenerabilă este un pilon cheie al angajamentului nostru. Începând din 2020, 100% din energia electrică pe care o achiziționăm provine din surse de energie regenerabilă. Pe lângă reducerea consumului de energie din surse fosile, creșterea eficienței energetice joacă, de asemenea, un rol important. Pentru a atinge acest obiectiv, implementăm tehnologii care sunt deosebit de eficiente în ceea ce privește conservarea resurselor, a energiei și a emisiilor.

Principalele noastre obiective de sustenabilitate până în anul 2030

  • Producția neutră din punct de vedere climatic (domeniile de aplicare 1 și 2) față de anul de referință 2018.
  • Emisiile indirecte din lanțul nostru de aprovizionare vor fi reduse cu cel puțin 20 % (domeniul de aplicare 3) față de anul de referință 2018.