Benzi de ecranare

Încapsularea dispozitivelor electronice sensibile la substanţe organice sau cu circuite integrate, pentru a preveni oxidarea şi pătrunderea vaporilor.