Protejare adezivă a suprafeţelor sensibile

Protecția suprafeţelor sensibile cu folii adezive

În interior sau exterior, permanent sau temporar – protejaţi suprafeţele expuse.