Utilizare la exterior

Protejarea vehiculelor și componentelor depozitate sau transportate în mediul exterior.tesa® 50530 PV3
Specifications
film poliolefinic
etilenă-acetat de vinil
79 µm
800 %