Wikitapia Key Visual

It's a tape world

Het ontwikkelen van een tape die aan de eisen van zware toepassingen voldoet is een ingewikkelde taak. Hier kun je meer lezen over de basisbeginselen van de tapetechnologie, over adhesie en cohesie, over materialen en oppervlakte-energie, en de manier waarop tapes werken.

Per categorie

Labels in deze categorie