de wereld wordt warmer

Bedrijfsambitie voor 1,5° C' – Wij doen mee!

Duurzaamheid

In 2019 steeg het niveau van kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer naar nieuwe recordhoogten. Om deze trend tegen te gaan, moeten we in actie komen – nu meteen. In overeenstemming met onze zelfopgelegde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling heeft de Beiersdorf Groep met de bedrijfssegmenten Consumer en tesa daarom het initiatief “Bedrijfsambitie voor 1,5° C” onderschreven.

Onze wereld is ziek – en is aan het zweten. Zelfs als alle staten hun toezeggingen die zij op de VN-conferentie over klimaatverandering in 2015 hebben gedaan nakomen, stevent de aarde in 2100 af op een opwarming van de aarde van 3,2° C. Om de doelstelling van een maximale opwarming van de aarde van 1,5° C te halen, moet er veel meer worden gedaan – en veel sneller.

Bedrijfsdoelstellingen worden streng gecontroleerd

“Door het ondertekenen van de ‘Bedrijfsambitie voor 1.5⁰ C’ hebben we ons gecommitteerd aan het afstemmen van onze bedrijfsactiviteiten om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5° C en aan het implementeren van maatregelen die geschikt zijn voor dit doel”, legt Angela Cackovich, bestuurslid voor Direct Industries bij tesa SE, uit. Tot nu toe hebben minder dan 200 toonaangevende bedrijven wereldwijd de toezegging ondertekend. De bedrijfsdoelstellingen werden herzien door het “Science Based Targets Initiative” (SBTi) - een partnerschap tussen CDP (voorheen Carbon Disclosure Project), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) en Wereldnatuurfonds (WWF) – en goedgekeurd in mei 2020, zoals het initiatief werd aangekondigd op 18 juni.

 

tesa en Beiersdorf Consumer maken nu deel uit van deze groep van bedrijven die zich inspannen om deze werkelijk ambitieuze doelstellingen te bereiken. Klimaatbescherming is een topprioriteit voor ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten.”
Angela Cackovich

Hoofd van Direct Industries tesa SE

Plant een boom
duurzaamheidsillustratie

60.000 ton minder CO₂-uitstoot sinds 2015

Het behalen van de klimaatdoelstellingen van tesa heeft betrekking op de eigen opwekking en inkoop van energie die nodig is voor de productie en de administratieve ruimtes. De doelstelling voor 2025 van het internationaal opererende zelfklevende tape-concern is om de CO₂-uitstoot in absolute zin met 30% te verminderen ten opzichte van 2018. In de afgelopen jaren zijn bij tesa al veel maatregelen genomen om de energie-efficiëntie te verhogen en de CO₂-uitstoot te verminderen. De specifieke CO₂-uitstoot per ton eindproduct is in 2019 met 34,5% gedaald ten opzichte van 2015. De vermindering van bijna 60.000 ton CO₂ in de afgelopen vier jaar, ondanks de stijgende verkoop, is voornamelijk te danken aan specifieke energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van groene stroom in de tesa-productiefaciliteiten.

Warmte-krachtkoppeling (WKK) en zonne-energie

Op dit moment is 27% van onze elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen en wordt 38% efficiënt geproduceerd door middel van WKK (warmtekrachtkoppeling): Dus vandaag de dag is slechts 35% van onze elektriciteit afkomstig van conventionele bronnen. Deze waarde moet op middellange termijn aanzienlijk worden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van groene stroom te verhogen en door extra investeringen in WKK- en zonne-energiesystemen op geselecteerde locaties.

1.000

miljard ton CO₂

zijn in de afgelopen zes decennia wereldwijd via energiegerelateerde processen in de atmosfeer uitgestoten. De wereldwijde CO₂-concentratie is gestegen van ongeveer 315 ppm (1958) tot 417,07 ppm (2020) en dus met ongeveer 100 ppm. Dit komt overeen met een stijging van meer dan 30%.
Zonne-energie helpt

Het broeikaseffect

De atmosfeer van de aarde bestaat voor 78% uit stikstof en voor 21% uit zuurstof. De overige delen zijn sporengassen die ofwel ontstaan zijn door radioactief verval (bijvoorbeeld edelgassen zoals argon, neon) ofwel behoren tot de groep van sporengassen in de atmosfeer (kooldioxide, methaan, zwaveldioxide, ozon). Ondanks hun extreem lage concentratie zijn de invloed en het effect van deze sporengassen op ons klimaat des te groter. Het natuurlijke broeikaseffect alleen al is verantwoordelijk voor een gemiddelde temperatuur van +15° C op aarde. Zonder sporenelementen of broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op aarde -18°C zijn.

Miljoenen geïnvesteerd in duurzaamheid

In de komende jaren zullen we ernaar streven om de CO₂-voetafdruk van met name producten, ingekochte goederen en logistieke processen te verminderen. Ook de zakelijke reisgewoonten zullen veranderen, niet in de laatste plaats door de positieve ervaringen met videoconferenties in de afgelopen weken. De resterende emissies die niet voor 2050 (Update 2024: Net zero 2045) kunnen worden gereduceerd, moeten worden gecompenseerd door een vrijwillig CO₂-compensatieprogramma. Al met al streeft tesa ernaar om in 2050 (Update 2024: Net zero 2045) klimaatneutraal te zijn in overeenstemming met het Klimaatverdrag van Parijs. Daartoe zal tegen 2025 een zevencijferig eurobedrag worden geïnvesteerd in maatregelen en doelstellingen voor de bescherming van het bedrijfsklimaat.

Lid van de Raad van Bestuur, Direct Industries
Lid van de Raad van Bestuur, Direct Industries
“Bedrijven die zich niet voortdurend ontwikkelen en hun inspanningen op dit gebied verbeteren, lopen het risico lager gewaardeerd te worden en zullen, vooral in de automobiel- of elektronica-industrie, binnenkort niet meer in aanmerking komen voor project
Angela Cackovich

bestuurslid verantwoordelijk voor de duurzaamheidsagenda van de tesa-groep

Een gecoördineerde aanpak door moeder en dochter

Met hun inzet voor het initiatief ‘Bedrijfsambitie voor 1,5° C’ staat tesa voor het eerst schouder aan schouder met Beiersdorf op een kerngebied van hun duurzaamheidsstrategie. Dit bewijst dat, ondanks verschillende uitdagingen, de duurzaamheidsinspanningen van het moederbedrijf en de dochteronderneming in de komende jaren meer op elkaar zullen worden afgestemd en gecoördineerd.

 

We hebben een verandering nodig