Kuulatesti

Mitä teippi tekee nopeammin kuin gepardi? Tarkastellaan kiinnittymistä lähemmin.

Jokainen, joka on perehtynyt syvemmin liiman ja teipin käyttöön, on törmännyt koheesioon ja adheesioon. Kiinnittyminen on hieman arvoituksellisempaa – vaikka se on yhtä tärkeää teipille.Kiinnittyminen on ominaisuus, joka antaa teipin paineherkille liima-aineille erityisiä kykyjä. Tarttuvuuden (liima, joka tarttuu pintaan) ja koheesion (liiman sisäinen adheesiovoima) lisäksi kiinnittyminen on kolmas tarvittava voima, jotta liima-aine olisi tehokas. Se reagoi pienimpäänkin paineeseen ja kontaktiaikaan. Jotkut teippityypit toimivat niin nopeasti kontaktiajan ja paineen suhteen, että ne voivat helposti kilpailla nopeimman maaeläimen, gepardin, kanssa.

Tehokkaasti kiinnittyvä liima/liima-aine: perusteet

Kuulatesti: kiinnittymistä mitataan pyörittämällä metallikuulaa teipin liimapinnalla. Mitä lyhyemmän etäisyyden kuula pyörii, sitä parempi on kiinnittyvyys.
Kuulatesti: kiinnittymistä mitataan pyörittämällä metallikuulaa teipin liimapinnalla. Mitä lyhyemmän etäisyyden kuula pyörii, sitä parempi on kiinnittyvyys.

Kahden komponentin yhdistäminen toisiinsa vaatii vain lyhyen kosketuksen ja minimaalisen paineen. Liima kiinnittyy tehokkaasti, kun sen ja pinnan välille syntyy erityisen tiivis pito minimaalisesti painettaessa ja erittäin lyhyellä kosketusajalla.

On olemassa monia alueita, joilla tehokas kiinnittyminen on erityisen tärkeää. Siksi on luotu tiettyjä erityisen kiinnittyviä liima-aineita – esimerkiksi eräät luonnonkumiseokset sekä erityisen hyvin kiinnittyvät akryyliliimat.

Lue lisää

Kiinnittyminen painoteollisuuden rullanjatkamisprosesseissa

Kiinnittyminen on esimerkiksi erittäin tärkeää teollisessa paperituotannossa ja painoprosesseissa. Syynä on, että paperi ajetaan koneisiin valtavista rullista jopa 1 900 metrin minuuttinopeudella. Jos rulla on lopussa, seuraava rulla on liitettävä siihen konetta pysäyttämättä. Tämä tarkoittaa, että rullat vaihdetaan paikan päällä, mikä onnistuu vain, jos kiinnitys on erittäin tehokas. Loppuva vanha rulla liitetään uuteen, täyteen rullaan. Kiinnittymisen on onnistuttava välittömästi. Nykyään yksittäinen erikoisteippi huolehtii rullien vaihdosta prosessia keskeyttämättä. Tämä vaatii teipiltä täyttä suorituskykyä rullien pyöriessä noin 115 km:n tuntinopeudella. Suoritus on yhtä nopea kuin nopeimman maaeläimen, eli gepardin, juoksu.

Tasapaino T) kiinnittymisen, C) koheesion ja A) adheesion välillä määrittää käyttökohteen

Tasapaino T) kiinnittymisen, C) koheesion ja A) adheesion välillä määrittää käyttökohteen