”Jokainen voi olla keksijä joka päivä"

Ihmiset

Käsite ”innovaatio” on alkanut jo kokea inflaatiota. Ei kaiken uuden tarvitse välttämättä olla innovatiivista. Tri Christoph Dietrich, joka on ollut innovaatioprosessien johtaja huhtikuun 1. päivästä 2019 alkaen, selittää missä merkittävässä roolissa ”älykkäät ratkaisut” ovat tesalla.

Text Gunnar von der Geest
dietrich_tesa

Tri Christoph Dietrich, 55, opiskeli fysiikkaa Münchenissä ja Heidelbergissä. Suoritettuaan tohtorintutkinnon optisista neuroverkoista, aiheesta joka on tärkeässä asemassa tämän päivän tekoälyn kehittelyssä (artificial intelligence, AI), oli hän yksi kuudesta tesa scribos GmbH:n perustajasta vuonna 2001. Kolmen pojan isä on toiminut tesan tytäryhtiön toimitusjohtajana 17 vuotta.

Tri Dietrich, olette hiljattain aloittanut vastikään luodussa työtehtävässä innovaatioprosessien johtajana. Oletteko nyt jotain sellaista kuin teippien pääkeksijä?

Christoph Dietrich (nauraa): Lapseni ovat kysyneet minulta samaa. Ei, en todellakaan ole mikään ”pääkeksijä”. Päätehtäväni on koordinoida tesalla innovaatioprosesseja kohtaamispisteiden isäntänä ja luoda alustaa uusille projekteille – jotka muuten eivät missään nimessä liity ainoastaan tuotekehitykseen. Innovaatio tapahtuu hyvin monella tasolla. On esimerkiksi erittäin innovatiivista, jos joku optimoi prosesseja tavalla, jota kukaan ei ole aikaisemmin ajatellut. Tästä syystä jokainen työntekijä voi olla keksijä – tai paremmin sanottuna uudistaja – ja näin voi käydä joka päivä.

Mitä innovaatio tarkoittaa teille?

Innovaatiot ovat ideoiden tai keksintöjen lopputuloksia, jotka pitävät pintansa markkinoilla uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden muodossa sekä tuottavat kestävää arvoa. Tältä osin olen eri mieltä siitä, että jotain kutsutaan innovatiiviseksi, joka ensisilmäyksellä vaikuttaa olevan visionääristä, muttei myy tai vaikuta. Se on sitten enemmän kiva yritys kuin todellinen innovaatio.

intensiivinen innovaatio-keskustelu dietrichin kanssa

Innovaatio ei koske vain tuotekehitystä – sen täytyy tapahtua kaikilla tasoilla ja johtaa poikkitoiminnalliseen tiimityöskentelyyn.

Tri Christoph Dietrich

Kutsuisitteko tesaa innovatiiviseksi yritykseksi?

Kyllä, ehdottomasti! Tämä käy ilmi jo, kun miettii, että enemmän kuin 500 lähes 5000 työntekijästä maailmanlaajuisesti työskentelee tutkimuksen ja kehityksen parissa. tesa käyttää noin viisi prosenttia sen vuotuisesta myynnistä tähän. Ennakoimme trendejä ja optimoimme ja laajennamme jatkuvasti teknologista tuotevalikoimaamme työskennellen läheisesti asiakkaidemme ja ulkopuolisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Mutta epäilemättä tesasta voi tulla vielä innovatiivisempi. Parannuksille on yhä tilaa.

Voitteko antaa joitakin esimerkkejä tästä? Kahden esineen liittäminen yhteen vaikuttaa ensin suhteellisen helpolta...

Niin luulisi. Mutta komponenttien turvallinen kiinnitys on vain yksi tärkeä näkökulma. Esimerkiksi matkapuhelimissa olevilla teipeillä täytyy olla useita täydentäviä ominaisuuksia kuten valon- ja lämmönkestävyys. Joskus täysin erilaisten vaatimusten yhteensovittelu on kuin ympyrän neliöiminen. Esimerkiksi, kun on käytettävissä vain erittäin ahdas kiinnityspinta-ala, mutta vaahtoteipin pitäisi toimia iskunvaimentajana.

Mihin teippiteknologia on menossa?

Katsomme suuntauksen olevan siirtymässä yhä enemmän kohti niin kutsuttuja tuottavia teippejä. Tämä tarkoittaa, että teipit eivät vain toteuta hetkellistä tehtävää, minkä jälkeen ne poistetaan, vaan ne säilyvät lopputuotteessa sen elinkaaren ajan – esimerkiksi autossa. Lisäksi digitalisaatio on täysin saavuttanut teippialan. Nykyään ei enää riitä, että asiakkaan luona vieraillaan salkku täynnä mallikappaleita. Digitaaliset työkalut ja palvelut ovat kysytympiä kuin koskaan. Ei ole enää ongelma vaihtaa tietoa ja ratkaista ongelmia tuhansien kilometrien päässä olevan liikekumppanin kanssa. Kaiken kaikkiaan palvelusuuntautuminen ja markkinatahti ovat kasvaneet merkittävästi.

Christoph Dietrichin haastattelu

"tesa® -tuotteidemme kanssa emme koskaan tule olemaan halvimpien tavarantoimittajien joukossa markkinoilla. Meillä on teknologinen johtoasema."

Tri Christoph Dietrich

Mitä haasteita ylikansallinen yhtiö kuten tesa kohtaa innovaatiokulttuurin suhteen?

Olemme saavuttaneet 64:n sidosyrityksemme kanssa koon, joka tekee monet asiat yhtä aikaa helpommiksi ja hankalammiksi. Siinä määrin kun innovaatiokulttuuri on osallisena, meidän täytyy varmistaa, että toisinaan hyvin mutkikas rakenteemme ei lamauta organisaatiota. Siksi käynnistimme suurimittaisen innovaatiohankkeen vuoden 2017 lopussa. Tältä osin yksi työnkuvistani on luoda parhaat mahdolliset olosuhteet ketterään työskentelyyn. Tämä on jotain, mitä (potentiaaliset) kollegani etsivät halutessaan jatkuvasti venyttää itsekiinnittyvän teknologian rajoja ja kehittää innovatiivisia tuotteita.

Kiitoksia haastattelusta ja paljon onnea uudessa työtehtävässä.