maailma lämpenee

Business Ambition for 1.5°C' – Olemme mukana!

Kestävyys

Vuonna 2019 hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuus ilmakehässä nousi uusiin ennätyksiin. Tämän trendin kääntämiseksi meidän täytyy ryhtyä toimiin – nyt! Linjassa vapaaehtoisten kestävän kehityksen tavoitteidemme kanssa Beiersdorf Group ja sen liiketoimintasegmentit Consumers ja tesa ovat siksi sitoutuneet “Business Ambition for 1.5 °C” -aloitteeseen.

Maailmamme on sairas ja hikoilee. Vaikka kaikki maailman valtiot täyttäisivät vuoden 2015 YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa annetun sitoumuksensa, vuoteen 2100 mennessä maapallon keskilämpötila nousee silti 3,2 °C. Jotta saavutettaisiin maksimissaan 1,5 asteen ilmaston lämpeneminen, on tehtävä paljon enemmän ja paljon nopeammin.

Yritysten tavoitteita pidetään tiukasti silmällä

“Allekirjoittamalla ‘Business Ambition for 1.5 ⁰C’ -aloitteen olemme sitoutuneet yhdenmukaistamaan yritystoimintamme niin, että maapallon lämpeneminen voitaisiin pysäyttää 1,5 asteeseen ja suorittamaan tähän tarkoitukseen vaadittavat toimenpiteet”, selittää Angela Cackovich, Direct Industries -osastoa edustava johtokunnan jäsen tesa SE:ssä. Tähän saakka vähemmän kuin 200 johtavaa yritystä koko maailmassa on allekirjoittanut tämän sitoumuksen. Yritysten tavoitteet tarkisti “Science Based Targets Initiative” (SBTi), jonka takana ovat CDP (entinen Carbon Disclosure Project), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) ja World Wide Fund for Nature (WWF), ja hyväksyi ne toukokuussa 2020, mistä SBT-aloite tiedotti 18. kesäkuuta.

 

tesa ja Beiersdorf Consumer ovat nyt osa tätä yritysyhtymää, joka pyrkii saavuttamaan näitä hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Ilmastonsuojelu on yhtiömme, työntekijöidemme ja asiakkaittemme ensisijainen prioriteetti.”
Angela Cackovich

Direct Industries -liiketoiminta-alueen johtaja tesa SE:ssä

Istuta puu
kestävyys-havaintoesimerkki

60 000 tonnia vähemmän CO₂-päästöjä vuoden 2015 jälkeen

Tesan ilmastotavoitteiden saavuttaminen on suorassa yhteydessä yrityksen omaan energiantuotantoon ja -hankintaan tuotannon ja hallinnon aloja varten. Kansainvälisesti toimivan teippiratkaisuyhtiön tavoitteena on saada vuoteen 2025 mennessä vähennettyä CO₂-päästöjä absoluuttisesti 30 % verrattuna vuoteen 2018. Viime vuosina tesalla on jo otettu käyttöön lukuisia toimenpiteitä energiatehokkuuden lisäämiseksi ja CO₂-päästöjen vähentämiseksi. CO₂:n ominaispäästöt lopputuotteen tonnia kohden vähenivät vuonna 2019 34,5 % verrattuna vuoteen 2015. CO₂:n lähes 60 000 tonnin vähennys viimeisten neljän vuoden aikana – huolimatta kasvavasta myynnistä – johtuu pääasiassa erityisistä energiatehokkuustoimenpiteistä ja vihreän sähkön käytöstä tesan tuotantolaitoksissa.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) ja aurinkoenergia

Nykyään 27 % sähköstämme on peräisin uusiutuvista lähteistä ja 38 % on tuotettu tehokkaalla CHP-tuotantomuodolla (sähkön ja lämmön yhteistuotanto): Näin vain 35 % sähköstämme on nykyään peräisin perinteisistä energianlähteistä. Tätä arvoa on vähennettävä huomattavasti keskipitkällä aikavälillä esimerkiksi lisäämällä vihreän sähkön käyttöä sekä samalla sijoittamalla uusiin CHP-kohteisiin ja aurinkoenergiajärjestelmiin valikoiduissa toimipaikoissa.

1 000

miljardia tonnia CO₂:ta

on päästetty maailmanlaajuisesti ilmakehään energiaan liittyvien prosessien kautta viimeisten kuuden vuosikymmenen aikana. Maailmanlaajuinen hiilidioksidipitoisuus on kasvanut 315 miljoonasosasta (1958) 417,07 miljoonasosaan (2020) eli noin 100 miljoonasosalla. Tämä vastaa yli 30 %:n nousua.
Aurinkoenergia auttaa

Kasvihuoneilmiö

Maata ympäröivässä ilmakehässä on 78 % typpeä ja 21 % happea. Loppuosat ovat hivenkaasuja, jotka syntyvät radioaktiivisessa hajaantumisessa (esimerkiksi jalokaasut kuten argon ja neon) tai kuuluvat ilmakehän hivenkaasuihin (hiilidioksidi, metaani, rikkidioksidi, otsoni). Erittäin alhaisesta pitoisuudesta huolimatta näiden hivenkaasujen ”vipu” eli vaikutus ilmastoomme on kaikesta suurin. Luonnollisen kasvihuoneilmiön ansiosta maapallon keskilämpötila on +15 °C. Ilman hivenelementtejä tai kasvihuonekaasuja maapallon keskimääräinen lämpötila olisi -18 °C.

Miljoonasijoitukset kestävyyteen

Tulevina vuosina pyrimme pienentämään erityisesti tuotteiden, ostettujen tavaroiden ja logistiikkaprosessien CO₂-jalanjälkeä. Myös liikematkatottumukset tulevat muuttumaan, ei vähiten viime viikkojen hyvistä videokonferenssikokemuksista johtuen. Jäljelle jäävät päästöt, joita ei voida vähentää vuoteen 2050 mennessä, on korvattava vapaaehtoisella CO₂-kompensaatio-ohjelmalla. Kaiken kaikkiaan tesa pyrkii olemaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tätä varten seitsemännumeroinen euromäärä sijoitetaan vuoteen 2025 mennessä yrityksen ilmastonsuojelutoimenpiteisiin ja -tavoitteisiin.

Johtokunnan jäsen, Direct Industries -liiketoiminta-alueen johtaja
Johtokunnan jäsen, Direct Industries -liiketoiminta-alueen johtaja
“Yritykset, jotka eivät kehitä ja paranna ponnistelujaan tässä asiassa, ovat vaarassa joutua alempaan luokitukseen, erityisesti auto- tai elektroniikkateollisuudessa, ja voivat kohta jäädä hankkeiden ulkopuolelle.”
Angela Cackovich

johtokunnan jäsen, vastuualueena tesa Groupin kestävyysohjelma

Koordinoitu lähestymistapa äidiltä ja tyttäreltä

Sitoumuksellaan ‘Business Ambition for 1.5° C’ -kampanjaan tesa seisoo ensimmäisen kerran rinta rinnan Beiersdorfin kanssa kestävyysstrategioidensa ydinalueella. Tämä todistaa erilaisista haasteista huolimatta, että emoyhtiön ja tytäryhtiön kestävän kehityksen ponnistelut kohdistetaan ja koordinoidaan laajemmin tulevina vuosina.

 

Tarvitsemme muutosta