Työntekijöille ja yhteiskunnalle

Sitoumuksemme yhteiskunnalle

Työntekijöille ja yhteiskunnalle

Tuemme työntekijöitä koko arvoketjussamme, ja olemme sitoutuneita hankkeisiin, jotka tuovat esiin uuden sukupolven innovaattoreita.

Työntekijät keskiössä

Työntekijät ovat tesan arvokkain voimavara, mitä tulee pitkäaikaiseen menestykseen. Siksi luomme työympäristöä, joka edistää innovatiivisia ideoita ja jonka tärkeimpiä tekijöitä ovat kunnioitus, tasa-arvoisuus ja turvallisuus.

Työntekijät keskiössä
Tavoitteemme Vision Zero

Terveys ja turvallisuus

Työntekijöiden turvallisuus on tesalla etusijalla. Tämä koskee ennen kaikkea tuotannon työntekijöitä, joiden panosta arvostamme valtavasti. Yksikin onnettomuus on liikaa. Siksi pyrimme vähentämään työperäisten onnettomuuksien määrän nollaan – tavoite, joka on osa ohjaavaa periaatettamme VISIONZER[O]. Tapaturmien ilmaantuvuusasteemme on tällä hetkellä huomattavasti alle alan keskimääräisen tason Saksassa: vuonna 2019 tesa kirjasi miljoonaa työtuntia kohden 1,6 tapaturmaa, jotka aiheuttivat kolmen tai useamman päivän sairauspoissaolon.

 

Lainsäädännön lisäksi työturvallisuuden johtamisjärjestelmämme perustana ovat koko yrityksen kattavat työturvallisuusohjeet. Ohjeet sisältävät konkreettisia toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja työturvallisuuden lisäämiseksi. Yksi esimerkki on ”Safety Tour” -sovellus, joka tukee tuotannon henkilökuntaa turvallisuutta, järjestystä ja puhtaanapitoa koskevien SOS-tarkastusten aikana (SOS = Safety, Order, Sanitation).

 

Edistämme myös aktiivisesti tesan työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia: yrityksemme operatiivinen terveydenhallintajärjestelmä sisältää kuntoilua ja rentoutumista, erilaisia työterveystarkastuksia ja terveellistä ruokavaliota tukevia vaihtoehtoja.

Työntekijöiden kehityksen edistäminen

Kuinka pystymme houkuttelemaan päteviä työntekijöitä ja pitämään heidät kilpailusta huolimatta? Tässä strategiamme koostuu monista yksittäisistä toimista, joihin kuuluu sopivien koulutusohjelmien ja ammatillisten kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen, houkuttelevat uramahdollisuudet ja työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen.

 

Tavoitteenamme on edistää yrityskulttuuria, joka vahvistaa suorituskykyä, tiimityötä, osastojen välistä yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Johtajuuden kehittäminen ja urasuunnittelu ovat tärkeimpien prioriteettien joukossa. Johdon kehittämisohjelman tarkoituksena on tukea tiiminvetäjiä ja johtajia lisätaitojen hankkimisessa. Ohjelmamme on yksi monista työkaluista, joita olemme toteuttaneet edistääksemme työntekijöiden kehittymistä.

 

Meille erityisen tärkeät taidot on tiivistetty yhdeksään avainkompetenssiimme. Ne muodostavat pohjan henkilöstötyöllemme ja niitä käytetään kaikissa henkilöstöhallinnon työkaluissamme. Niillä on tärkeä rooli esimerkiksi pätevyysarvioinneissa. Kehitysohjelma antaa kyvykkäille henkilöille mahdollisuuden osallistua uraan liittyviin aktiviteetteihin ja harjoituksiin. Osallistujat saavat yksilöllistä palautetta avainkompetenssiemme pohjalta. Pyrkimyksenä on määritellä kunkin ehdokkaan vahvuudet ja potentiaali ja tukea heidän urapolkuaan yrityksessä.

 

On myös tärkeää, että annamme työntekijöille mahdollisuuden vaihtaa osastoa yrityksen sisällä. tesa X-perience-malli on otettu käyttöön juuri tästä syystä. Esimerkiksi tuoteasiantuntijat pääsevät ohjelman kautta oppimaan lisää yhteistyöstä asiakkaiden kanssa.

 

Lisäksi tarjoamme kattavan koulutuksen ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen, jotka on erityisesti suunniteltu yrityksen tarpeisiin ja jotka kattavat laajalti erilaisia taitoja ja kohderyhmiä.

Reilut olosuhteet ja tasa-arvo

Tuotteemme kulkevat usein pitkän matkan, ennen kuin ne saapuvat asiakkaan ovelle. Arvoketjumme sijoittuu usealle mantereelle, ja sen piiriin kuuluu lukuisia työntekijöitä, jotka ovat joko suoraan tai välillisesti tesan palveluksessa. Olemme vastuussa heistä kaikista. Siksi olemme täysin sitoutuneet reiluihin työolosuhteisiin ja kunnioitamme ihmisoikeuksia koko arvoketjussamme. Varmistaaksemme, että näin tapahtuu aina, teemme läheistä yhteistyötä kumppaniemme kanssa ja arvioimme alihankkijoidemme toimintaa.

 

Tämän työn perustana on toimintaohjeemme ja hankkijoiden eettiset ohjeet, jotka sisältävät tärkeimmät menettelyohjeet työntekijöille, hankkijoille ja liikekumppaneille.

Tulevaisuusstrategiamme
Palkinnot ja arvostelut
Palkinnot ja luokitukset

Todistus kestävän kehityksen saavutuksistamme

Vuonna 2020 tesa-konserni osallistui jälleen kerran EcoVadis-kestävyysarviointiin ja sai hopeamitalin saavutuksista kestävässä kehityksessä. Se on todiste siitä, että olemme toimialallamme keskimääräistä parempia. EcoVadis on tunnettu arviointialusta yrityksille, joilla on maailmanlaajuiset hankintaketjut. Se analysoi ja arvioi yritysten periaatteita, toimia ja tuloksia ympäristön, työvoimakäytäntöjen, ihmisoikeuksien, etiikan ja vastuullisen hankinnan osa-alueilla.

Vuoden 2020 puolivälissä käynnistimme vastuullisuusohjelman myös hankkijoillemme. Osana ensimmäistä kampanjaa kutsuimme 50 parasta tavarantoimittajaamme osallistumaan EcoVadis-kestävyysarviointeihin ja jakamaan tulokset kanssamme. Tulevina vuosina haluamme rohkaista useampia toimittajia osallistumaan.

80 %

suoria ostoja

Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä tehdä 80 prosenttia suorista ostoistamme toimittajilta, jotka ovat osallistuneet kestävyysarviointeihin, kuten EcoVadikseen.

Uuden sukupolven innovatiivisten ajattelijoiden rohkaiseminen

Jo Albert Einstein tiesi, että ”Ongelmia ei voi ratkaista samalla ajattelutavalla, joka ne aiheutti.” Tarvitsemme sen sijaan tuoreita ideoita ja nuoria ihmisiä, jotka näkevät roolinsa tulevaisuuden ongelmanratkaisijoina.

 

Haluamme tukea uutta sukupolvea antamalla heille pääsyn tiede-, teknologia, insinööritaito- ja matematiikka-aiheisiin (STEM) sekä tulevaisuuden tärkeimpiin teknologioihin. Meille erityisen tärkeä aihe on eriarvoisuuden vähentäminen ja toimintakentän tasoittaminen. Yksi pääaloitteistamme tällä alueella tukee koulutusmahdollisuuksia, jotka rohkaisevat enemmän naisia opiskelemaan STEM-aineita.

 

Uuden sukupolven innovatiivisten ajattelijoiden rohkaiseminen

Natural Sciences & Technology Initiative (NAT).

Yksi aloitteista, joihin tesa on osallisena, on NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH, luonnontieteen ja tekniikan aloite), joka tuo Hampurin ja Norderstedtin koulut yhteen yliopistojen, teknisten korkeakoulujen ja teknologiavetoisten yritysten kanssa. NAT-aloitteen tavoitteena on tarjota nuorille laaja näkemys erilaisista ammattialoista. Esimerkkinä tästä ovat NAT-aloitteet mint:pink ja mint.match. mint:pink on ohjelma, joka on tarkoitettu erityisesti tyttöjen voimaannuttamiseen. mint.match taas on ohjelma, joka tuo yhteen lukiosta valmistuneet nuoret ja asialleen omistautuneet luonnontieteilijät.

Sitoutunut koko kriisin ajan

Sosiaalinen sitoutumisemme käsittää myös hyväntekeväisyysjärjestöjen taloudellisen tukemisen. Koronakriisin alusta asti tesa on tehnyt lahjoituksia muun muassa Lääkärit ilman rajoja ja Pelastakaa lapset -järjestöille. Olemme lahjoittaneet miljoona euroa Lääkäreille ilman rajoja, mikä on yksi suurimmista organisaation koskaan saamista yksittäisistä lahjoituksista. Raha menee Lääkärit ilman rajoja -organisaation COVID-19-kriisirahastoon. Sitä käytetään nopeaan, mutkattomaan apuun siellä missä sitä eniten tarvitaan.

 

Moton ”Koulutus yhdistää – yhdessä maailmanlaajuisesti" mukaan Pelastakaa lapset ja tesa puuttuvat koulutuksen epätasa-arvon lisääntymiseen. Se kohdistuu sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin lapsiin, etenkin pandemian aikana. Miljoonan euron lahjoituksella tuemme valittuja Pelastakaa lapset -projekteja kuudessa maassa: Vietnam, Kiina, Intia, Meksiko, Italia ja Saksa.

Yksi Lääkärit ilman rajoja -organisaation tärkeimmistä prioriteeteista on terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuus, ja siksi koko henkilökunnan on noudatettava tiukkoja turvallisuusmääräyksiä.

Lisää kestävyydestä

Sitoumuksemme kestävyyteen
Kestävä kehitys
Sitoumuksemme kestävyyteen
Lue lisää
Keskipisteenä asiakkaamme
Asiakkaat
Keskipisteenä asiakkaamme
Lue lisää
Tulevaisuusstrategiamme
Strategia
Enemmän kestävyyttä, enemmän innovaatiota
Lue lisää
Ympäristö
Ympäristö
Ympäristönsuojelu
Lue lisää
maailma lämpenee
Kestävä kehitys
Business Ambition for 1.5°C' – Olemme mukana!
Lue lisää
Save the Children
Kestävä kehitys
Save the Children!
Lue lisää
Yksi Lääkärit ilman rajoja -organisaation tärkeimmistä prioriteeteista on terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuus, ja siksi koko henkilökunnan on noudatettava tiukkoja turvallisuusmääräyksiä.
Kestävä kehitys
Taistelu koronaa vastaan
Lue lisää