Planeta se încălzește

Ambiția de business a companiei de a ajunge la 1,5 °C: ne implicăm!

Sustenabilitate

În 2019, nivelul dioxidului de carbon și al altor gaze cu efect de seră din atmosferă a atins noi niveluri record. Pentru a contracara această tendință trebuie acționat fără întârziere. În concordanță cu obiectivele autoimpuse de dezvoltare sustenabilă, Grupul Beiersdorf, prin departamentele sale de afaceri pentru consumatori, împreună cu tesa au aprobat inițiativa „Ambiția de business a companiei de a ajunge la 1,5 °C”.

Trăim într-o lume care suferă și se încălzește. Chiar dacă toate națiunile și-ar îndeplini angajamentele făcute în 2015 la Conferința ONU privind schimbările climatice până în anul 2100, pământul ar putea fi afectat de o încălzire globală de 3,2°C. Pentru a atinge obiectivul unei încălziri de doar 1,5°C, este nevoie de măsuri suplimentare și mult mai rapide.

Obiectivele companiei sunt verificate cu strictețe

„Prin semnarea «Ambiția de business a companiei de a ajunge la 1,5 °C», ne-am angajat la alinierea activităților de afaceri, la limitarea creșterii globale a temperaturilor cu 1,5 °C și la implementarea măsurilor adecvate în acest sens,” explică Angela Cackovich, membru al Consiliului de administrație pentru industrii directe la tesa SE. Până în momentul de față, mai puțin de 200 de companii din întreaga lume au semnat acest angajament. Obiectivele companiei au fost evaluate de „Inițiativa pentru obiective bazate pe știință” (Science Based Targets Initiative - SBTi), un parteneriat încheiat între CDP (fostul proiect Carbon Disclosure Project), inițiativa Global Compact a ONU, World Resources Institute (WRI) și World Wide Fund for Nature (WWF) și aprobate în mai 2020, conform declarației din 18 iunie.

 

tesa și Beiersdorf Consumer fac acum parte din acest grup de companii care se străduiesc să atingă niște obiective cu adevărat ambițioase. Protejarea climei reprezintă o primă prioritate pentru compania noastră, pentru angajații și clienții noștri.”
Angela Cackovich

Responsabil industrii directe în cadrul tesa SE

Plantează un copac
sustenabilitate-ilustrație

O reducere de 60.000 de tone a nivelului de CO₂, din 2015 până în prezent

Îndeplinirea obiectivelor climatice tesa se referă la generarea și achiziția de energie direct de către companie, energie necesară în domeniul de producție și cel administrativ. Obiectivul grupului pentru 2025 este reducerea absolută a emisiilor de CO₂ cu 30% față de 2018. În ultimii ani, tesa a instituit deja numeroase măsuri pentru sporirea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO₂. În 2019, emisiile specifice de CO₂ pe tona de produs finit au fost mai mici cu 34,5% față de nivelul din 2015. Reducerea emisiilor cu aproape 60.000 de tone de CO₂, realizată în ultimii patru ani în ciuda creșterii vânzărilor, se datorează în special măsurilor specifice de creștere a eficienței energetice și utilizării energiei electrice regenerabile în cadrul facilităților de producție ale companiei tesa.

Cogenerarea de căldură și electricitate (CHP) și energie solară

În prezent, 27% din energia noastră electrică provine din surse regenerabile, iar 38% este produsă în mod eficient prin CHP (cogenerare). Astfel, la momentul actual, doar 35% din energia electrică pe care o consumăm provine din surse convenționale. Această valoare urmează să fie redusă considerabil pe termen mediu, de exemplu prin creșterea utilizării energiei electrice verzi, precum și prin investiții suplimentare în cogenerare și în sisteme de energie solară în anumite locații.

1.000

de miliarde de tone de CO₂

au fost emise în atmosferă în ultimele șase decenii prin procese aferente generării de energie la nivel mondial. Concentrația globală de CO₂ a crescut de la circa 315 ppm (1958) la 417,07 ppm (2020), adică cu peste 100 ppm. Aceasta înseamnă o creștere de peste 30%.
Energia solară ajută

Efectul de seră

Atmosfera planetei noastre este alcătuită din 78% azot și 21% oxigen. Restul de 1% sunt gaze rămase de pe urma descompunerii radioactive (de exemplu, gaze nobile precum argonul sau neonul), sau aparțin grupei gazelor atmosferice reziduale (dioxid de carbon, metan, dioxid de sulf, ozon). În ciuda concentrației lor extrem de scăzute, „efectul de pârghie” al acestor gaze asupra climei noastre este cu atât mai mare. Efectul natural de seră este răspunzător pentru o temperatură medie de +15 °C pe pământ. Fără elementele reziduale sau gazele cu efect de seră, temperatura medie pe pământ ar fi de -18 °C.

Milioane investite în sustenabilitate

În anii următori ne propunem să reducem amprenta de CO₂, în special referitor la produse, bunuril achiziționate și procese logistice. De asemenea, se vor schimba și obiceiurile privind călătoriile de afaceri, datorită mai ales experiențelor pozitive pe care le-am avut în ultimul timp cu conferințele video. Restul emisiilor care nu pot fi reduse până în 2050 urmează să fie compensate printr-un program voluntar de compensare a emisiilor de CO₂. Per ansamblu, tesa își propune să devină neutră din punct de vedere climatic până în anul 2050, în conformitate cu Acordul privind schimbările climatice de la Paris. În acest scop, până în 2025 vom investi câteva milioane de euro în măsuri și obiective de protecție climatică.

Membru în Consiliul executiv, industrii directe
Membru în Consiliul executiv, industrii directe
„Companiile care nu se dezvoltă în permanență și care nu-și ameliorează eforturile în acest sens, riscă să primească evaluări proaste și să nu mai fie luate în calcul pentru proiecte, în special în industria electronică și cea producătoare de automobile.”
Angela Cackovich

membru al Consiliului de administrație responsabil pentru obiectivele de sustenabilitate ale grupului tesa

O abordare coordonată a companiilor-mamă și filiale

Prin angajamentul „Ambiția de business a companiei de a ajunge la 1,5 °C”, tesa și Beiersdorf acționează pentru prima dată împreună într-un domeniu esențial al strategiilor de sustenabilitate. Acest fapt demonstrează că, în ciuda provocărilor diferite, eforturile de sustenabilitate ale companiei-mamă și ale companiei afiliate vor fi sincronizate și coordonate pe scară mai largă în anii următori.

 

Avem nevoie de o schimbare