Onze attitude en onze agenda

Onze attitude en onze agenda

De wereld bijeenhouden -
voor een duurzame toekomst

We hebben onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid altijd zeer serieus genomen. Duurzaamheid is al een aantal jaren een van de belangrijkste strategische doelen van tesa.

Het wordt steeds belangrijker om meer verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen – voor ons als bedrijf, voor onze medewerkers en voor onze zakenpartners en klanten. Daarom willen we van duurzaamheid een prioriteit maken bij tesa en aanzienlijk sneller en urgenter aan de slag gaan met deze cruciale transformatie van ons bedrijf dan we eerder hadden voorzien.  

Als bedrijf in de chemische industrie is een holistische en wetenschappelijke benadering voor ons bepalend en vanzelfsprekend als leidraad voor ons handelen. tesa heeft meer dan vijfhonderd wetenschappers, ingenieurs en productontwikkelaars over de hele wereld in dienst die werken aan innovatieve producten en processen. Op veel gebieden kan echter alleen vooruitgang worden geboekt in nauwe samenwerking met leveranciers en klanten. Daarom vormen samenwerkingen en partnerschappen op het gebied van duurzaamheid een onmisbare pijler in de nieuwe tesa-strategie.

Dit complexe vraagstuk willen we met alle kracht aanpakken. Een uitdaging die we graag aangaan.

Onze belangrijkste principes

  • We hebben een wetenschappelijk en holistisch systeemperspectief op duurzaamheid.
  • We bereiken duurzame groei door te focussen op innovatie.
  • We stimuleren onze transformatie naar duurzaamheid met transparantie, consistentie en verantwoordelijkheid.

Onze duurzaamheidsagenda

Als bedrijf zijn we onderdeel van de maatschappij en het milieu. Er is geen gezonde economie zonder een gezonde samenleving - en geen gezonde samenleving zonder een gezond milieu.

We nemen daarom onze verantwoordelijkheid in onze hele waardeketen en kijken naar de hele levenscyclus om onze voetafdruk te verkleinen.

Op basis van dit inzicht hebben we onze duurzaamheidsagenda opgesteld, die een weerspiegeling is van onze holistische visie.

De agenda schept duidelijkheid en stuurt onze inspanningen en investeringen in de meest zinvolle richtingen.

agenda