Emisyonların azaltılması

Emisyonların azaltılması

İklim nötr bir gelecek için

Küresel iklim kriziyle mücadele etmek ve olumlu yönde değişimi hızlandırmak, bağlılığımızın temel unsurlarıdır. Küresel emisyonları azaltma misyonumuz, kendi üretimimizi olduğu kadar yukarı ve aşağı süreçleri de içerir. Yenilenebilir enerji, bağlılığımızın temel direğidir. 2020 yılından bu yana satın aldığımız elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Fosil bazlı enerji tüketimini azaltmanın yanı sıra enerji verimliliğinin artırılması da önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaca ulaşmak için kaynakları, enerjiyi ve emisyonu korumada özellikle verimli olan teknolojileri uyguluyoruz.

2030 yılı için başlıca sürdürülebilirlik hedeflerimiz

  • İklim nötr üretim (Kapsam 1 ve 2) 2018 baz yılına kıyasla.
  • Dolaylı tedarik zinciri emisyonlarımız, 2018 baz yılına göre en az %20 (Kapsam 3) oranında azaltılacaktır.