Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin yönteminden üst yönetimle birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu, Grubun stratejik yönetiminden, kaynak paylaşımından, finansal muhasebe ve raporlamadan, risk yönetiminden ve kurumsal kontrolden öncelikli olarak sorumludur.tesa SE İcra Kurulu

tesa SE Yönetim Kurulu

tesa SE Denetim Kurulu

tesa SE'nin Denetim Kurulu, yıllık pay sahibi toplantılarında bulunan ve temsil edilen pay sahipleri tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bu süre sonunda yeniden seçilme hakkına sahiptirler. Denetim Kurulu Başkanı üyeleri tarafından seçilmektedir.

Dr. Ulrich Schmidt
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dr. Martin Stark
Vice Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Frank Ganschow
Works Council Chairman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH