Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik politikası uyarınca site kullanmanız esnasında kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz.

tesa Bant San. ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

tesa Bant olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, iş ilişkilerimizi yürütürken müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, bunların çalışanları ve yetkilileri ve diğer tüm üçüncü kişilere ait elde ettiğimiz kişisel verileri nasıl işlediğimiz, hangi amaçlarla kullandığımız ve bu bilgileri nasıl koruduğumuz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

İşbu bildirimde kullanılan tüm kavram ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuatta kendilerine atfedilen anlamı ifade edecektir. Bu Bildirimdeki “siz” ifadesi şahsınızı ifade etmektedir. Politika’da yer alan terimlerin ve kısaltmaların ifade ettiği anlamlar EK – Kısaltmalar bölümünde yer almaktadır.  

Politika’da yer aldığı şekilde kişisel verilerinizin işlenmesini tercih etmemeniz halinde kişisel verilerinizi bize iletmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin, bildiğiniz kadarıyla doğru, eksiksiz ve güncel olmalarını sağlamanın sizin sorumluluğunuz olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun ötesinde, başka kişilerin verilerini bizimle paylaşırsanız, bu tür verileri yerel yasal gerekliliklerle uyumlu olarak toplamak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. 

Firma Adresi

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.S.

Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1
Nida Kule Göztepe K:4
34732 Kadıköy İstanbul
Türkiye

haritayı aç

Telefon: +90 216 578 9000

Faks: +90 216 578 9001

Dr. Mete Konuralp

http://www.tesa.com/tr-tr

Daha fazla bilgi alın

tesa Bant HAKKINDA

tesa Bant, nihai tüketiciler, endüstriyel ve profesyonel müşteriler için teknik yapışkan bantların ve kendinden yapışkanlı sistem çözümlerinin dünyadaki lider üreticilerinden birisidir. tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Almanya'da kurulu tesa SE’nin yüzde yüz iştiraki olan bir şirkettir.

Politika’daki “biz” veya “Şirket” veya “tesa Bant” ifadeleri, Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 321254 numarası ile kayıtlı tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş. ('tesa Bant') tarafından Veri Sorumlusu olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkindir. 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. KVKK 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi işlerken dikkat ettiğimiz temel ilke ve prensipler aşağıda açıklanmıştır:

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen çalışanlar (stajyerler ve alt işveren firma çalışanları da dahil olmak üzere) dışındaki veri sahiplerinin kategorileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrı bir politika oluşturulmuş ve şirket içinde uygulamaya alınmıştır. Aşağıdaki kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de değerlendirmeye alınacaktır.

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

Müşteri

Ürünlerimizi satın alan gerçek ya da tüzel kişiler.

Potansiyel Müşteri

Ürünlerimizi satın alma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler.

Ziyaretçi

Şirketimizin sahip olduğu veya bir organizasyon gerçekleştirdiği fiziksel tesislere (ofisler vb.) çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

Üçüncü Kişi

Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar) veya Politika kapsamında açıkça belirtilmese de Şirketimizin kişisel verilerini belirli bir amaçla işlemek durumunda olduğu tüm gerçek kişiler (Örn. eski çalışanlar)

Çalışan Adayı / Stajyer Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları, Yetkilileri

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi vb. ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

 

SİZİNLE İLGİLİ NE ZAMAN KİŞİSEL VERİ TOPLARIZ?

Kimliğinizi ortaya çıkarmadan çevrimiçi hizmetimizi kullanabilirsiniz. Eğer kişisel verilerinizi bu sayfadaki iletişim formlarında bizimle paylaşmaya karar verirseniz, (örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, vb.) bizimle paylaştığınız bilgileri iş amaçlı olarak kullanacağız ( örneğin; talep edilen materyalleri / bilgiyi göndermek amacıyla).

Her türlü sorunuz için web sayfamızda sunulan formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda size yardımcı olabilmemiz ve talebinizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olarak işaretlenmiş olan bilgilerin doldurulması gereklidir. Dilerseniz bu bilgilerin dışında gönüllü olarak diğer bilgileri de bizimle paylaşabilirsiniz.

İletişim formunun doldurulması suretiyle bizimle paylaşmış olduğunuz bu bilgiler talebiniz karşılandıktan sonra ve her halükarda vergisel ya da ticari amaçlı saklama süreleri dolduktan sonra imha edilecektir.

Bunun yanında tesa Bant’ tan haber bültenini veya şirketimizin gönderdiği başka pazarlama materyallerini almak için onayınız aranacaktır. Onayınızı beyan ettikten sonra bu onayınızı herhangi bir neden belirtmeksizin ileriye etkili olacak biçimde geri alabilirsiniz. Bunu yapmak için yukarıda belirtilen formu veya gönderilen pazarlama materyalinde belirtilen diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel verilerinizi temel olarak aşağıdaki durumlarda toplarız:

 • Ürünlerimizi satın aldığınızda veya kullandığınızda,
 • Bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda,
 • Haber bültenlerimize abone olduğunuzda, pazarlama iletilerimizi almayı tercih ettiğinizde,
 • Bizimle websitemiz, e-posta, sosyal medya platformları, diğer online mecralar ya da telefon yoluyla iletişime geçtiğinizde,
 • Şirketimiz’e iş başvurusu yaptığınızda,
 • Şirket etkinlik, seminer, konferans ve organizasyonlarımıza katıldığınızda,
 • Potansiyel müşteri/tedarikçi/iş ortağı/alt işveren olarak herhangi bir amaçla bizimle iletişime geçtiğinizde.

Yukarıdaki durumlarda edindiğimiz kişisel verileri, sadece bu Politika’ya uygun bir şekilde işleyeceğiz. 

SİZİNLE İLGİLİ HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

Sizinle ilgili işlediğimiz kişisel veriler, aramızdaki iş ilişkisinin türüne (Örn. müşteri, tedarikçi, iş ortağı vb.) ve bizimle iletişime geçme yönteminize (Örn. telefon, e-posta, basılı evrak vb.) göre değişmektedir.

Temel olarak kişisel veri işleme yöntemlerimiz, telefon veya e-posta aracılığıyla, fiziken iş etkinliklerimize katılmanız veya bizimle başka herhangi bir şekilde etkileşimde bulunduğunuz durumlardır. Bu kapsamda, size ait işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki kategoriler altında açıklanabilir:

Veri kategorileri - Veri Türleri

Kimlik bilgileri

Ad, soyad, unvan, TCKN, pozisyon ve/veya departman adı, meslek

İrtibat bilgileri

E-posta, telefon numarası, adres

Kimliğinizi belirleyebilecek resimler ve/veya videolar

Şirketimizi ziyaret ettiğinizde güvenlik sebebiyle ya da Şirketimizin organize ettiği etkinliklere katıldığınızda işlenen fotoğraf ve video görüntüleri ve işitsel veriler

Finansal veriler

Banka hesabı verileri, fatura bilgileri

tesa Bant ile kendi isteğinizle paylaşmaya karar verdiğiniz herhangi bir diğer bilgi

Kendi inisiyatifiniz ile paylaştığınız kişisel veriler, bize ilettiğiniz geri bildirim, görüşler, talep ve şikayetler, değerlendirmeler, yorumlar ve bunlara ilişkin değerlendirmelerimiz, yüklenmiş dosyalar,

Otomatik olarak toplanan elektronik veriler

Web sitemizi ya da uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, haber bültenlerimize abone olduğunuzda, diğer elektronik kanallardan bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak bazı kişisel bilgilerinizi de toplarız (ad-soyad, mail adresi, telefon, adres)

Hukuki işlem ve uyum bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz, denetim ve teftiş verileri, resmi merciler tarafından iletilen veriler, imza

Olay yönetim ve güvenlik bilgisi

Şirketimizin, çalışanlarını, yöneticilerini veya hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler, ulaşım ve seyahat bilgileri, ofislerimizde yer alan CCTV kameraları aracılığı ile işlediğimiz görsel veriler

Diğer kaynaklardan toplanan kişisel veriler

Geçerli kanun ve düzenlemelerin izin verdiği ölçüde kamuya açık veri tabanları ve platformlar üzerinden de kişisel verilerinizi toplayabiliriz. Örneğin sizinle iş ilişkisi kurulmadan önce kamuya açık kaynaklardan ticari faaliyetlerimizin ve işlemlerimizin teknik, idari ve hukuki güvenliğini sağlamak için sizinle ilgili araştırma yapabiliriz. Bunun yanında sizin tarafınızdan üçüncü kişilere ait birtakım kişisel verilerin bize iletilmesi de söz konusu olabilir (Örn. kefil, refakatçi, aile üyelerinin kişisel verileri vb.).

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Çalışan adaylarının, yukarıda yer alan kişisel veri kategorilerinin yanı sıra adayın tecrübesi ve niteliklerini anlamamız ve açık pozisyon için uygunluğunu değerlendirmemiz, gerekmesi halinde iletilen bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak ve adayın iletişim bilgilerini verdiği üçüncü kişiler ile iletişime geçerek aday hakkında araştırma yapmak, iş başvuru süreci ile ilgili adayla iletişime geçmek, açık pozisyona uygun işe alım yapılması, yasal mevzuata uyumu sağlamak ve Şirketimiz’in işe alım kuralları ve insan kaynakları politikalarını uygulamak amacıyla mezun olduğu okul, önceki iş tecrübeleri vb. kişisel verilerini toplamaktayız.

Çalışan adaylarının kişisel verileri, yazılı ve elektronik ortamlarda bulunan iş başvuru formu, Şirketimiz’in elektronik iş başvuru platformu, Şirketimiz’e fiziki ya da e-posta olarak iletilen başvurular, istihdam ve danışmanlık şirketleri, yüz yüze ya da elektronik ortamda yürütülen mülakatlar, Şirketimiz tarafından çalışan adayı hakkında kamuya açık platformlar üzerinde yapılan kontroller, insan kaynakları uzmanları tarafından işe alım sürecinde adayın uygunluğunu değerlendirmek için yapılan işe alım testleri vasıtaları ile işlenmektedir.

Çalışan adayları, iş başvurusu yaparken kişisel verilerini iletmeden önce ayrı bir belge ile KVKK’ya uygun bir şekilde detaylı olarak aydınlatılmakta ve gerekli kişisel veri işleme faaliyetleri için açık rızaları alınmaktadır.

COOKIELERE (ÇEREZ) İLİŞKİN POLİTİKAMIZ

Cookie  ve diğer takip teknolojilerini kullanım şeklimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.tesa.com/tr-tr/tesa-hakkinda/legal-information/cookie-policy adresinde yer alan Çerez Politikamızı okuyunuz.

KAPALI DEVRE KAMERA KAYDI YOLUYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kameraları kullanılmakta ve bu yolla kişisel veri işlenmektedir. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, şirket fiziki yerleşkelerinin ve şirket içinde bulunan kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, suiistimalleri önlemek veri sahiplerinin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Şirketimiz tarafından güvenlik kameraları ile yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVKK’ya, ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Şirketimiz, KVKK m. 4’e uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek şekilde izlemeye tabi tutulmamaktadır. Bu kapsamda CCTV kaydı yapılan ortak alanlarda uyarı levhaları ve aydınlatma metni yerleştirilerek veri sahipleri bilgilendirilmektedir. Ancak Şirketimizin CCTV kayıtlarının tutulmasında meşru menfaatinin mevcut olması sebebiyle açık rızaları alınmamaktadır. Ayrıca KVKK m. 12’ye uygun olarak, CCTV izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bunun yanında CCTV kamerası bulunan alanlara, kameraların izleme alanlarına, kayıtların tutulma sürelerine ilişkin bir prosedür hazırlanmış ve Şirketimizde uygulama alınmıştır. Tüm CCTV kameraları bu prosedüre uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. Güvenlik amacını aşan ve kişilerin mahremiyetini aşan ölçüde kamera yerleştirilmesine izin verilmemektedir. CCTV kamera görüntülerine yalnızca belli sayıda Şirket personeli erişmekte ve bu yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?

Kişisel verilerinizi kullanım amaçlarımız, aramızdaki iş ilişkisinin türüne (Örn. müşteri, tedarikçi, iş ortağı vb.) göre değişiklik göstermektedir. Temel olarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda yer almaktadır. Çalışan Adaylarına ilişkin kişisel veri işleme faaliyetleri, yukarıda yer alan “Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi” bölümü altında açıklanmaktadır. 

Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız - Örnekler

Potansiyel tedarikçi/iş ortaklarını değerlendirme

Risk kurallarımız gereği inceleme ve çıkar çatışması süreçlerimizin yürütülmesi, bayiye yönlendirilen potansiyel mevcut müşteri taleplerinin yanıtlanması

Müşteri ve tedarikçi süreçlerinin yönetimi

Ürünlerimizin tanıtılması, ürünlerimize ilişkin teklif sunulması, müşteriler ile sözleşme kurulması ve güncellenmesi/yenilenmesi, müşteri & tedarikçi kayıtlarının oluşturulması, müşteriye teknik ve ticari destek verilmesi, kira ödemeleri ve diğer tedarikçi ödemelerinin yapılması, ödeme ve tahsilat işlemlerimizin yürütülmesi, bankalar ile mutabakat süreçlerinin yürütülmesi, şirket ihtiyaçları doğrultusunda ilgili tedarikçi ile gerekli sözleşmenin kurulması ve güncellenmesi/yenilenmesi, müşterinin finansal gücünün tespiti için kredibilite raporu ile müşteri ödeme vadesinin belirlenmesi, tedarikçilerin operasyon faaliyetlerinin takibi amacıyla şirket  yetkilileri ve çalışanlar ile denetim faaliyeti planlaması, satın alma öncesi tedarikçiden yazılı fiyat teklifi alınması, ithalat ihracat yurt içi nakliye süreçlerinin yönetilmesi, sigorta şirketleri ile yürütülen süreçlerin yönetimi, depo ve tedarikçi arasında mal sevkiyatı ve nakliye işlemlerinin yürütülmesi gümrük süreçlerinin yönetilmesi, malzeme planlaması yapılması, malzeme imha işlemleri, numune sevkiyatı yapılması, müşterilerden daha önce sevki sağlanmış malzemenin geri toplatılması için müşterilerle ve depolarıyla temasa geçmek, müşteriye sevk edilen malzemelerin teslim edilmesi, eğitimlerin düzenlenmesi ve sertifikaların hazırlanması, faturalama ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, müşteriler ile kalite dokümantasyon süreçlerinin yürütülmesi, cihazlara teknik servis bakımının veya onarımının yaptırılması, müşteri ziyaretlerinde kartvizit alınması, mevcut müşterilerin rutin olarak ziyareti ve yeni müşteri ziyareti, finans ve muhasebe kayıtlarımızın oluşturulması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin fiziki ve dijital ortamda arşivlenmesi, e-fatura süreçlerinin yürütülmesi, ödeme yapılacak firmaların sistem kaydının oluşturulması, lojistik süreçlerin gerçekleştirilmesi, sözleşme sonrası hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirilmesi ile Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyonların yönetilmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme)

Doğrudan pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Memnuniyet anketleri yapılması, özel günler için tebrik kartlarının ve mektupların hazırlanması, reklam ve yaratıcı pazarlama faaliyetleri kapsamında üretilecek, yerelleştirilecek veya tasarım oluşturulacak her türlü aracı materyalin hazırlanması, pazarlama kampanyalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi, izinli pazarlama verisine pazarlama amaçlı e-mail gönderilmesi, pazarlama adına, ürün, marka veya müşteri memnuniyet içerikli Pazar araştırmalarının planlanması ve uygulanması, pazarlama adına ürün ve fuar stant tasarımı ve üretimi, pazarlama materyallerinin basımı ve çoğaltımı, kırtasiye grubu bayi fuarları katılımı, yazılı basında yer alacak olan ilan ve haber çalışmalarının yayınlanması, fuar katılımcılarının satış etkinlikleri için bilgilerinin toplanması, pazarlama toplantıları kapsamında konuk konuşmacı ve iş geliştirme konuları için destek alınması, etkinlik katılımcılarının, etkinlik esnasında fotoğraf veya videolarının çekilmesi

İletişim ve destek (talebiniz üzerine)

Hizmetlerimizle ilgili bilgi alma taleplerinin yanıtlanması, iletişim kanallarımız aracılığıyla gelen taleplere, görüş ve önerilere ilişkin destek sağlanması, talep ve şikayetlerin cevaplanması, santrale gelen müşteri aramalarında gelen taleplerde satış ekibine doğru mail aracılığıyla yönlendirme yapabilmek adına bilgilerin alınıp satış ekibine aktarılması ve bilgilerin işlenerek ay sonunda raporlanması, müşteri nezdinde ilgili birim (depo, kalite birimi gibi) yetkilisinden şikayet ve taleplerin yazılı-sözlü alınması

Yasal yükümlülüklere uyum

Başta vergi ve sigorta mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, resmi kurumlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, kayıt tutma ve bilgilendirme yükümlülükleri, uyum ve denetim, resmi mercilerin denetim ve teftişleri, yasal haklarımızın ve davalarımızı takibi ve sonuçlandırılması, resmi mercilerin talebi üzerine veri ifşası gibi tabi olduğumuz kanun ve düzenlemelere uyum kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında yasal yükümlülüklerimize uyum sağlanması

Şirket menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması

Şirket çıkarlarının ve menfaatlerinin korunması için gerekli denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, çıkar çatışması kontrollerinin yapılması, Şirketimizle iş ilişkisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirket cihaz ve varlıklarının korunması için CCTV kayıtlarının tutulması, teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alınması, sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, işyeri kurallarının uygulanması ve denetlenmesi, sosyal sorumluluk aktivitelerinin planlanması ve icrası, tesa Bant grup şirletlerinin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması, bina içinde meydana gelen tüm olay, kaza, şikayet, kayıp çalıntı vb. durumların raporlanarak gerekli müdahalenin yapılması ve önlem alınması, bakım ve onarım yapılması sırasında oluşabilecek tehlikeli durumlar için uyulması gereken kuralların aktarılması, gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılması

Şirket ticari faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim, pazar araştırması ve satın alma işlemlerinin yürütülmesi

Raporlama ve denetim

Yurtdışında kurulu tesa Bant grup şirketleri ile iletişimin sağlanması, gerekli faaliyetlerin, iç denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi

Hak ve menfaatlerin korunması

Şirketimiz aleyhine açılan dava, soruşturma vb. hukuki taleplere karşı haklarımızın savunulması

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAZARLAMA AMACIYLA NASIL KULLANIRIZ?

Pazarlama faaliyetleri KVKK m. 5/2’de yer alan istisnalar kapsamında değerlendirilmediği için pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi işlemek için kural olarak her zaman onayınızı alıyoruz. Ayrıca, verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri alma (durdurma) olanağı da verilmektedir. 

SOSYAL EKLENTİLER

Şirket websitemiz tesa SE tarafından yönetilmekte ve tesa SE’nin bilgi teknolojileri alt yapısını kullanmaktayız. Bu sebeple websitemizi ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, haber bültenlerimize abone olduğunuzda, diğer elektronik kanallardan bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak bilgisayarınız, cep telefonunuz veya diğer erişim cihazınız tarafından bize gönderilen elektronik verileri de toplayabiliriz. Sosyal eklentiler ile ilgili aşağıdaki açıklamaları bu doğrultuda dikkatinize sunuyoruz.Ancak sosyal eklentiler aracılığı ile tesa Bant olarak herhangi bir kişisel veri işlemediğimizi belirtmek isteriz. Sosyal eklentiler aracılığı ile bize iletilen veriler anonim nitelikteki verilerdir ve herhangi bir kişisel veri içermemektedir.

Sosyal eklentiler

Web sayfalarımız sosyal ağlardan gelen “sosyal eklentileri” kullanmakta olup, bunlara özelikle Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD tarafından işletilen, facebook.com sayfasındaki “Facebook” sağlayıcısının “Paylaş” düğmesi dahildir. Alman web sayfasından sorumlu parti olan facebook.de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, İrlanda adresindedir. Eklentiler genellikle Facebook logosuna sahiptir. Facebook’a ek olarak “Google+” eklentilerini kullanmaktayız (sağlayıcı: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD), “YouTube” (sağlayıcı: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ABD), “Twitter” (sağlayıcı: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD), “Pinterest” (sağlayıcı: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ABD), “LinkedIn” (ABD dışındaki müşterilerin sağlayıcısı: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda ve “XING” (sağlayıcı: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya).

Gizlilik nedenleriyle sosyal ağlardan doğrudan gelen eklentileri web sayfamızda kullanmama kararını bilinçli bir şekilde verdik. Bunun yerine bilgilerin operatörlere ve bu türde sosyal ağlara verilip verilmeyeceğini ve ne zaman verileceğini belirlemenize izin veren alternatif bir teknik çözüm kullanmaktayız. Web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde hiçbir bilgi otomatik olarak Facebook, Google+, Twitter veya Pinterest gibi sosyal ağlara gönderilmemektedir. Yalnızca aktif olarak ilgili düğmeye tıkladığınızda İnternet tarayıcınız belirtilen sosyal ağın sunucularına bağlanmaktadır. Bu da söz konusu olan unsurlara ve daha sonra da sosyal ağın sembolüne tıklama anlamına gelir, böylece İnternet tarayıcınızın sosyal ağın sunucularıyla iletişim kurmasına ve bu ağa ait kullanıcı verisini operatöre göndermesine rıza göstermiş olursunuz. Sosyal ağların topladığı verilerin türü ve kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin işlenmesi ve ilgili sosyal ağlar tarafından kullanımı ile ilgili gizliliğinizin güvenliğine dair haklar ile opsiyonlar için lütfen bu sosyal ağların ilgili gizlilik politikalarına başvurun.
Facebook’un gizlilik politikaları burada bulunabilir http://www.facebook.com/about/privacy/ ve http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Facebook Kurumsal Ürünleri

tesa Bant zaman zaman Facebook reklam hizmetlerini ve Facebook Pixel yeniden hedefleme ve iletişim hizmetlerini kullanabilir. Kullanılan Facebook Kurumsal Ürünleri ile tesa Bant, Facebook’da ve/veya Facebook ile ilişkili diğer platformlarda size reklam vermeyi ve bu reklamları sizinle daha ilişkili hale getirmeyi amaçlar. Bu şekilde toplanan veriler ise tesa Bant için anonim kalmakta ve tesa Bant bireylere ilişkin herhangi bir kişisel veriye erişememektedir.

Ancak toplanan veriler Facebook tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Facebook, Facebook hesabınız ile kişisel verilerinizi ilişkilendirip kendi reklam faaliyetleri için bu verileri kullanabilir (https://www.facebook.com/about/privacy/ adresinden ulaşılabilen Facebook Kişisel Verileri Kullanım Politikası’na uygun olarak). Facebook, Facebook Reklam Hizmetleri, Facebook Pixel yeniden hedefleme ve iletişim hizmetleri aracılığıyla toplanan veriler üzerinde nihai kontrole sahiptir. Facebook çerez kullanımı ve Facebook Pixel yeniden hedefleme ile ilgili ayarları Facebook hesabınızın ayarlar bölümünden değiştirebilirsiniz (https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen).

Facebook tarafından sağlanan yeniden hedefleme pixel’leri ve teknolojileriyle ilgili bilgi almak için lütfen aşağıdaki linkleri ziyaret ediniz. 

https://www.facebook.com/policy.php  
https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools# 

“Google+,” “Youtube” veya “Twitter” için veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de veya http://twitter.com/privacy sayfalarında, Pinterest için https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy, LinkedIn için https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyadresinde ve XING için https://privacy.xing.com/enadresinde bulunabilir.

Google Maps

Seyahatinizi kolaylaştırmak için size haritaları göstermek ve yönler oluşturmak amacıyla Google Maps’i kullanmanızı önermekteyiz. Google Haritalar Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir. Bu sayfalar ilgili olarak etiketlenmiştir.

Bu hizmeti kullandığınızda Google’ın tarafınızca girilen bilgileri toplaması, işlemesi ve kullanmasına rıza göstermiş olursunuz. Google Haritalar’ın kullanımı ile ilgili şartlar http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.htmlsayfasında bulunabilir.

Google Analytics ile web analizi

Bu web sayfası Google Inc. (”Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics bilgisayarınıza kaydedilen ve web sayfasını kullanmanızı analiz eden metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Çerez tarafından bu web sayfasını kullanımınıza ilişkin oluşturulan bilgiler (kısaltılmış IP adresi dahil) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada kaydedilir. Google bu bilgiyi web sayfasını kullanımınızı analiz etmek, web sayfası operatörleri için web sayfası etkinliği hakkında raporlar toplamak ve web sayfası ile İnternet kullanımı ile ilgili daha fazla hizmet sunmak için kullanacaktır. Google aynı zamanda, uygun olduğu durumlarda, bu bilgiye yasal olarak ihtiyaç duyulduğunda ya da bu partiler bu bilgileri Google adına işlediklerinde üçüncü taraflara aktaracaktır. Google IP adresinizi hiçbir şekilde IP adresinizle ilişkilendirmeyecektir.

Tarayıcınıza eklenti kurarak bilgilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Sizi Google sayfasına götürecek olan aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

HotJar Web Analytics Hizmeti

Bu sayfa kullanılabilirlik ve müşteri deneyimini iyileştirmek için Fare tıklamaları ile fare ve imleç hareketleri kaydedilebilir. Aynı şekilde bu sayfada klavyenin tuşlarına basışınız da kaydedilebilir. Fakat bu kayıt kişiselleştirilmiş olarak yapılmaz ve bu nedenle anonim kalır.
HotJar bu bilgileri HotJar sistemini kullanmayan sayfalarda kaydetmez. HotJar servisini HotJar ile https://www.hotjar.com/contact adresinden iletişime geçerek devre dışı bırakabilirsiniz.

Optimizely

İdeal sunumlar ile özellikler sağlayabilmek için hizmetimiz A/B testleri ve çok değişkenli analizler temel alınarak geliştirilmiş olup bu analizler Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105 adresindeki Optimizely web analiz hizmeti kullanılarak hayata geçirilmektedir. Bu hizmet bir ziyaretçinin tarayıcısını belirlemek ve web sayfasının kullanımını analiz etmek için çerez kullanmaktadır. Optimizely’yi bu talimatları takip ederek devre dışı bırakmak mümkündür: https://www.optimizely.com/de/legal/opt-out/
Optimizely’nin verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Giriş Yapma

·         Web sayfasına her giriş yaptığınızda istatistiksel amaçlarla kayıt bilgileri oluşturulur ve işlenir, bu da kullanıcının anonim kalmasını sağlar:

·         Referans olan (linkini kullanarak bu sayfaya eriştiğiniz web sayfası)

·         Arama ifadeleri (referans olan bir arama motoru ise)

·         Erişilen ülkeyi ve sağlayıcıyı belirlemek için IP analizi yapılır

·         Tarayıcı, işletim sistemi, kurulu eklentiler ve ekran çözünürlüğü

·         Sayfalarda kalma süresi

Belirtilen veriler tarafımızca GDPR m. 6 (1) 1 f temel alınarak yasal amaçlar çerçevesinde işlenir:

·         Web sayfasıyla sorunsuz bir bağlantının sağlanması,

·         Web sayfasının rahat kullanılmasının sağlanması,

·         Sistem güvenliği ile kararlılığının değerlendirilmesi ve

·         diğer idari amaçlar.

Yasa dışı kullanıma ilişkin belirli işaretlerin farkına vardığımız takdirde bu bilgileri geçmişe dönük olarak kontrol etme hakkını saklı tutmaktayız. Bu amaç dahilinde artık gerek olmadığı takdirde veriler hemen, ve her halükarda en geç altı ay sonra silinecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, elektronik ticaret mevzuatı olmak üzere KVKK m. 5’te düzenlenen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işliyoruz:

Hukuki Sebep - Örnekler

KVKK ve sair mevzuat uyarınca açık rızanızı almamız gereken durumlarda rızanıza istinaden işliyoruz (Bu durumda rızanızı istediğiniz zaman geri çekebileceğinizi hatırlatmak isteriz)

Pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek için her zaman açık rızanızı alıyoruz.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Vergi Usul Kanunu m. 230 kapsamında fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi

Herhangi bir kişinin hayati önem taşıyan menfaatlerini koruma zorunluluğu olduğunda

Yönetim kurulda baygınlık geçiren yönetim kurulu üyesinin sağlık bilgisinin doktora verilmesi

Sizinle sözleşme kurmamız, sözleşmenin ifa edilmesi ve yükümlülüklerimizi bir sözleşme kapsamında yerine getirmemiz gereken durumlarda

Tedarikçiler ile sözleşmesel ilişki kapsamında müşterinin banka hesap bilgilerinin alınması

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

Vergisel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması

Kişisel verilerinizin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde

Sizinle iletişime geçmemiz için bize e-posta göndermeniz, sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel verilerin alenileştirilme amacı çerçevesinde kullanılması

Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlememizin zorunlu olması, hukuki haklarımızı kullanma ve aleyhimize açılan hukuki taleplere karşı savunma yapma

İspat/delil niteliğinde olan belgelerin saklanması ve gerektiğinde kullanılması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşulu ile meşru menfaatlerimizin gerektirdiği durumlarda

Şirket içinde yer alan CCTV kamera kayıtlarının yapılması

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ZAMAN PAYLAŞIRIZ?

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda başta KVKK m. 8 ve m. 9 olmak üzere KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır. Kural olarak Şirketimiz tarafından veri sahiplerine ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz.

Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verilerinizi yurt içinde bulunan bir taraf ile paylaşmak için kural olarak açık rızanızı alıyoruz. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür.

tesa Bant KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumların sağlanması durumunda kişisel verileri ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara da uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak; Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu sebepleri “KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?” başlığı altında inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Paylaşımı:

Şirketimiz, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak yurt dışına da aktarılmaktadır. Şirket faaliyetlerimizin en verimli şekilde yürütülmesi ve teknolojinin imkanlarından faydalanılması için bulut bilişim teknolojisi aracılığı ile kişisel verilerinizi gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak yurt dışına aktarmaktayız.

KVKK m. 9 uyarınca kural olarak kişisel verilerin yurt dışına aktarımı için veri sahiplerinin açık rızasını aramaktayız. Ancak tesa Bant KVKK m. 9 uyarınca, KVKK m. 5/2 ya da m. 6/3’te düzenlenen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede

a) Yeterli korumanın bulunması, veya

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarım yapmaktadır.

Bu doğrultuda Şirketimiz, yukarıda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, KVKK’ya uygun olarak verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Paylaşım Yapılan Taraflar

Kişisel Verilerinizi burada tanımlanan özel durumlar dışında paylaşmayız. tesa Bant içerisinde Kişisel Verilerinize erişim bu Politika içerisinde tanımlanan amaçlar doğrultusunda sadece bilgileri bilmesi gerekenlerle sınırlı olacaktır. Verilerinizin toplanma amaçlarını gerçekleştirmek için (bu amaçlar hakkında detaylı bilgi için yukarıda yer alan "Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz?" bölümüne bakınız), Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarıyoruz:

 1. tesa Bant grup şirketleri: tesa SE şirketler grubuna bağlı olarak faaliyet göstermemiz ve tüm Bilgi Teknolojileri alt yapımızın tesa SE tarafından yönetilmesi, aynı zamanda bulut bilişim teknolojileri gibi hizmetlerimizi en verimli şekilde sunabilmemiz ve  mevcut teknolojik ürünlerden yararlanabilmemiz için verileriniz yurt dışında kurulu tesa SE ile paylaşılmaktadır. Bu paylaşım yalnızca ilgili tesa SE grup şirketindeki yetkili çalışanlar ile yapılmaktadır. Ancak genel olarak tesa SE ile yaptığımız veri paylaşımının şirket karlılığı, verimliliği gibi şirket faaliyetlerine ilişkin finansal raporlamalar kapsamında kişisel veri içermeyecek şekilde yürütüldüğünü belirtmek isteriz.  
   
 2. Hizmet Sağlayıcılar: Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. Birçok işletme gibi, biz de bazı veri işleme faaliyetleri kapsamında işlevler ve hizmetlerin en verimli şekilde ve güncel teknolojilere uygun yürütülmesi için bankalar, sigorta şirketleri, avukatlar, muhasebeciler, ajanslar, bilgi ve iletişim teknolojisi sağlayıcıları, danışmanlık hizmetleri sağlayıcılar, kargo şirketleri ve diğer güvenilir üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılar ile çalışabilir ve bu kapsamda faaliyetlerimizi yürütmek için veri paylaşımında bulunabiliriz. Bu paylaşım iş ortaklığının kurulma ve ifa edilme amaçlarının yerine getirilmesini temin etme amacıyla sınırlı olarak yapılmaktadır. Şirketimizin faaliyetlerini en verimli şekilde yürütmek ve teknolojinin imkanlarından maksimum düzeyde faydalanmak için bulut bilişim teknolojileri kullanmakta ve bu kapsamda bulut bilişim hizmeti sunan firmalar aracılığı ile kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında işleyebilmekteyiz. 
   
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kanunların gerektirdiği durumlarda veya haklarımızı korumamız gerektiğinde, kişisel verilerinizi ilgili resmi, adli ve idari merciler ile paylaşmaktayız (örn. Vergi daireleri, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra daireleri).
   
 4. Özel Hukuk Kişileri: İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılabilmektedir (Örn. İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketi, Denetim Firmaları).
   
 5. Kurumsal işlemler ile bağlantılı olan diğer taraflar: Ayrıca zaman zaman Kişisel Verilerinizi kurumsal işlemler kapsamında, örneğin Şirket iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmelerin, kurulan sözleşmesel ve ticari ilişkilerin yürütülmesi, şirket süreçlerimizin verimliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için bir şirketin satışı sırasında veya bir şirketin belirli bir kısmının başka bir şirkete satışı sırasında veya tesa Bant’a ait isim, varlıkların veya hisselerin diğer herhangi bir yeniden düzenleme/yapılanma, birleşme, ortak girişim veya diğer türlü satışa veya elden çıkarmaya konu olması halinde (iflas veya benzeri işlemler ile bağlantılı olanlar da dahil) yurtiçi ve yurtdışında bulunan hizmet ve danışmanlık aldığımız firmalar ile, müşterilerimiz, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız gibi kurumsal işlemler ile bağlantılı olan diğer taraflarla paylaşmamız gerekebilir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLARIZ?

Kişisel verilerinizi yalnızca toplandıkları amacı yerine getirmek için gerekli süre boyunca saklarız. Bu süreleri her bir iş süreci özelinde ayrı ayrı belirliyoruz ve ilgili sürelerin sona ermesinin sonunda kişisel verilerinizi saklamamız gereken başkaca bir sebep bulunmuyorsa kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun bir şekilde imha ediyoruz.

Kişisel verilerinizin imha sürelerini belirlerken aşağıdaki kriterleri dikkate alıyoruz:

·         İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,

·         İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

·         İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,

·         İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,

·         Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

·         Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL İMHA EDİYORUZ?

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve KVKK’nın 7. maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebi olması halinde silinir, imha edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda tesa Bant olarak Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hazırladık ve uygulamaya aldık. Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silmekte, yok etmekte ya da anonim hale getirmektedir. Kişisel verilerin imha edilmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel veriler çeşitli kayıt ortamlarında saklanabildiklerinden kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmeleri gerekir. Buna ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Veri Kayıt Ortamı Açıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer  alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır. Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinir veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim hakları kaldırılır. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edilir.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Elektronik uygulamaların imha işlemi için bilgi teknolojileri desteği alınan ana şirketimiz tesa SE’den destek alınmaktadır. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisinin olmadığına dikkat edilmektedir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler kâğıt kırpma/imha makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. Bunun yanında bazı fiziki evraklar üzerinde maskeleme yöntemi ile kişisel veriler karartılmakta ve bu şekilde anonim hale getirilerek kişisel veri imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Kişisel verilerinizin korunması ve hukuka aykırı bir şekilde erişimini önlemek için KVK Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi doğrultusunda Şirketimiz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmakta, Şirket içinde prosedürler düzenlenmekte, aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlanmakta ve KVKK m. 12/3 uyarınca KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimler yapılmakta veya dışardan hizmet alımı yoluyla yaptırılmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında değerlendirilir ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülür.

İşbu Politika’da belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimize ve/veya hizmet aldığımız tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulmaktadır. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için alınan teknik ve idari tedbirler aşağıda iki başlık altında detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Teknik Tedbirler

tesa Türkiye, bilgi teknolojileri sistemleri tesa Türkiye için veri işleyen konumunda bulunan Almanya’da kurulu ana şirket merkezi tesa SE tarafından sağlanmaktadır. tesa SE, BF 828, Hugo-Kirchberg-Strasse 1 22848 Norderstedt, Germany adresinde kayıtlıdır. tesa SE tarafından alınan tüm güvenlik önlemleri tesa Türkiye için de uygulama alanı bulmaktadır. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerin güvenli bir ortamda saklanmasını/işlenmesini sağlamak adına tesa Türkiye ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmakta ve ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmakta ve yetkisiz erişim olup olmadığını tespit etmek amacı ile düzenli olarak erişim logları tutulmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Veri ihlali riskini azaltmak için log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Kişisel veri içeren elektronik ortamların güvenliği düzenli olarak takip edilmekte ve şifreleme yöntemleri kullanılmaktadır.
 • tesa Türkiye erişim yetkileri uygulama yönetimi ve erişim sistemleri vasıtasıyla sağlanmakta ve kontrol edilmektedir.
 • Söz konusu elektronik ortamlarda kullanılan uygulamalar veri güvenliğini salamaya yönelik olarak düzenli olarak güncellenmektedir.
 • tesa Türkiye veri kaybı önleme yazılımları kullanmaktadır. Dolayısıyla, mevcut riskler ve tehditler derhal belirlenmekte ve veri güvenliğine ilişkin herhangi bir uygunsuzluk düzenli olarak raporlanmaktadır. KVKK m. 12 kapsamında bir veri ihlali söz konusu olması halinde Şirketimiz derhal KVK Kurulu’nu ve ilgilileri bilgilendirmektedir.
 • Teknolojik gelişmelere uygun şekilde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, güncellenmekte ve yenilenmektedir. tesa Türkiye tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamında bilgi teknolojileri sistemleri vasıtasıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik güvenlik önlemlerini almakta ve siber güvenliğin sağlanmasını en yüksek dereceden önemi göstererek kişisel veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri almakta ve siber güvenlik için alınan önlemleri düzenli olarak takip etmekte ve geliştirmektedir.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Saklanma alanlarına yönelik güvenlik sistemleri kullanılmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç kontroller gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözümler üretilmektedir.
   

İdari Tedbirler

 • Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilmiş ve bu analiz neticesinde süreç bazlı bir kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. Bu envanterdeki riskli alanlar tespit edilerek gerekli hukuki ve teknik tedbirler sürekli olarak alınmaktadır.
 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bilgi güvenliği sistemleri, teknik sistemlerle ve hukuki yöntemlerle denetlenmektedir. Kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürler belirlenmekte bu kapsamda düzenli kontroller yapılmaktadır.
 • Şirketimiz, bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zaman zaman harici hizmet sağlayıcı firmalardan hizmet alabilmektedir. Bu durumda söz konusu Veri İşleyen harici hizmet sağlayıcıların en az Şirketimizin sağladığı güvenlik önlemlerini sağladığından emin olarak işlem yapılmaktadır. Bu durumda, Veri İşleyen ile yazılı bir sözleşme imzalanmaktadır.
 • Kurum’un rehber ve yayınlarında vurguladığı üzere veri minimizasyonu prensibi çerçevesinde kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmış ve gerekli olmayan, güncelliğini yitirmiş ve bir amaca hizmet etmeyen kişisel veriler toplanmamakta ve eğer KVKK’dan önceki dönemde toplandıysa Kişisel Veri Saklama ve İmha Politika’sına uygun bir şekilde imha edilmektedir.
 • Teknik hususlar konusunda uzman personel istihdam edilmektedir.
 • Şirketimiz çalışanlarının işe alınma süreçlerinde imzalanacak İş Sözleşmelerinde gizliliğe ve veri güvenliğine ilişkin olarak hükümler belirlemiştir ve çalışanlardan bu hükümlere uymasını istemektedir. Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda düzenli olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Çalışanların rol ve sorumlulukları bu kapsamda gözden geçirilmiş ve görev tanımları revize edilmiştir.
 • Kişisel Verilerin Korunması konusu üst yönetim tarafından da sahiplenilmekte, bu konuda özel bir Komite oluşturulmuş (KVK Komitesi) ve çalışmaya başlamıştır. Şirket KVK Komitesi’nin çalışma kurallarını düzenleyen bir yönetim politikası Şirket içinde yürürlüğe alınmış ve KVK Komitesi’nin görevleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
 • tesa Türkiye çalışanları kişisel veri güvenliği ve bilgi güvenliği kapsamında düzenli olarak farkındalık eğitimlerine katılmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğine aykırılık durumunda çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • tesa Türkiye kişisel veri güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için KVKK m. 12/3 uyarınca şirket içi denetimler yapılmakta ve gerektiğinde şirket dışı danışmanlar tarafından denetimleri yaptırılmaktadır. Bu denetimler tesa Türkiye’nin birlikte çalıştığı servis sağlayıcılara da yapılmakta/yaptırılmaktadır.
 • tesa Türkiye fiziksel yöntemlerle aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • tesa Türkiye iş ilişkisi içinde olduğu üçüncü taraflarla gizlilik taahhütnameleri imzalamış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümleri sözleşmelerine entegre etmiştir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

KVKK m. 6, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıdıkları için özel nitelikli kişisel veri olarak düzenlemiş ve bu verilerin işlenmesini daha hassas bir korumaya tabi tutmuştur.

Hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine, tesa Bant tarafından ayrıca önem verilmektedir. Bu kapsamda öncelikle tesa Bant, KVKK uyum çalışması kapsamında işlediği özel nitelikli kişisel verileri incelemiş ve işlemesine gerek olmayan özel nitelikli kişisel verileri imha etmiştir. Özel nitelikli kişisel veri işlemesinin gerçekten gerekli olduğu durumlarda tesa Bant, öncelikle veri işleme şartlarının var olup olmadığını tespit etmekte ve hukuka uygunluk şartının varlığından emin olunduktan sonra veri işleme faaliyeti yürütmektedir.

Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için özel önlemler almaktadır. Veri minimizasyonu ilkesi gereği, özel nitelikli kişisel veriler, ilgili iş süreci için gerekli olmadığı sürece toplanmamakta ve yalnızca gerekli durumlarda işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veri işlenmesi durumunda kanuni yükümlülüklere uymak ve KVK Kurulu tarafından belirlenen önlemlere uyum sağlamak için gerekli görülen ve yukarıdaki bölümde açıklanan tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili ayrı bir politika hazırlanmış ve yürürlüğe alınmıştır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK m. 11 ve GDPR m. 15 uyarınca veri sahipleri olarak kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde uğradığınız zararın giderilmesini talep etme.

Bu taleplerinizi Başvuru Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

 1. www.tesa.com/tr-tr/tesa-hakkinda/legal-information/privacy-policy adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine şahsen iletilmesi (kimliğinizin ibraz edilmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz).
 2. www.tesa.com/tr-tr/tesa-hakkinda/legal-information/privacy-policy adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.  
 3. www.tesa.com/tr-tr/tesa-hakkinda/legal-information/privacy-policy adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza’’ nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun  istanbul.info@tesa.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.
 4. Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak iletilmesi.
   

Başvuruda;

Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı bir kopyası bulunmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel veri sahibinin, talebini öngörülen usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

KVKK m. 14 uyarınca Şirketimizce başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvuruya cevap vermediğimiz hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9’da sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Zaman içinde değişebilecek mevzuat hükümleri ve şirket politikalarımızda meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle bu Politika’da güncellemeler yapabileceğimizi hatırlatmak isteriz. Web sitemizde Politika’nın en güncel versiyonunu yayınlayacağız.

Kişisel bilgilerinizin kullanımı ile ilgili sorularınız olduğu takdirde, Veri Güvenliği Temsilcimiz ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz, kendisi ekibiyle birlikte bilgi, başvuru ya da şikayet taleplerinde bile ulaşılabilir olacaktır.
 

Veri Güvenliği için İletişim Bilgileri

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1
Nida Kule Göztepe K:4
34732 Kadıköy İstanbul
Türkiye

Telefon +90 216 578 9000
Faks     +90 216 578 9001

Yürürlük Tarihi: 30.06.2020

Versiyon: 2020/2

 

EK – KISALTMALAR

KISALTMALAR

Anayasa

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Başvuru Tebliği

10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

İlgili Kişi/İlgili Kişiler ya da Veri Sahibi

tesa Bant ve/veya tesa Bant’nın tesa SE grup şirketleri yapısı altında ilişkili olduğu grup şirketlerinin müşterileri, ticari ilişki içinde bulunduğu müşterileri, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, işbirliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

m.

Madde

Örn.

Örnek

Politika

İşbu tesa Bant Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Şirket

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türk Ceza Kanunu

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu