Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Beyanı 

Gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Kişisel verilerinizi her zaman için başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili veri koruması mevzuatı çerçevesinde işliyor ve koruyoruz.
Kişisel verilerin işlenmesi hakkında detaylı bilgileri aşağıda görebilirsiniz.  

Bu bölümde kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuza dair bilgileri bulacaksınız. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Beyanına ek olarak, belirli konularda aşağıdaki özel gizlilik politikalarını hazırladık.  

Gizlilik ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz konu başlıkları hakkında detaylı bilgi almak için bu bölümü inceleyebilirsiniz

Veri Sorumlusu

tesa Bant HAKKINDA

tesa Bant, nihai tüketiciler, endüstriyel ve profesyonel müşteriler için teknik yapışkan bantların ve kendinden yapışkanlı sistem çözümlerinin dünyadaki lider üreticilerinden birisidir. tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Almanya'da kurulu tesa SE’nin yüzde yüz iştiraki olan bir şirkettir.

Politika’daki “biz” veya “Şirket” veya “tesa Bant” ifadeleri, Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 321254 numarası ile kayıtlı tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş. ('tesa Bant') tarafından Veri Sorumlusu olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkindir. 

Müşterilerin ve ilgili tarafların verilerinin işlenmesi 

İrtibat formlarını kullanırken verilerin işlenmesi 
Her türlü sorunuz için, web sitemizde yer alan form üzerinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Bu durumda sorunuzu ilgili kişiye yönlendirip cevap verebilmemiz için, zorunlu olduğu işaretlenmiş alanları doldurarak ilgili verileri bize iletmelisiniz. İsterseniz ek bilgi ve veri de iletebilirsiniz. Bu durumda kişisel verileriniz, KVKK m. 5/1  uyarınca vereceğiniz onaya istinaden ve/veya KVKK m. 5/2/(f) uyarınca talebinizi yanıtlayabilmemiz için meşru menfaatimiz çerçevesinde işlenecektir.

İş ortaklarının, müşterilerin, tedarikçilerin ve ilgili tarafların verilerinin işlenmesi 
 

Kişisel verileriniz, bir taraftan sözleşmeyle düzenlenen bir iş ilişkisinden önce alınan önlemlerin uygulamaya konması, diğer yandan sizinle yapılmış bir sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir. Örneğin satın alım siparişleri, teslimatlar veya ödemelerin işleme konması; bireylerden gelen taleplere göre fiyat teklifinin hazırlanması ve sunumu ve sözleşmeye dayanan bir ilişkinin kurulması veya şartlarının belirlenmesi gerekli olduğunda kişisel veriler KVKK m. 5/2/(c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. () 

Bunun yanı sıra, tesa Bant olarak kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren çeşitli yasal yükümlülüklere tabiyiz (). Bu yasal yükümlülükler vergi kanunundan, ticaret kanunundan veya ceza kanunları gibi kanun ve yasal düzenlemelerden kaynaklanabilir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi KVKK m. 5/2/(a) kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak işliyoruz.

Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesine meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ihtiyaç duyabiliriz (). Bu meşru menfaatlere örnek olarak iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya temsilciliğini yaptığınız veya çalışanı olduğunuz ilgili taraflarla sözleşmelerin kurulması ve yerine getirilmesi verilebilir. Bu meşru menfaatler ayrıca dahili idari amaçlarla (örneğin muhasebe işlemleri) veya Bilgi Teknolojileri güvenliğinin ve işlerliğinin sağlanması, uyumluluk soruşturmalarının gerçekleştirilmesi; bina ve tesis güvenliğinin sağlanması ve aynı zamanda yasal taleplerin veya savunmaların yapılması ile ilgili olabilir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi KVKK m. 5/2/(f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işliyoruz.

İş ilişkilerimiz kapsamında, düzgün bir iş ilişkisinin kurulması, yerine getirilmesi, feshi ve bunlarla bağlantılı yasaların öngördüğü ya da meşru menfaatlerimiz çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için toplamamız gereken kişisel verilerinizi bize iletmelisiniz. Bu veriler olmadan, genellikle sizinle irtibat kuramayız ve/veya sizinle bir iş ilişkisine giremeyiz. Verilerinizi bize gönüllü olarak ilettiğiniz durumlarda, bu durumu verileri toplarken belirteceğiz.

Kişisel verilerin reklam ve piyasa araştırması amaçları doğrultusunda (örneğin haber bültenlerinde) kullanılmasına onay verirseniz (), siz bu onayınızı geri alana kadar kişisel verilerinizi kullanırız. Bu durumda sizinle onay beyanında belirtildiği şekilde irtibat kurarız (örneğin e-mail, telefon, posta) ve web sitelerimizde gösterdiğiniz satın alım veya tıklama davranışlarınız konusunda yapılan analizlere dayanarak, size ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili bilgiler ve size özel reklamlar sunarız. Son olarak, verilerinizi web sitelerimizin etkinliğini analiz edip iyileştirmek için de kullanabiliriz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi KVKK m. 5/1 uyarınca açık rızanıza istinaden işleyeceğiz. 

Verilerin Açıklanması 

Kişisel verileriniz, her zaman gizli tutulacaktır ve sadece aşağıdaki alıcılara aktarılacaktır:

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda grubumuzda bulunan diğer global tesa grup şirketlerine aktarmamız gerekli olabilir [bakınız tesa Grubu bilgileri]. İrtibat formu aracılığıyla toplanan verileri, talebinizin işleme konulmasından sorumlu olan çalışana aktarıyoruz.

Web sitelerimizin ve Bilgi Teknolojileri sistemlerimizin çalıştırılmasında bize destek veren hizmet sunucularla kişisel verilerinizi paylaşıyoruz. Hizmet sunucularımız, tamamen verdiğimiz talimatlara göre hareket etmektedir ve bu konuda sözleşme kapsamında sorumlu tutulmaktadır. Bu kapsama web siteleriyle ilgili barındırma hizmeti sunucuları ve bunların destek ve bakımından sorumlu kuruluşlar, haber bülteni hizmeti sunucuları ve diğer Bilgi Teknolojileri sistemlerimiz için barındırma, destek ve bakımla ilgili hizmetleri sunan diğer Bilgi Teknolojileri hizmeti sunucuları dahildir. 

Müşterilerden ve satıcılardan gelen kişisel veriler ayrıca harici hizmet sunucularına da (örneğin vergi ve hukuk danışmanları) aktarılabilir.

Ayrıca web sitemizde diğer sunucuların eklentilerini de kullanmaktayız; bu konuda daha fazla bilgi edinmek için, lütfen çerez ayarlarını inceleyin.

Çerezler ve üçüncü taraf araçları 

Bu site, çerezleri ve üçüncü taraf araçları gibi diğer teknolojileri kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesinin kullanımı hakkında analiz yapılmasını sağlayan ve bir sonraki ziyaretinizde otomatik olarak sizi tanıyan metin dosyaları veya bilgileridir. Tarayıcınızı ayarlayarak, çerezlerin kurulumunu engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda hizmetleri tam kapsamıyla kullanmanız engellenebilir. Web sitemizde çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen çerez ayarlarımızı inceleyin.

Çerez Anahtarımızda yaptığınız ayarları değiştirmek isterseniz, bunu çerez ayarlarından yapabilirsiniz. 

Kayıt Tutma 

Web sitesine her eriştiğinizde, geçici olarak kayıtlar yaratılmakta, bu kayıtlar istatiksel amaçlar doğrultusunda ve web sitemizin kalitesini arttırmak için işlenmektedir. Bu veri kayıtları aşağıdaki verilerden meydana gelmektedir:

 • istenen içeriğin adı ve adresi,
 • talep zamanı ve tarihi,
 • aktarılan veri miktarı,
 • erişim durumu (aktarılan içerik, bulunamayan içerik)
 • kullanılan web tarayıcısı ve işletim sistemi hakkında bilgiler,
 • bizim sayfamıza ulaşmak için eriştiğiniz sayfayı gösteren yönlendirme linki
 • talep eden bilgisayarın IP adresi (kişisel referansın oluşturulmaması için kısaltılmaktadır).

Bu belirtilen veri kayıtları sadece anonim olarak işlenmektedir.

Ayrıca, kesinlikle belirli bir amaç doğrultusunda web tarama cihazınızın aktardığı tam IP adresini, web sitelerimize yapılan saldırıları tespit etmek, sınırlandırmak ve ortadan kaldırmak adına, yedi (7) gün boyunca saklamaktayız. Bu sürenin sonunda, IP adresini siliyoruz veya anonim hale getiriyoruz. Bu konuda yasal dayanağımız KVKK m. 5/2/(f) uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır. Ancak yasadışı kullanıma dair somut şüphelerimiz olması durumunda, bu verileri geriye dönük olarak kontrol etme hakkını saklı tutmaktayız. Bu veriler, söz konusu amaç doğrultusunda artık gerekli olmadığında derhal veya en geç 7 gün sonra silinmektedir.  

Veri saklama süresi 

Verileriniz yukarıdaki amaç doğrultusunda veya yasal saklama süresine uygun davranmak adına (örneğin vergi kanunu ve ticaret kanunu kapsamındaki veri saklama yükümlülükleri) bizim için gerekli olduğu müddetçe ve tesa Bant olarak verilerinizi daha uzun süre saklamak için herhangi bir meşru menfaatimiz bulunmadığı sürece saklanmaktadır. 

Veri sahiplerinin hakları

Cookie  ve diğer takip teknolojilerini kullanım şeklimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.tesa.com/tr-tr/tesa-hakkinda/legal-information/cookie-policy adresinde yer alan Çerez Politikamızı okuyunuz.
 

KVKK m. 11 uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde uğradığınız zararın giderilmesini talep etme.

Bu taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ uyarınca aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize iletebilirsiniz:

 1. www.tesa.com/tr-tr adresinde (sayfanın en alt kısmında) yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine şahsen iletilmesi.
 2. www.tesa.com/tr-tr adresinde (sayfanın en alt kısmında) yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.
 1. istanbul.info@tesa.com adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile gönderilmesi.
 2. www.tesa.com/tr-tr adresinde (sayfanın en alt kısmında) yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurularak Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden gönderilmesi.

Başvuruda; 

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; varsa bildirime esas elektronik posta adresi; telefon ve faks numarası; talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. 

Veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin veri sahibine ilişkin kişisel verilerle ilgili Şirketimize talepte bulunması için konuya ilişkin veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

Veri sahibi olarak yapacağınız başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Veri sahiplerinin, usulüne uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandırır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına veri sahibinden bilgi/doküman talep edebilir. Şirketimiz, veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Gizlilik Politikamızdaki değişiklikler  

Mevcut yasal gereksinimlere uyum sağlamak için veya yeni hizmetler devreye soktuğumuz durumlar gibi Gizlilik Politikamızda değişiklikler yapmamız gerekli olduğunda işbu Gizlilik Politikasını değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Bir sonraki ziyaretiniz yeni Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. 
 

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul
Telefon:  (0216) 578 90 00
istanbul.info@tesa.com