Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik politikası uyarınca site kullanmanız esnasında kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz.tesa Bant San. ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini ciddiye alıyoruz. Bu nedenle kişisel bilgilerinizi her zaman yasal ve güncel veri koruma mevzuatı çerçevesinde işliyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili temel mevzuat Avrupa Birliği’nde Mayıs 2018’de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur (“KVKK”).

Sizi aşağıda kişisel bilgilerinizin nasıl işlendiği ile ilgili olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Daha fazlasını oku

Firma Adresi

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.S.

Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1
Nida Kule Göztepe K:4
34732 Kadıköy İstanbul
Türkiye

Telefon +90 216 578 9000

Faks +90 216 578 9001

Mete Konuralp

http://www.tesabant.com.tr

haritayı aç

Daha fazla bilgi alın

2. Kişisel bilgilerinizin toplanması ve işlenmesi

Kimliğinizi ortaya çıkarmadan çevrimiçi hizmetimizi kullanabilirsiniz. Örneğin, kişisel bilgilerinizi (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, IP numaranız vb.) bu sayfasındaki iletişim formalarında veya kayıt sırasında talep ettiğimiz takdirde, bu gönüllülük esasına göre yapılır. Bu durumda bizimle paylaştığınız bilgileri iş amaçlı olarak kullanıyoruz (talep edilen materyalleri/bilgiyi göndermek vb. amaçlarla).

Her türlü sorunuz için web sayfamızda sunulan formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda size yardımcı olabilmemiz ve talebinizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olarak işaretlenmiş olan bilgilerin doldurulması gereklidir. Dilerseniz bu bilgilerin dışında gönüllü olarak diğer bilgileri de bizimle paylaşabilirsiniz.

İletişim formunun doldurulması suretiyle bizimle paylaşmış olduğunuz bu bilgiler talebiniz karşılandıktan sonra ve her halükarda vergisel ya da ticari amaçlı saklama süreleri dolduktan sonra imha edilecektir.

Bunun yanında tesa Bant’tan haber bültenini almak veya şirketimizin gönderdiği başka ilginç bir bilgiyi elde etmek için onayınız aranacak, onayınızı beyan ettikten sonra bu onayınızı herhangi bir neden belirtmeksizin ileriye etkili olacak biçimde geri alabilirsiniz. Bunu yapmak için yukarıda belirtilen formu veya haber bülteninde belirtilen diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.

3.         Kişisel bilgilerin işlenme amacı ve hukuki sebep

Kişisel bilgileriniz aşağıdaki nedenlerle işlenmektedir:

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarafınızca sözleşmeye dair ya da benzer yükümlülüklerin başlatılması, sağlanması ve yerine getirilmesi için sağladığımız hizmetleri kullanmanız için verilen kişisel bilgileri işler ve kullanır (bundan sonra “işlenir” ifadesi yerine “kullanır” ifadesi kullanılacaktır) (GDPR m. 6 (1) 1 b ve KVKK m. 5/2/(c)). Bu tür yükümlülükler örneğin biz veya ürünlerimiz hakkında bilgi almak amacıyla bizimle iletişime geçtiğinizde veya bir müşteri olarak extranet girişini kullandığınızda ortaya çıkar. Bu tür durumlarda özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için kişisel bilgilerinizi kullanacağız.

Bunun yanında, toplanan kişisel verileriniz temel olarak Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, lojistik operasyonların yönetimi, Şirket ürün ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçilmesi, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma ve diğer muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ticari ve hukuk süreçlerimizin güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, Şirketimizle ilgili yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin ve şirket faaliyetlerimizin en verimli şekilde yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, Şirket merkezlerinin bina güvenliğinin sağlanması, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım, bakım, pazarlama ve istatistik hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek ve benzeri amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kaydedilmekte ve kullanılmaktadır.

Kişisel bilgilerinizin reklam ve pazar araştırması için kullanılmasına rıza gösterdiğiniz takdirde, onayınızı geri çekene dek bilgilerinizi kullanımı için onay verilen (ör. haber bültenleri için) amaçlarla kullanacağız. Bu kapsamda sizinle rıza beyanında açıklandığı şekilde iletişime geçeceğiz (ör. e-posta, telefon, posta), size ürünlerimiz hakkında bilgi ve sizin için özelleştirilmiş reklamlar sunacağız, satın alma geçmişiniz ile web sayfalarındaki tıklama davranışlarınızı temel alarak hizmet sunacağız. Son olarak, bilgilerinizi web sayfalarımızı analiz etmek ve etkinliğini artırmak için kullanacağız.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve/veya kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; işbirliği içinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, müşterilerimizle, iş ortaklarımızla (teknik destek hizmeti sağlayan firmalar, elektronik ticaret hizmeti sunan şirketler, reklam ajansları vb.), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler aracılığıyla ve raporlama yükümlülüklerimiz gereği Şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesinde yurtdışında kurulu şirketler (daha detaylı bilgi için Şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.  

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
   

4.         Bilgilerin açıklanması

Endişelerinizi gidermek ya da taleplerinizi karşılamak için çalışırken kişisel bilgilerinizi yurt dışında bulunan tesa Bant şirketler grubu içindeki ilişkili diğer şirketlerle paylaşmamız veya yalnızca bizim adımıza hareket eden tesa Bant grup şirketleri dışındaki hizmet sağlayıcılara iletmemiz söz konusu olabilir. Hizmet sağlayıcıları bilgilerin yasal olarak belirtildiği şekilde işlenmesi için kullanmaktayız. Örneğin, web sayfası NMMN New Media Markets & Networks IT Services GmbH sunucusunda saklanmakta ve bakımı Plan A GmbH ile agnosco.net GmbH tarafından yapılmaktadır.

Haber bülteni CleverReach GmbH & Co. KG aracılığıyla gönderilmektedir. Ancak bilgilerin işlenmesi konusunda tüm sorumluluk bizde kalmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra zaman zaman web sayfamızda diğer sağlayıcıların eklentilerini kullanmaktayız; aşağıda daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz. Harici hizmet sağlayıcıların, kişisel bilgilerinizi siparişlerin işlenmesi için yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve Gizlilik Politikamız ile yasal düzenlemelere uyumlu biçimde kullanmasını sağlamaktayız.

Kişisel bilgileriniz her zaman gizlilik içinde işlenecek ve verilerin paylaşılmasına yazılı ya da elektronik olarak rıza göstermediğiniz veya KVKK m. 5/2 altında yer alan sebepler mevcut olmadığı ya da yasal olarak zorunluluğumuz bulunmadığı sürece adımıza hareket etmeyen üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Aynı zamanda yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde kişisel bilgilerinizi ağımızdaki diğer global şirketlerle paylaşabileceğimizi ve bu kapsamda bulut bilişim teknolojileri gibi hizmetlerimizi en verimli şekilde sunabilmemiz için mevcut teknolojik ürünlerden yararlanabileceğimizi lütfen göz önünde bulundurun. İletişim formunda toplanan bilgiler talebinizi işleme konusunda sorumlu şirket ile paylaşılır. Bu nedenle kişisel bilgileriniz, bir cevap verilmesi gerekli olduğu takdirde aynı zamanda Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Topluluğu dışında da işlenebilir.

5.         Çerezler

Bu sayfa çerez kullanmaktadır. Çerezler bilgisayarınızda saklanan ve web sayfasının kullanımını analiz etmemiz ile sizi bir sonraki ziyaretinizde tanımamızı sağlayacak metin dosyalarıdır. Çerezlerin kurulmasını tarayıcı ayarlarınızı buna uygun biçimde yaparak önleyebilirsiniz. Bu tüm hizmetleri tam kapsamıyla kullanamamanıza neden olabilir. Sayfamızda çerezlerin kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza başvurun.

6.         Sosyal eklentiler

Web sayfalarımız sosyal ağlardan gelen “sosyal eklentileri” kullanmakta olup, bunlara özelikle Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD tarafından işletilen, facebook.com sayfasındaki “Facebook” sağlayıcısının “Paylaş” düğmesi dahildir. Alman web sayfasından sorumlu parti olan facebook.de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, İrlanda adresindedir. Eklentiler genellikle Facebook logosuna sahiptir. Facebook’a ek olarak “Google+” eklentilerini kullanmaktayız (sağlayıcı: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD), “YouTube” (sağlayıcı: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ABD), “Twitter” (sağlayıcı: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD), “Pinterest” (sağlayıcı: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ABD), “LinkedIn” (ABD dışındaki müşterilerin sağlayıcısı: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda ve “XING” (sağlayıcı: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya).

Gizlilik nedenleriyle sosyal ağlardan doğrudan gelen eklentileri web sayfamızda kullanmama kararını bilinçli bir şekilde verdik. Bunun yerine bilgilerin operatörlere ve bu türde sosyal ağlara verilip verilmeyeceğini ve ne zaman verileceğini belirlemenize izin veren alternatif bir teknik çözüm kullanmaktayız. Web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde hiçbir bilgi otomatik olarak Facebook, Google+, Twitter veya Pinterest gibi sosyal ağlara gönderilmemektedir. Yalnızca aktif olarak ilgili düğmeye tıkladığınızda İnternet tarayıcınız belirtilen sosyal ağın sunucularına bağlanmaktadır. Bu da söz konusu olan unsurlara ve daha sonra da sosyal ağın sembolüne tıklama anlamına gelir, böylece İnternet tarayıcınızın sosyal ağın sunucularıyla iletişim kurmasına ve bu ağa ait kullanıcı verisini operatöre göndermesine rıza göstermiş olursunuz. Sosyal ağların topladığı verilerin türü ve kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin işlenmesi ve ilgili sosyal ağlar tarafından kullanımı ile ilgili gizliliğinizin güvenliğine dair haklar ile opsiyonlar için lütfen bu sosyal ağların ilgili gizlilik politikalarına başvurun.
Facebook’un gizlilik politikaları burada bulunabilir http://www.facebook.com/about/privacy/ ve http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.
“Google+,” “Youtube” veya “Twitter” için veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de veya http://twitter.com/privacy sayfalarında, Pinterest için https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy, LinkedIn için https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinde ve XING için https://privacy.xing.com/enadresinde bulunabilir.

Google Maps

Seyahatinizi kolaylaştırmak için size haritaları göstermek ve yönler oluşturmak amacıyla Google Maps’i kullanmanızı önermekteyiz. Google Haritalar Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir. Bu sayfalar ilgili olarak etiketlenmiştir.

Bu hizmeti kullandığınızda Google’ın tarafınızca girilen bilgileri toplaması, işlemesi ve kullanmasına rıza göstermiş olursunuz. Google Haritalar’ın kullanımı ile ilgili şartlar http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html sayfasında bulunabilir..

Google Analytics ile web analizi

Bu web sayfası Google Inc. (”Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics bilgisayarınıza kaydedilen ve web sayfasını kullanmanızı analiz eden metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Çerez tarafından bu web sayfasını kullanımınıza ilişkin oluşturulan bilgiler (kısaltılmış IP adresi dahil) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada kaydedilir. Google bu bilgiyi web sayfasını kullanımınızı analiz etmek, web sayfası operatörleri için web sayfası etkinliği hakkında raporlar toplamak ve web sayfası ile İnternet kullanımı ile ilgili daha fazla hizmet sunmak için kullanacaktır. Google aynı zamanda, uygun olduğu durumlarda, bu bilgiye yasal olarak ihtiyaç duyulduğunda ya da bu partiler bu bilgileri Google adına işlediklerinde üçüncü taraflara aktaracaktır. Google IP adresinizi hiçbir şekilde IP adresinizle ilişkilendirmeyecektir.

Tarayıcınıza eklenti kurarak bilgilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Sizi Google sayfasına götürecek olan aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

HotJar Web Analytics Hizmeti

Bu sayfa kullanılabilirlik ve müşteri deneyimini iyileştirmek için Fare tıklamaları ile fare ve imleç hareketleri kaydedilebilir. Aynı şekilde bu sayfada klavyenin tuşlarına basışınız da kaydedilebilir. Fakat bu kayıt kişiselleştirilmiş olarak yapılmaz ve bu nedenle anonim kalır.
HotJar bu bilgileri HotJar sistemini kullanmayan sayfalarda kaydetmez. HotJar servisini HotJar ile https://www.hotjar.com/contact adresinden iletişime geçerek devre dışı bırakabilirsiniz.

Optimizely

İdeal sunumlar ile özellikler sağlayabilmek için hizmetimiz A/B testleri ve çok değişkenli analizler temel alınarak geliştirilmiş olup bu analizler Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105 adresindeki Optimizely web analiz hizmeti kullanılarak hayata geçirilmektedir. Bu hizmet bir ziyaretçinin tarayıcısını belirlemek ve web sayfasının kullanımını analiz etmek için çerez kullanmaktadır. Optimizely’yi bu talimatları takip ederek devre dışı bırakmak mümkündür: https://www.optimizely.com/de/legal/opt-out/
Optimizely’nin verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

 • Giriş Yapma
 • Web sayfasına her giriş yaptığınızda istatistiksel amaçlarla kayıt bilgileri oluşturulur ve işlenir, bu da kullanıcının anonim kalmasını sağlar:
 • Referans olan (linkini kullanarak bu sayfaya eriştiğiniz web sayfası)
 • Arama ifadeleri (referans olan bir arama motoru ise)
 • Erişilen ülkeyi ve sağlayıcıyı belirlemek için IP analizi yapılır
 • Tarayıcı, işletim sistemi, kurulu eklentiler ve ekran çözünürlüğü
 • Sayfalarda kalma süresi

Belirtilen veriler tarafımızca GDPR m. 6 (1) 1 f temel alınarak yasal amaçlar çerçevesinde işlenir:

 • Web sayfasıyla sorunsuz bir bağlantının sağlanması,
 • Web sayfasının rahat kullanılmasının sağlanması,
 • Sistem güvenliği ile kararlılığının değerlendirilmesi ve
 • diğer idari amaçlar.

Yasa dışı kullanıma ilişkin belirli işaretlerin farkına vardığımız takdirde bu bilgileri geçmişe dönük olarak kontrol etme hakkını saklı tutmaktayız. Bu amaç dahilinde artık gerek olmadığı takdirde veriler hemen, ve her halükarda en geç altı ay sonra silinecektir.

7.         Veri saklama süresi

Verileriniz tarafımızca yukarıdaki amaçlar kapsamında veya yasal saklama süresine uymak için gerekli olduğu süre boyunca saklanır ve işleme amacının sona ermesinin ardından KVKK’ya uygun olarak silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

8.         Kendi içeriğimize ilişkin sorumluluğumuz

Bu sayfaların içeriği büyük özen gösterilerek oluşturulmuştur. Fakat, doğruluk, eksiksizlik ve içeriğin güncelliği konusunda herhangi bir sorumluluk almıyoruz. Bir hizmet sağlayıcısı olarak genel yasalar kapsamında bu sayfalardaki kendi içeriğimizden sorumluyuz.

9.         Linkler konusunda sorumluluk (harici sağlayıcıların içeriği)

Bizim içeriğimiz diğer sağlayıcılar tarafından sağlanan içeriğe erişmeyi sağlayan linklerden ayrı tutulmalıdır. Bu içerikler üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Link verilen sayfaların içeriği her zaman ilgili sağlayıcı veya bu sayfaların operatörünün sorumluluğu altındadır.

10.       Bilgi toplanan kişilerin hakları

Sizi bu vesile ile GDPR m. 15, GDPR’ın geri kalan kısımları ve KVKK m. 11 uyarınca, bu maddelerde tanımlanan koşullara göre ilgili kişisel verileriniz konusunda bilgi almaya hakkınız olduğu, bu bilgilerin işlenmesine rıza göstermeme, bilgileri düzeltme, silme ya da kullanımını sınırlamaya hakkınız olduğu ve işlenmesini reddetme ve verilerin taşınmasını istemeye ilişkin hakkınız olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Buna ek olarak, GDPR m. 77 kapsamında bir veri güvenliği üst yetkilisine kişisel verilerinizin bu Düzenleme ihlal edilerek kullanıldığına inandığınız takdirde şikayette bulunmaya hakkınız vardır. Bilgilerinizin işlenmesi GDPR m. 6 (1) a veya m. 9 (2) a (rıza) temel alınarak yapıldıysa bu rızayı istediğiniz herhangi bir zaman kullanıma ilişkin yasal durumu etkilemeden rızanın geri çekilmesi temel alınarak iptal etme hakkınız vardır. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıda KVKK m. 11 ve ilgili GDPR maddeleri çerçevesinde açıklanmaktadır:

Bilgi alma hakkı, GDPR m. 15

Kişisel bilgilerinizin kullanılıp kullanılmadığı veya ne kadarının kullanıldığına, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığına, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere, ilişkin bilgi isteme hakkınız vardır (kullanma amacı, bilgileri alanın kimliği, saklama süresi vs. dahil)

Düzeltme Hakkı, GDPR m. 16

Bilgileriniz yanlış veya eksik olduğu takdirde saklanan bilgilerin düzeltilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Buna ek açıklamalar veya bilgilendirmelerle tamamlama hakkı dahildir.

İptal Etme Hakkı, GDPR m. 17

Kişisel bilgilerinizin silinmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Bu, örneğin, bilgilere artık toplanma amacı kapsamında ihtiyaç duyulmadığında veya bilgilerin yasal zorunluluklar nedeniyle silinmesi gerektiğinde mümkündür. Fakat özel durumlarda bu hak kullanılamayabilir.

Kullanımı Sınırlama Hakkı, GDPR m. 18

Kişisel bilgilerinizin kullanılmasını sınırlama hakkınız bulunmaktadır. Bu, örneğin, bilgileriniz yanlış kaydedildiği veya bilgilerinizin kullanımı yasal olmadığı takdirde mümkündür. Bilgilerinizin kullanımı sınırlandığı takdirde bilgiler yalnızca dar olarak tanımlı durumlarda kullanılabilir.

Bilgilerin Taşınmasını İsteme Hakkı, GDPR m. 20

Bilgilerinizin size veya sizin tarafınızdan atanan bir kişiye, bu bilgileri kendiniz verdiğiniz takdirde standart elektronik, makine tarafından okunabilir bir bilgi formatında sağlanmasını isteme hakkınız bulunmaktadır.

Reddetme Hakkı, GDPR m. 21

Kendi özel durumunuza bağlı olarak sizinle ilgili kişisel bilgilerin kullanımına, bu bilgilerin işlenmesi yasal çıkarların korunmasına ilişkin olduğu takdirde gelecekte bağlayıcılığı devam edecek şekilde karşı çıkma hakkınız bulunmaktadır (bkz. GDPR m. 6 (1) e, f). Karşı çıkmanız durumunda bilgilerinizin kullanımına ilişkin yasal gerekliliklerin mevcut olup olmadığını kontrol edeceğiz ve bu söz konusu değilse bilgilerinize işlemeye devam etmeyeceğiz.

Üst Yetkiliye Şikayette Bulunma Hakkı, GDPR m. 77

Avrupa Birliği veya üye devletlerdeki sorumlu üst yetkiliyle veri güvenliği düzenlemeleri olası olarak ihlal edildiği takdirde iletişime geçme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıdakilerin yanı sıra işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına da sahipsiniz.

11.       Aydınlatma Metninde Yapılan Değişiklikler

Bu Aydınlatma Metnini zaman zaman, mevcut yasal gerekliliklere uyum sağlama veya yeni hizmetleri hayata geçirme gibi durumlar için değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Bu durumda bir sonraki ziyaretiniz yeni Aydınlatma Metnine tabi olacaktır.

12.       Sorular

Kişisel bilgilerinizin kullanımı ile ilgili sorularınız olduğu takdirde, Veri Güvenliği Temsilcimiz ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz, kendisi ekibiyle birlikte bilgi, başvuru ya da şikayet taleplerinde bile ulaşılabilir olacaktır.

13.       Veri Güvenliği için İletişim Bilgileri

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1
Nida Kule Göztepe K:4
34732 Kadıköy İstanbul
Türkiye

Telefon +90 216 578 9000
Faks     +90 216 578 9001

Daha fazlasını oku

KVKK Bilgi Edinme Formu