Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik politikası uyarınca site kullanmanız esnasında kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz.tesa Bant San. ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

tesa Bant olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, iş ilişkilerimizi yürütürken müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, bunların çalışanları ve yetkilileri ve diğer tüm üçüncü kişilere ait elde ettiğimiz kişisel verileri nasıl işlediğimiz, hangi amaçlarla kullandığımız ve bu bilgileri nasıl koruduğumuz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili temel mevzuat Avrupa Birliği’nde Mayıs 2018’de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur (“KVKK”). İşbu politikada kullanılan tüm kavram ve ifadeler, KVKK ve sair mevzuatta kendilerine atfedilen anlamı ifade edecektir. Bu Politika’daki “siz” ifadesi şahsınızı ifade etmektedir. Kişisel veri terimi, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Politika’da yer alan terimlerin ve kısaltmaların ifade ettiği anlamlar EK – Kısaltmalar bölümünde yer almaktadır.  

Politika’yı kabul etmemeniz halinde kişisel verilerinizi bize iletmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kişisel verilerinizi bize iletmemeyi tercih ederseniz, bazı durumlarda size hizmetlerimizi sunmamız, taleplerinizi cevaplamamız mümkün olmayacak veya hizmetlerimizin tam işlevselliğini temin edemeyeceğiz.

Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin, bildiğiniz kadarıyla doğru, eksiksiz ve güncel olmalarını sağlamanın sizin sorumluluğunuz olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun ötesinde, başka kişilerin verilerini bizimle paylaşırsanız, bu tür verileri yerel yasal gerekliliklerle uyumlu olarak toplamak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu durumda söz konusu üçüncü kişiden bizim onlara ait bilgiyi toplamamız, işleme tabi tutmamız, kullanmamız ve açıklamamız için gerekli tüm izinleri aldığınız anlamına gelecek ve Şirketimiz bu kapsamda sorumlu tutulamayacaktır.

Daha fazlasını oku

Firma Adresi

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.S.

Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1
Nida Kule Göztepe K:4
34732 Kadıköy İstanbul
Türkiye

Telefon +90 216 578 9000

Faks +90 216 578 9001

Mete Konuralp

http://www.tesabant.com.tr

haritayı aç

Daha fazla bilgi alın

tesa Bant HAKKINDA

tesa Bant, nihai tüketiciler, endüstriyel ve profesyonel müşteriler için teknik yapışkan bantların ve kendinden yapışkanlı sistem çözümlerinin dünyadaki lider üreticilerinden birisidir. 2001 yılından bu yana tesa SE, Beiersdorf AG’nin yüzde yüz iştiraki olan bir şirkettir. tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise tesa SE’nin yüzde yüz iştiraki olan bir şirkettir.

Politika’daki “biz” veya “Şirket” veya “tesa Bant” ifadeleri, Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 321254 numarası ile kayıtlı tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğini ifade edecek anlamda kullanılmaktadır.

Daha fazlasını oku

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. KVKK 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi işlerken dikkat ettiğimiz temel ilke ve prensipler aşağıda açıklanmıştır:

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Daha fazlasını oku

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen çalışanlar (stajyerler ve alt işveren firma çalışanları da dahil olmak üzere) dışındaki veri sahiplerinin kategorileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  Çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrı bir politika oluşturulmuştur. Aşağıdaki kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de değerlendirmeye alınacaktır.

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

Müşteri

Mal ve hizmet sunduğumuz gerçek ya da tüzel kişiler

Potansiyel Müşteri

Mal ve hizmetlerimizden yararlanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler

Ziyaretçi

Şirketimizin sahip olduğu veya bir organizasyon gerçekleştirdiği fiziksel tesislere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Üçüncü Kişi

Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar) veya Politika kapsamında açıkça belirtilmese de Şirketimizin kişisel verilerini belirli bir amaçla işlemek durumunda olduğu tüm gerçek kişiler

Çalışan Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Grup Şirketi Çalışanı

Şirketimizin bir üyesi olduğu yurt dışında bulunan tesa grup şirketlerinin çalışanları ve temsilcileri

İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları, Yetkilileri

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi vb. ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

Daha fazlasını oku

SİZİNLE İLGİLİ NE ZAMAN KİŞİSEL VERİ TOPLARIZ?

Kimliğinizi ortaya çıkarmadan çevrimiçi hizmetimizi kullanabilirsiniz. Örneğin, kişisel bilgilerinizi (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, IP numaranız vb.) bu sayfasındaki iletişim formalarında veya kayıt sırasında talep ettiğimiz takdirde, bu gönüllülük esasına göre yapılır. Bu durumda bizimle paylaştığınız bilgileri iş amaçlı olarak kullanıyoruz (talep edilen materyalleri/bilgiyi göndermek vb. amaçlarla).

Her türlü sorunuz için web sayfamızda sunulan formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda size yardımcı olabilmemiz ve talebinizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olarak işaretlenmiş olan bilgilerin doldurulması gereklidir. Dilerseniz bu bilgilerin dışında gönüllü olarak diğer bilgileri de bizimle paylaşabilirsiniz.

İletişim formunun doldurulması suretiyle bizimle paylaşmış olduğunuz bu bilgiler talebiniz karşılandıktan sonra ve her halükarda vergisel ya da ticari amaçlı saklama süreleri dolduktan sonra imha edilecektir.

Bunun yanında tesa Bant’tan haber bültenini almak veya şirketimizin gönderdiği başka ilginç bir bilgiyi elde etmek için onayınız aranacak, onayınızı beyan ettikten sonra bu onayınızı herhangi bir neden belirtmeksizin ileriye etkili olacak biçimde geri alabilirsiniz. Bunu yapmak için yukarıda belirtilen formu veya haber bülteninde belirtilen diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel verilerinizi temel olarak aşağıdaki durumlarda toplarız:

 • Bizden mal ve hizmet satın aldığınızda,
 • Bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda,
 • Haber bültenlerimize abone olduğunuzda, pazarlama iletilerimizi almayı tercih ettiğinizde,
 • Bizimle websitemiz, e-posta, sosyal medya platformları, diğer online mecralar ya da telefon yoluyla iletişime geçtiğinizde,
 • Şirket etkinlik ve organizasyonlarımıza katıldığınızda,
 • Dolaylı olarak, örneğin “cookie/çerez” kullanmak suretiyle ve websitesini özel tercihlerinize uygun hale getirirken kullanılan yazılımı kişiselleştirirken veya sitenin belirli sayfalarını kullanmanızı izlerken (örneğin IP adresiniz) veya siteyi kullanmanızı izlememizi mümkün kılan diğer teknik yöntemlerle,
 • Potansiyel müşteri/tedarikçi/iş ortağı/alt işveren olarak herhangi bir amaçla bizimle iletişime geçtiğinizde.

Yukarıdaki durumlarda edindiğimiz kişisel verileri, sadece bu Politika’ya uygun bir şekilde işleyeceğiz. 

Daha fazlasını oku

SİZİNLE İLGİLİ HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

Sizinle ilgili işlediğimiz kişisel veriler, aramızdaki iş ilişkisinin türüne (Örn. tedarikçi, iş ortağı vb.) ve bizimle iletişime geçme yönteminize (Örn. telefon, e-posta, websitesi üzerinden, basılı evrak vb.) göre değişmektedir.

Temel olarak kişisel veri işleme yöntemlerimiz, websitemiz üzerinden, telefon veya e-posta aracılığıyla, kampanya ve anketlerimize katıldığınız veya bizimle başka herhangi bir şekilde etkileşimde bulunduğunuz durumlardır. Bu kapsamda, size ait işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki kategoriler altında açıklanabilir:

Veri kategorileri

Örnekler

Kimlik bilgileri

Ad, soy ad, unvan, doğum tarihi gibi kimlik belgelerinde yer alan bilgiler

İrtibat bilgileri

E-posta, telefon numarası, adres

Kimliğinizi belirleyebilecek resimler ve/veya videolar

Şirketimizi ziyaret ettiğinizde güvenlik sebebiyle ya da Şirketimizin organize ettiği etkinliklere katıldığınızda işlenen CCTV, fotoğraf ve video görüntüleri ve işitsel veriler

Müşteri bilgileri

Fatura bilgileri

tesa Bant ile kendi isteğinizle paylaşmaya karar verdiğiniz herhangi bir diğer bilgi

Kendi inisiyatifiniz ile paylaştığınız kişisel veriler, sosyal medya, online platformlar ya da diğer mecralar üzerinden bize ilettiğiniz geri bildirim, görüşler, talep ve şikayetler, değerlendirmeler, yorumlar ve bunlara ilişkin değerlendirmelerimiz, yüklenmiş dosyalar

Otomatik olarak toplanan elektronik veriler

Websitemizi ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, haber bültenlerimize abone olduğunuzda, diğer elektronik kanallardan bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak bilgisayarınız veya diğer erişim cihazınız tarafından bize gönderilen elektronik verileri de toplayabiliri

Hukuki işlem ve uyum bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz, denetim ve teftiş verileri

Kurumsal müşteri/tedarikçi verileri

Hizmetlerimiz çerçevesinde iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde veri sahibi müşteri/tedarikçi ya da müşteri/tedarikçi bünyesinde yer alan çalışan, imza yetkilisi gibi veri sahipleri hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler,

Olay yönetim ve güvenlik bilgisi

Şirketimizin, çalışanlarını, yöneticilerini veya hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler

Diğer kaynaklardan toplanan kişisel veriler

Geçerli kanun ve düzenlemelerin izin verdiği ölçüde kamuya açık veri tabanları, sosyal medya platformları, birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın bizim adımıza kişisel veri topladığı yöntem ve platformlar üzerinden de kişisel verilerinizi toplayabiliriz. Örneğin sizinle iş ilişkisi kurulmadan önce kamuya açık kaynaklardan ticari faaliyetlerimizin ve işlemlerimizin teknik, idari ve hukuki güvenliğini sağlamak için sizinle ilgili araştırma yapabiliriz. Bunun yanında sizin tarafınızdan üçüncü kişilere ait birtakım kişisel verilerin bize iletilmesi de söz konusu olabilir (Örn. kefil, refakatçi, aile üyelerinin kişisel verileri vb.). Teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Daha fazlasını oku

COOKIELERE (ÇEREZ) İLİŞKİN POLİTİKAMIZ

Cookie  ve diğer takip teknolojilerini kullanım şeklimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.tesa .com/tr-tr/tesa-hakkinda/legal-information/cookie-policy adresinde yer alan Çerez Politikamızı okuyunuz.

KAPALI DEVRE KAMERA KAYDI YOLUYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kameraları kullanılmakta ve bu yolla kişisel veri işlenmektedir. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, şirket fiziki yerleşkelerinin ve şirket içinde bulunan kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, suiistimalleri önlemek veri sahiplerinin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Şirketimiz tarafından güvenlik kameraları ile yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVKK’ya ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Şirketimiz, KVKK m. 4’e uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek şekilde izlemeye tabi tutulmamaktadır. Bu kapsamda CCTV kaydı yapılan ortak alanlarda uyarı levhaları yerleştirilerek veri sahipleri bilgilendirilmektedir. Ancak Şirketimizin CCTV kayıtlarının tutulmasında meşru menfaatinin mevcut olması sebebiyle açık rızaları alınmamaktadır. Ayrıca KVKK m. 12’ye uygun olarak, CCTV izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Daha fazlasını oku

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?

Kişisel verilerinizi kullanım amaçlarımız, aramızdaki iş ilişkisinin türüne (Örn. müşteri, tedarikçi, iş ortağı vb.) göre değişiklik göstermektedir. Temel olarak kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik olarak aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işliyoruz.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Örnekler

Potansiyel tedarikçi/iş ortaklarını değerlendirme

Risk kurallarımız gereği inceleme ve çıkar çatışması sürecimizin yürütülmesi

Müşteri ilişkilerinin kurulması ve yönetimi

Şirketimizin sunduğu mal ve hizmetlerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hizmetlerimize ilişkin teklif sunulması, müşteri kaydınızın oluşturulması

Tedarikçi/iş ortaklarımızla sözleşme sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması

Mal ve hizmet tedariği, faturalandırma, websitesi uygulamalarımıza kayıt sürecinin yönetilmesi, sözleşme kurulması ve ifa edilmesi, sözleşme sonrası hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, mal ve numune sevkiyatının sağlanması, lojistik süreçlerin yönetilmesi, reklam ajansları ile ilgili süreçlerin yönetilmesi

İzinli pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

İzinli pazarlama faaliyetlerinin veri sahibinin onayına binaen yürütülmesi (kişisel bilgilerinizin reklam ve pazar araştırması için kullanılmasına rıza gösterdiğiniz takdirde, onayınızı geri çekene dek bilgilerinizi kullanımı için onay verilen (ör. haber bültenleri için) amaçlarla kullanacağız. Bu kapsamda sizinle rıza beyanında açıklandığı şekilde iletişime geçeceğiz (ör. e-posta, telefon, posta), size ürünlerimiz hakkında bilgi ve sizin için özelleştirilmiş reklamlar sunacağız, satın alma geçmişiniz ile web sayfalarındaki tıklama davranışlarınızı temel alarak hizmet sunacağız. Son olarak, bilgilerinizi web sayfalarımızı analiz etmek ve etkinliğini artırmak için kullanacağız).

İletişim ve destek (talebiniz üzerine)

Hizmetlerimizle ilgili bilgi alma taleplerinin yanıtlanması, iletişim kanallarımız aracılığıyla gelen taleplere ilişkin destek sağlanması, kayıtlarımızın ve veri tabanımızın güncellenmesi

Yasal yükümlülüklere uyum

Vergi ve sigorta süreçlerinin yürütülmesi, 5651 sayılı Kanun ve sair mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, resmi kurumlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, kayıt tutma ve bilgilendirme yükümlülükleri, uyum ve denetim, resmi mercilerin denetim ve teftişleri, yasal haklarımızın ve davalarımızı takibi ve sonuçlandırılması, resmi mercilerin talebi üzerine veri ifşası gibi tabi olduğumuz kanun ve düzenlemelere uyum kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi

Şirket menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması

Şirket çıkarlarının ve menfaatlerinin korunması için gerekli denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, çıkar çatışması kontrollerinin yapılması, Şirketimizle iş ilişkisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirket cihaz ve varlıklarının korunması için CCTV kayıtlarının tutulması, teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alınması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet anketlerinin yapılması, sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, işyeri kurallarının uygulanması ve denetlenmesi

Şirket ticari faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Bütçelendirme, Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması

Raporlama ve denetim

Yurt dışında bulunan tesa SE ve tesa SE grup şirketleri ile iletişimin sağlanması, gerekli faaliyetlerin, iç denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi

Hak ve menfaatlerin korunması

Şirketimiz aleyhine açılan dava, soruşturma vb. hukuki hak taleplerine karşı savunma

Daha fazlasını oku

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere KVKK m. 5’te düzenlenen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işliyoruz:

Hukuki Sebep - Örnekler

KVKK ve sair mevzuat uyarınca açık rızanızı almamız gereken durumlarda rızanıza istinaden işliyoruz (Bu durumda rızanızı istediğiniz zaman geri çekebileceğinizi hatırlatmak isteriz) - Pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek için rızanızı alıyoruz.

Herhangi bir kişinin hayati önem taşıyan menfaatlerini koruma zorunluluğu olduğunda - Bilinci kapalı kişinin acil durumda sağlık bilgisinin işlenmesi

Sizinle sözleşme kurmamız, sözleşmenin ifa edilmesi ve yükümlülüklerimizi bir sözleşme kapsamında yerine getirmemiz gereken durumlarda - Mal ve hizmet satış sözleşmesinin imzalanması

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme, hukuki haklarımızı kullanma ve aleyhimize açılan hukuki taleplere karşı savunma yapma - Vergisel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kişisel verilerinizin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde - Sizinle iletişime geçmemiz için bize e-posta göndermeniz

Geçerli mevzuatın izin verdiği herhangi bir durumda - Fatura kesilmesi için gerekli bilgilerin alınması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşulu ile meşru menfaatlerimizin gerektirdiği durumlarda - Şirket iletişim ağlarımızın ve bilgilerimizin güvenliğini sağlamak, Şirket faaliyetlerimizi yürütmek, şüpheli işlemleri tespit etmek ve risk kurallarımıza uyum amacıyla araştırma yapmak, teknik ve güvenlik açısından IT hizmetlerinin sağlanması amacıyla depolama, barındırma, bakım, destek hizmetlerinden yararlanmak

Daha fazlasını oku

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ZAMAN PAYLAŞIRIZ?

Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır. Kural olarak Şirketimiz tarafından veri sahiplerine ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür.

Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarımı  

Şirketimiz, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına da aktarabilir.

Kişisel verilerinizi ancak gerekli olan aşağıdaki amaçlar çerçevesinde paylaşırız. Bu durumlar haricinde kişisel verilerinizi paylaşmamaya özel önem gösteriyoruz. Kişisel veri paylaşımı yaptığımız taraflar aşağıda yer almaktadır:

 • tesa SE grup şirketleri: tesa SE şirketler grubuna bağlı olarak faaliyet göstermemiz ve tüm Bilgi Teknolojileri alt yapımızın tesa SE tarafından yönetilmesi ve tesa SE’nin sistemlerini kullanmamız nedeniyle, aynı zamanda bulut bilişim teknolojileri gibi hizmetlerimizi en verimli şekilde sunabilmemiz için mevcut teknolojik ürünlerden yararlanabilmemiz için verileriniz yurt dışında kurulu belirli tesa SE grup şirketleri ile iç denetim raporlama, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla paylaşılabilir ya da onların erişimine açılabilir. Bu paylaşım yalnızca ilgili tesa SE grup şirketindeki yetkili çalışanlar ile yapılacaktır. Ancak genel olarak tesa SE ile yaptığımız veri paylaşımının şirket karlılığı, verimliliği gibi şirket faaliyetlerine ilişkin finansal raporlamalar kapsamında kişisel veri içermeyecek şekilde yürütüldüğünü belirtmek isteriz. Bazı özel durumlarda tesa SE ile anonim bilgi paylaşmak yerine kişisel veri paylaşmamız söz konusu olabilir (işe alım süreçlerinin yönetimi). İletişim formunda toplanan bilgiler talebinizi işleme konusunda sorumlu tesa SE grup şirketi ile paylaşılır. Bu nedenle kişisel bilgileriniz, bir cevap verilmesi gerekli olduğu takdirde aynı zamanda Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Topluluğu dışında da işlenebilir.

Endişelerinizi gidermek ya da taleplerinizi karşılamak için çalışırken kişisel bilgilerinizi yurt dışında bulunan tesa Bant şirketler grubu içindeki ilişkili diğer şirketler dışında yalnızca bizim adımıza hareket eden tesa Bant grup şirketleri dışındaki hizmet sağlayıcılara iletmemiz söz konusu olabilir. Hizmet sağlayıcıları bilgilerin yasal olarak belirtildiği şekilde işlenmesi için kullanmaktayız. Örneğin, web sayfası NMMN New Media Markets & Networks IT Services GmbH sunucusunda saklanmakta ve bakımı Plan A GmbH ile agnosco.net GmbH tarafından yapılmaktadır.

Haber bülteni CleverReach GmbH & Co. KG aracılığıyla gönderilmektedir. Ancak bilgilerin işlenmesi konusunda tüm sorumluluk bizde kalmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra zaman zaman web sayfamızda diğer sağlayıcıların eklentilerini kullanmaktayız; aşağıda daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz. Harici hizmet sağlayıcıların, kişisel bilgilerinizi siparişlerin işlenmesi için yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve Politika ile yasal düzenlemelere uyumlu biçimde kullanmasını sağlamaktayız.

Kişisel bilgileriniz her zaman gizlilik içinde işlenecek ve verilerin paylaşılmasına yazılı ya da elektronik olarak rıza göstermediğiniz veya KVKK m. 5/2 altında yer alan sebepler mevcut olmadığı ya da yasal olarak zorunluluğumuz bulunmadığı sürece adımıza hareket etmeyen üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

 • Hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları: Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. Birçok işletme gibi, biz de bazı veri işleme faaliyetleri kapsamında işlevler ve hizmetlerin en verimli şekilde ve güncel teknolojilere uygun yürütülmesi için bilgi ve iletişim teknolojisi sağlayıcıları, danışmanlık hizmetleri sağlayıcılar, kargo şirketleri, reklam ajansları gibi güvenilir üçüncü şahıslarla çalışabilir ve bu kapsamda faaliyetlerimizi yürütmek için veri paylaşımında bulunabiliriz. Bu paylaşım iş ortaklığının kurulma ve ifa edilme amaçlarının yerine getirilmesini temin etme amacıyla sınırlı olarak yapılmaktadır.
 • Resmi merciler: Kanunların gerektirdiği durumlarda veya haklarımızı korumamız gerektiğinde, kişisel verilerinizi ilgili resmi, adli ve idari merciler ile paylaşabiliriz (örn. vergi daireleri, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra daireleri). 
 • Özel hukuk kişileri: İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılabilmektedir (Örn. İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketi).
 • Profesyonel danışmanlar: Bankalar, sigorta şirketleri, denetçiler, avukatlar, mali müşavirler ve diğer danışmanlar gibi profesyonel danışmanlarla kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
 • Kurumsal işlemlerle bağlantılı diğer şahıslar: Şirketimizin sahip olduğu bir işletmenin satışı, yeniden yapılanma, birleşme, ortak girişim ya da işimizin, varlıklarımızın veya hisselerimizin diğer türlü tasarruflar (herhangi bir iflas veya benzeri bir süreçle bağlantılı olanlar dahil) gibi kurumsal işlemlerin yürütülmesi için zaman zaman kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

 

Daha fazlasını oku

SOSYAL EKLENTİLER

Şirket websitemiz tesa SE tarafından yönetilmekte ve tesa SE’nin bilgi teknolojileri alt yapısını kullanmaktayız. Bu sebeple websitemizi ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, haber bültenlerimize abone olduğunuzda, diğer elektronik kanallardan bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak bilgisayarınız, cep telefonunuz veya diğer erişim cihazınız tarafından bize gönderilen elektronik verileri de toplayabiliriz. Sosyal eklentiler ile ilgili aşağıdaki açıklamaları bu doğrultuda dikkatinize sunuyoruz.

Sosyal eklentiler

Web sayfalarımız sosyal ağlardan gelen “sosyal eklentileri” kullanmakta olup, bunlara özelikle Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD tarafından işletilen, facebook.com sayfasındaki “Facebook” sağlayıcısının “Paylaş” düğmesi dahildir. Alman web sayfasından sorumlu parti olan facebook.de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, İrlanda adresindedir. Eklentiler genellikle Facebook logosuna sahiptir. Facebook’a ek olarak “Google+” eklentilerini kullanmaktayız (sağlayıcı: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD), “YouTube” (sağlayıcı: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ABD), “Twitter” (sağlayıcı: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD), “Pinterest” (sağlayıcı: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ABD), “LinkedIn” (ABD dışındaki müşterilerin sağlayıcısı: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda ve “XING” (sağlayıcı: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya).

Gizlilik nedenleriyle sosyal ağlardan doğrudan gelen eklentileri web sayfamızda kullanmama kararını bilinçli bir şekilde verdik. Bunun yerine bilgilerin operatörlere ve bu türde sosyal ağlara verilip verilmeyeceğini ve ne zaman verileceğini belirlemenize izin veren alternatif bir teknik çözüm kullanmaktayız. Web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde hiçbir bilgi otomatik olarak Facebook, Google+, Twitter veya Pinterest gibi sosyal ağlara gönderilmemektedir. Yalnızca aktif olarak ilgili düğmeye tıkladığınızda İnternet tarayıcınız belirtilen sosyal ağın sunucularına bağlanmaktadır. Bu da söz konusu olan unsurlara ve daha sonra da sosyal ağın sembolüne tıklama anlamına gelir, böylece İnternet tarayıcınızın sosyal ağın sunucularıyla iletişim kurmasına ve bu ağa ait kullanıcı verisini operatöre göndermesine rıza göstermiş olursunuz. Sosyal ağların topladığı verilerin türü ve kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin işlenmesi ve ilgili sosyal ağlar tarafından kullanımı ile ilgili gizliliğinizin güvenliğine dair haklar ile opsiyonlar için lütfen bu sosyal ağların ilgili gizlilik politikalarına başvurun.
Facebook’un gizlilik politikaları burada bulunabilir http://www.facebook.com/about/privacy/ ve http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Facebook Kurumsal Ürünleri

tesa Bant zaman zaman Facebook reklam hizmetlerini ve Facebook Pixel yeniden hedefleme ve iletişim hizmetlerini kullanabilir. Kullanılan Facebook Kurumsal Ürünleri ile tesa Bant, Facebook’da ve/veya Facebook ile ilişkili diğer platformlarda size reklam vermeyi ve bu reklamları sizinle daha ilişkili hale getirmeyi amaçlar. Bu şekilde toplanan veriler ise tesa Bant için anonim kalmakta ve tesa Bant bireylere ilişkin herhangi bir kişisel veriye erişememektedir.

Ancak toplanan veriler Facebook tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Facebook, Facebook hesabınız ile kişisel verilerinizi ilişkilendirip kendi reklam faaliyetleri için bu verileri kullanabilir (https://www.facebook.com/about/privacy/ adresinden ulaşılabilen Facebook Kişisel Verileri Kullanım Politikası’na uygun olarak). Facebook, Facebook Reklam Hizmetleri, Facebook Pixel yeniden hedefleme ve iletişim hizmetleri aracılığıyla toplanan veriler üzerinde nihai kontrole sahiptir. Facebook çerez kullanımı ve Facebook Pixel yeniden hedefleme ile ilgili ayarları Facebook hesabınızın ayarlar bölümünden değiştirebilirsiniz (https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen).

Facebook tarafından sağlanan yeniden hedefleme pixel’leri ve teknolojileriyle ilgili bilgi almak için lütfen aşağıdaki linkleri ziyaret ediniz. 

https://www.facebook.com/policy.php  
https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools# 

“Google+,” “Youtube” veya “Twitter” için veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de veya http://twitter.com/privacy sayfalarında, Pinterest için https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy, LinkedIn için https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyadresinde ve XING için https://privacy.xing.com/enadresinde bulunabilir.

Google Maps

Seyahatinizi kolaylaştırmak için size haritaları göstermek ve yönler oluşturmak amacıyla Google Maps’i kullanmanızı önermekteyiz. Google Haritalar Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir. Bu sayfalar ilgili olarak etiketlenmiştir.

Bu hizmeti kullandığınızda Google’ın tarafınızca girilen bilgileri toplaması, işlemesi ve kullanmasına rıza göstermiş olursunuz. Google Haritalar’ın kullanımı ile ilgili şartlar http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.htmlsayfasında bulunabilir.

Google Analytics ile web analizi

Bu web sayfası Google Inc. (”Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics bilgisayarınıza kaydedilen ve web sayfasını kullanmanızı analiz eden metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Çerez tarafından bu web sayfasını kullanımınıza ilişkin oluşturulan bilgiler (kısaltılmış IP adresi dahil) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada kaydedilir. Google bu bilgiyi web sayfasını kullanımınızı analiz etmek, web sayfası operatörleri için web sayfası etkinliği hakkında raporlar toplamak ve web sayfası ile İnternet kullanımı ile ilgili daha fazla hizmet sunmak için kullanacaktır. Google aynı zamanda, uygun olduğu durumlarda, bu bilgiye yasal olarak ihtiyaç duyulduğunda ya da bu partiler bu bilgileri Google adına işlediklerinde üçüncü taraflara aktaracaktır. Google IP adresinizi hiçbir şekilde IP adresinizle ilişkilendirmeyecektir.

Tarayıcınıza eklenti kurarak bilgilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Sizi Google sayfasına götürecek olan aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

HotJar Web Analytics Hizmeti

Bu sayfa kullanılabilirlik ve müşteri deneyimini iyileştirmek için Fare tıklamaları ile fare ve imleç hareketleri kaydedilebilir. Aynı şekilde bu sayfada klavyenin tuşlarına basışınız da kaydedilebilir. Fakat bu kayıt kişiselleştirilmiş olarak yapılmaz ve bu nedenle anonim kalır.
HotJar bu bilgileri HotJar sistemini kullanmayan sayfalarda kaydetmez. HotJar servisini HotJar ile https://www.hotjar.com/contact adresinden iletişime geçerek devre dışı bırakabilirsiniz.

Optimizely

İdeal sunumlar ile özellikler sağlayabilmek için hizmetimiz A/B testleri ve çok değişkenli analizler temel alınarak geliştirilmiş olup bu analizler Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105 adresindeki Optimizely web analiz hizmeti kullanılarak hayata geçirilmektedir. Bu hizmet bir ziyaretçinin tarayıcısını belirlemek ve web sayfasının kullanımını analiz etmek için çerez kullanmaktadır. Optimizely’yi bu talimatları takip ederek devre dışı bırakmak mümkündür: https://www.optimizely.com/de/legal/opt-out/
Optimizely’nin verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Giriş Yapma

·         Web sayfasına her giriş yaptığınızda istatistiksel amaçlarla kayıt bilgileri oluşturulur ve işlenir, bu da kullanıcının anonim kalmasını sağlar:

·         Referans olan (linkini kullanarak bu sayfaya eriştiğiniz web sayfası)

·         Arama ifadeleri (referans olan bir arama motoru ise)

·         Erişilen ülkeyi ve sağlayıcıyı belirlemek için IP analizi yapılır

·         Tarayıcı, işletim sistemi, kurulu eklentiler ve ekran çözünürlüğü

·         Sayfalarda kalma süresi

Belirtilen veriler tarafımızca GDPR m. 6 (1) 1 f temel alınarak yasal amaçlar çerçevesinde işlenir:

·         Web sayfasıyla sorunsuz bir bağlantının sağlanması,

·         Web sayfasının rahat kullanılmasının sağlanması,

·         Sistem güvenliği ile kararlılığının değerlendirilmesi ve

·         diğer idari amaçlar.

Yasa dışı kullanıma ilişkin belirli işaretlerin farkına vardığımız takdirde bu bilgileri geçmişe dönük olarak kontrol etme hakkını saklı tutmaktayız. Bu amaç dahilinde artık gerek olmadığı takdirde veriler hemen, ve her halükarda en geç altı ay sonra silinecektir.

Daha fazlasını oku

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLARIZ?

Kişisel verilerinizi yalnızca toplandıkları amacı yerine getirmek için gerekli süre boyunca saklarız. Bu süreleri her bir iş süreci özelinde ayrı ayrı belirliyoruz ve ilgili sürelerin sona ermesinin sonunda kişisel verilerinizi saklamamız gereken başkaca bir sebep bulunmuyorsa kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun bir şekilde imha ediyoruz.

Kişisel verilerinizin imha sürelerini belirlerken aşağıdaki kriterleri dikkate alıyoruz:

·         İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,

·         İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

·         İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,

·         İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,

·         Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

·         Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.

Daha fazlasını oku

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL İMHA EDİYORUZ?

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve KVKK’nın 7. maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebi olması halinde silinir, imha edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hazırlanmıştır. Şirketimizin ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır. Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlendiğinde, veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Şirketimiz tarafından kişisel veriler fiziksel olarak imha edilmektedir. Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerin imhasında ise yazılım veya donanımdan güvenli olarak silme yöntemi uygulanmaktadır. 

Daha fazlasını oku

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Kişisel verilerinizin korunması için Şirketimiz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmakta, Şirket içinde prosedürler düzenlenmekte, özel aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlanmakta ve KVKK m. 12/3 uyarınca KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimler yapılmakta veya dışardan hizmet alımı yoluyla yaptırılmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında değerlendirilir ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülür.

Kişisel verilerin korunması için aldığımız teknik ve idari önlemler aşağıda açıklanmaktadır:

 • Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilmiş ve bu analiz neticesinde süreç bazlı bir kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. Bu envanterdeki riskli alanlar tespit edilerek gerekli hukuki ve teknik tedbirler sürekli olarak alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli tutulmasına ilişkin teknik tedbirler araştırılmakta ve uygulama için planlanmaktadır.
 • Teknik hususlar konusunda uzman personel istihdam edilmektedir. 
Daha fazlasını oku

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK m. 11 ve GDPR m. 15 uyarınca veri sahipleri olarak kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde uğradığınız zararın giderilmesini talep etme.

Bu taleplerinizi Başvuru Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

 1. www.tesa .com/tr-tr/tesa-hakkinda/legal-information/privacy-policy adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine şahsen iletilmesi (kimliğinizin ibraz edilmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz).
 2. www.tesa .com/tr-tr/tesa-hakkinda/legal-information/privacy-policy adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Merdivenköy Mah., Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.  
 3. www.tesa .com/tr-tr/tesa-hakkinda/legal-information/privacy-policy adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza’’ nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun istanbul.info@tesa.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.
 4. Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak iletilmesi.

Başvuruda;

Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı bir kopyası bulunmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel veri sahibinin, talebini öngörülen usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

KVKK m. 14 uyarınca Şirketimizce başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvuruya cevap vermediğimiz hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Daha fazlasını oku

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9’da sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması
   

DİĞER HUSUSLAR

Bu sayfaların içeriği büyük özen gösterilerek oluşturulmuştur. Fakat, doğruluk, eksiksizlik ve içeriğin güncelliği konusunda herhangi bir sorumluluk almıyoruz. Bir hizmet sağlayıcısı olarak genel yasalar kapsamında bu sayfalardaki kendi içeriğimizden sorumluyuz.

Bizim içeriğimiz diğer sağlayıcılar tarafından sağlanan içeriğe erişmeyi sağlayan linklerden ayrı tutulmalıdır. Bu içerikler üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. Link verilen sayfaların içeriği her zaman ilgili sağlayıcı veya bu sayfaların operatörünün sorumluluğu altındadır.

Yukarıda detaylıca açıklandığı üzere kişisel verileriniz depolanıp muhafaza edilebilecek, pazar araştırması, finansal ve operasyonel süreçler ile pazarlama faaliyetleri gereği sınıflandırılabilecek, değişik periyotlarda güncellenebilecek ve mevzuatın elverdiği ölçüde, yasalar çerçevesinde ve gizlilik esasları kapsamında hizmetin gerektirdiği 3. Kişiler ve/veya tedarikçiler ve/veya hizmet sağlayıcıları ve/veya bağlı bulunduğumuz yabancı hissedarlarımız ile paylaşılabilecek, bağlı olduğumuz politikalar uyarınca ve diğer otoritelerce öngörülen nedenlerle bilgi aktarılabilecek, depolanabilecek, raporlamak suretiyle işlenebilecek elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve belge düzenlenebilecektir.

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Zaman içinde değişebilecek mevzuat hükümleri ve şirket politikalarımızda meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle bu Politika’da güncellemeler yapabileceğimizi hatırlatmak isteriz. Websitemizde Politika’nın en güncel versiyonunu yayınlayacağız.

Kişisel bilgilerinizin kullanımı ile ilgili sorularınız olduğu takdirde, Veri Güvenliği Temsilcimiz ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz, kendisi ekibiyle birlikte bilgi, başvuru ya da şikayet taleplerinde bile ulaşılabilir olacaktır.

 

Veri Güvenliği için İletişim Bilgileri

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1
Nida Kule Göztepe K:4
34732 Kadıköy İstanbul
Türkiye

Telefon +90 216 578 9000
Faks     +90 216 578 9001

Yürürlük Tarihi:

Versiyon: 2019/1

Daha fazlasını oku

EK – KISALTMALAR

KISALTMALAR

Anayasa

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Başvuru Tebliği

10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

İlgili Kişi/İlgili Kişiler ya da Veri Sahibi

tesa Bant ve/veya tesa Bant’nın tesa SE grup şirketleri yapısı altında ilişkili olduğu grup şirketlerinin müşterileri, ticari ilişki içinde bulunduğu müşterileri, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, işbirliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

m.

Madde

Örn.

Örnek

Politika

İşbu tesa Bant Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Şirket

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türk Ceza Kanunu

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Daha fazlasını oku
KVKK Bilgi Edinme Formu