Nakliye için Parçaların Sağlamlaştırılması

Nakliye için Parçaların Emniyeti

Emniyet bantları bazı yüklere dayanacaktır. Böylece ağır darbeler, hareket eden parçalar üzerinde etkiye sahip olmaz ve hasardan korunmuş olunur.

Fotokopilerin ve yazıcıların nakliyesi süresince cihazın parçalarının yapışkan bant kullanılarak sağlamlaştırılması gerekmektedir. Çemberleme bandı bazı yüklere göğüs gererek, yedek parçaların hareket etmesini önler, böylece cihaza gelebilecek hasarlar engellenir. Ağır darbeler, bant sayesinde hareketli parçalar üzerinde bir etkiye sahip olmaz.

Bu uygulama için tavsiye edilen bant iz bırakmadan çıkarılabilmeli ve düşük sıcaklıklarda bile yüzeyler üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmamalıdır. Bant sayesinde, ağır darbelerin hareketli parçalar üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.

Ürünler