Tavrımız ve gündemimiz

Tavrımız ve gündemimiz

Sürdürülebilir bir gelecek için
dünyayı bir arada tutmak

Sosyal ve çevresel sorumluluğumuzu her zaman çok ciddiye aldık. Sürdürülebilirlik, birkaç yıldır tesa'nın temel stratejik hedeflerinden biridir.

Etrafımızdaki dünya için daha fazla sorumluluk almak; şirket olarak bizim için, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için giderek daha önemli hâle geliyor. Bu nedenle tesa'da sürdürülebilirliği bir öncelik hâline getirmeyi ve işimizdeki bu önemli dönüşümle daha önce öngörülenden çok daha hızlı ve derhal çalışmaya başlamayı amaçlıyoruz.  

Kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak bizler için bütünsel ve bilimsel bir yaklaşım benimsemek eylemlerimizi belirler ve bizden beklenen de budur. tesa, dünya çapında yenilikçi ürünler ve süreçler üzerinde çalışan beş yüzden fazla bilim insanı, mühendis ve ürün geliştiricisi istihdam etmektedir. Bununla birlikte birçok alandaki ilerleme, ancak tedarikçiler ve müşterilerle yakın ortaklıklar içinde sağlanabilir. Buna göre, sürdürülebilirlik alanındaki iş birlikleri ve ortaklıklar, yeni tesa stratejisinin vazgeçilmez bir ayağını oluşturmaktadır.

Bu karmaşık sorunu tüm gücümüzle kafa kafaya çözmek istiyoruz. Üstlenmeyi dört gözle beklediğimiz bir meydan okuma.

Yol gösterici ilkelerimiz

  • Sürdürülebilirlik konusunda bilime dayalı ve tüm sistem bakış açısını ele alıyoruz.
  • Yeniliğe odaklanarak sürdürülebilir büyüme sağlıyoruz.
  • Şeffaflık, tutarlılık ve hesap verebilirlik ile dönüşümümüzü sürdürülebilirliğe yönlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik gündemimiz

Şirket olarak toplum ve çevre ile iç içeyiz. Sağlıklı bir toplum olmadan sağlıklı ekonomi, sağlıklı bir çevre olmadan da sağlıklı toplum olmaz.

Bu nedenle, tüm değer zincirimiz boyunca sorumluluk alıyoruz ve ayak izimizi azaltmak için tüm yaşam döngüsünü dikkate alıyoruz.

Bu anlayıştan yola çıkarak bütüncül bakış açımızı yansıtan sürdürülebilirlik gündemimizi oluşturduk.

Gündem netlik yaratır ve çabalarımızı ve yatırımlarımızı en anlamlı yönlere yönlendirir.

gündem