For Employees and Society

Topluma Olan Taahhüdümüz

Çalışanlar ve toplum için

Değer zinciri içerisindeki çalışanlarımızı destekliyoruz ve gelecek nesil yenilikçileri destekleyen projelere bağlıyız.

Çalışanlara odaklanma

Uzun soluklu başarı söz konusu olduğunda çalışanlarımız tesa'nın sahip olduğu en değerli unsurdur. Yenilikçi fikirleri destekleyen ve saygı, eşitlik ve güvenlik çerçevesinde şekillendirilen bir çalışma ortamı yaratmamızın sebebi budur.

Focus on Employees
Our Goal Vision zero

Sağlık ve Güvenlik

Çalışan güvenliği, tesa’daki en yüksek önceliktir, özellikle üretimde çalışan değerli çalışanlarımız için. Güvenlik söz konusu olduğunda, tek bir kaza bile çok fazladır. Yol gösterici VISIONZER[O] ilkemizle bütünleşmiş bir amaç olan işe bağlı kazaların sıfıra indirilmesine yönelik çabamızın sebebi budur. Günümüzde kaza oluşum oranımız belirgin ölçüde Alman sektör ortalamasının altındadır: İşte geçen milyon saat başına, tesa, 2019 yılında üç gün civarı sağlık raporu alınmasına sebep olan 1,6 kaza kaydetmiştir.

 

Kanuni yönetmeliklere ek olarak, şirketimiz genelinde Mesleki Güvenlik Yönetmeliği, mesleki güvenlik alanındaki yönetim sistemimizin temelini oluşturmaktadır. Yönetmelik, iş yerindeki riskleri azaltmak ve güvenliği artırmak amacıyla alınan sert tedbirleri uygulamaktadır. Bir örnek de, SOS denetimleri süresince (SOS= Güvenlik, Düzen, Temizlik) üretim personelimizi destekleyen “Güvenlik Turu” uygulamasıdır.

 

Aynı zamanda, tesa'nın iş yerinde sağlık ve refahı aktif olarak destekliyoruz: Şirketimizin operasyonel sağlık yönetim sistemi, spor ve dinlenme önerilerini, geniş çapta mesleki sağlık kontrollerini ve sağlıklı bir beslenmeyi destekleyen seçenekleri kapsamaktadır.

Çalışan Gelişimini Destekleme

Bu kadar rekabet varken yüksek niteliğe sahip çalışanlarımızı nasıl kendimize çekip elde tutabiliyoruz? Bizim için birçok bireysel ölçütün toplamı anahtar faktördür: Kişilere özel eğitim programları ve mesleki gelişim seçeneklerinin sunulmasından ilgi çekici gelişim fırsatları ve iyi bir iş hayatı dengesine kadar.

 

Hedefimiz, performansı, ekip çalışmasını, bölümler arası iş birliğini ve uluslararası hale getirmeyi güçlendiren kurumsal bir kültürü teşvik etmektir. Bu alandaki ana önceliklerimizden bazıları liderlik gelişimi ve kariyer planlamasıdır. Yönetim geliştirme programı, becerilerini daha da genişletmeleri için takım liderlerini ve müdürleri desteklemeyi hedeflemektedir ve çalışan gelişimini desteklemek amacıyla uygulamış olduğumuz birçok araçtan biridir.

 

Bizim için özellikle önem taşıyan beceriler dokuz Ana Yetkinlikle özetlenmektedir. İnsan Kaynakları alanındaki çalışmamızı oluşturmakta ve İnsan Kaynakları araçlarımıza uygulanmaktadır. Yetkinlik İncelemeleri örneğinde olduğu gibi önemli rol oynamaktadır. Bu gelişim programı, yetenekli kişilere kariyere bağlı faaliyetler ve alıştırmalarda yer alma fırsatı vermektedir. Sonrasında bu kişiler, Anahtar Yetkinliklerimize dayalı bireysel geri bildirim almaktadır. Hedef, her bir adayın güçlü yönlerini ve potansiyelini belirlemek ve şirket içerisindeki kariyerlerinde onları desteklemektir.

 

Çalışanlara şirket içerisindeki bölümlerini değiştirme şansı vermek de bizim için önemlidir. tesa X-perience modeli kesinlikle bu sebeple başlatılmıştır. Bu model çalışanlara, örneğin müşterilerle nasıl ilgilenecekleri konusunda sezgi kazanma şansı gibi yüksek seviye ürün bilgisi vermektedir.

 

Bununla birlikte, şirketin ihtiyaçlarına özel tasarlanan ve geniş beceri yelpazesi ve hedef grupları içeren kapsamlı eğitimler ve mesleki gelişim imkanları sunuyoruz.

Adil Koşullar ve Eşitlik

Ürünlerimiz müşterinin kapısına ulaşmadan önce uzun bir yolculuk geçirir. Değer zincirimiz, birçok kıtayı geride bırakır ve hem direkt hem de dolaylı şekilde tesa için çalışan birçok kişi tarafından yürütülür. Bunların hepsinden sorumluyuz. Adil çalışma koşullarına ve tüm değer zincirimizde insan haklarına saygılı olmaya bağlılığımızın sebebi budur. Bunun bu şekilde olmasını sağlamak amacıyla ortaklarımızla yakın çalışıyoruz ve tedarikçi değerlendirmeleri gerçekleştiriyoruz.

 

Bu çalışmanın temeli, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımıza yönelik ana davranış kurallarını içeren Davranış Kurallarımız [LINK zum CoC] ve Tedarikçilerin Davranış Kurallarıdır [Link zum CoCfS].

Our Strategy for the Future
Awards and Ratings
Awards and Ratings

Sürdürülebilirlikteki Başarılarımızın İspatı

2020 yılında, tesa grubu bir kez daha EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde yer almış ve sürdürülebilirlikteki başarılarıyla gümüş madalya kazanmıştır. Bu madalya endüstrimizde ortalamanın üzerinde olduğumuza emsal teşkil etmektedir. EcoVadis, küresel tedarik zincirlerindeki şirketler için tanınmış bir derecelendirme platformudur. Çevre, iş gücü uygulamaları, insan hakları, ahlak ve sorumlu tedarik alanlarında, şirketlerin prensiplerini, eylemlerini ve sonuçlarını analiz eder.

2020’nin ortalarında, tedarikçilerimiz için de bir sürdürülebilirlik programı başlattık. Başlangıç kampanyasının bir parçası olarak, EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde bulunmaları ve kendi sonuçlarını bizimle paylaşmaları için en üstteki tedarikçilerimizden 50’sini davet ettik. Gelecek yıllarda, daha fazla tedarikçiyi katılmaları için teşvik edeceğiz: 

%80

direkt satın alım

2025 yılı hedefimiz, EcoVadis gibi sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde yer almış tedarikçilerden direkt alımlarda %80 oranı yakalamaktır

Gelecek Nesil Yenilikçi Fikirlerin Desteklenmesi

Albert Einstein, “Problemlerin onları üreten kafalarla çözülemeyeceğini” zaten biliyordu. Bunun yerine, taze fikirlere ve rolünü geleceğin problem çözücüleri olarak gören genç insanlara sahip olmamız gerekir.

 

Onlara STEM konularına (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ve geleceğin anahtar teknolojilerine erişim hakkı vererek gelecek nesli desteklemek istiyoruz. Bizim için özellikle önemli olan konu, eşitsizlikleri azaltmak ve eşit şartlar sağlamaktır. Bu alandaki ana inisiyatiflerimizden biri, STEM branşlar edinmeleri için daha fazla kadını teşvik eden eğitim imkanlarını desteklemektedir.

 

Promoting the Next Generation of Innovative Minds

Doğa Bilimleri ve Teknoloji İnisiyatifi (NAT).

İnisiyatiflerden biri, tesa'nın Hamburg ve Norderstedt okullarını üniversitelere, teknik kolejlere ve teknoloji odaklı şirketlere bağlayan NAT’a (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH) dahil olmasıdır. NAT’ın amacı, gençliğe farklı mesleki alanlara yönelik geniş ölçüde içgörü kazandırmaktır. Bu örnekler arasında, kız çocuklarını güçlendirmeyi özellikle amaç edinmiş NAT girişimi mint:pink ve lise mezunlarını azimli fen bilimcilerle bir araya getiren NAT girişimi mint:match bulunuyor.

Kriz Boyunca Sorumluluk

Sosyal sorumluluğumuz, yardım kuruluşlarına finansal destek vermeyi de kapsar. Korona krizinin başlangıcından itibaren, tesa Doctors without Borders ve Save the Children gibi organizasyonlara bağışta bulunmuştur. Doctors without Borders örgütüne, örgütün şimdiye kadar tek seferde aldığı en büyük bağışlardan biri olan bir milyon euro bağışta bulunduk. Para, küresel Doctors without Borders COVID-19 kriz fonuna gidecektir ve en fazla ihtiyaç duyan yerlere hızlı, kolay yardım sağlamak için kullanılacaktır.

 

“Eğitim birleştirir. Dünya çapında birlikte” sloganı altında. Save the Children ve tesa artan eğitim eşitsizliği sorununu ele almaktadır. Bu sorun, özellikle pandemide, sosyal açıdan yoksun çocukları etkilemektedir. Bir milyon euro bağışla, Vietnam, Çin, Hindistan, Meksika, İtalya ve Almanya'da belli Save the Children projelerini destekliyoruz.

One of the main priorities for MSF is the safety of health workers, and that is why all the staff must follow strict protocols in terms of safety and security

Sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi

Sürdürülebilirliğe Bağlılığımız
Sürdürülebilirlik
Sürdürebilirlik Taahhüdümüz
Daha fazlasını oku
Our Focus Our Customers
Müşteriler
Odağımız– Müşterilerimiz
Daha fazlasını oku
Our Strategy for the Future
Strateji
Daha Sürdürülebilir Daha Yenilikçi
Daha fazlasını oku
For Our Environment
Çevre
Çevreyi Korumak
Daha fazlasını oku
Dünya ısınıyor
Sürdürülebilirlik
1,5°C’lik İşletme Hedefi – Elimizi taşın altına koyuyoruz!
Daha fazlasını oku
Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı)
Sürdürülebilirlik
Çocukları Kurtarın!
Daha fazlasını oku
MSF için temel önceliklerden birisi sağlık çalışanlarının güvenliği. Bu nedenle bütün personel güvenlik ve emniyet açısından katı protokollere uyuyor
Sürdürülebilirlik
Korona ile Mücadele
Daha fazlasını oku