Daha Fazla Sürdürülebilirlik, Daha Fazla İnovasyon

Yeni sürdürebilirlik gündemimiz

Yapıştırıcı teknolojisi alanında dünyanın lider şirketlerinden biri olarak tesa, pek çok sorumluluğu üstüne alırken büyük şeylere ulaşmaktadır.

Bizim için Sürdürülebilirliğin Anlamı

Biz, sürdürebilirliği bir fırsat olarak birinci sırada ve her şeyden önde görüyoruz. Daima birkaç adım ilerisini düşünmemiz ve asla mevcut duruma razı olmamamız için bizi körüklemektedir. Bunun mükemmel bir örneği, ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizdir. Bizim bakış açımızdan, yenilikçi bir ürün, düşük ekolojik kapsam alanına sahip en yüksek seviyede kalite ve performansı bir araya getirir. Ürünlerimizin, kullanım ömürleri süresince iklim değişikliği ve kaynak kıtlığı gibi küresel mücadeleler üzerinde mümkün olduğunca az olumsuz etkiye sahip olmalarını istiyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize başarıyla ulaşmak için enerji verimliliğimizi sürekli artırmaya yönelik tedbirler uyguluyoruz. Örneğin, hedeflerimizden birisi 2050’ye kadar tamamıyla iklime karşı zararsız hale gelmektir. Bu yolda ilerlemek ve bu hedefe ulaşmak amacıyla, yenilenebilir enerjileri tercih ediyoruz ve ürünlerimizde kullanacağımız alternatif malzemeleri test ediyoruz.

Aynı zamanda çalışanlarımızın fikirlerine ve uzmanlığına güveniyoruz. tesa'nın yeniliğe alan yaratmak dahil, güvenli, sağlıklı ve ilgi çekici çalışma ortamı sağlamak için her şeyi yapmasının sebebi budur.

tesa, 100’den fazla ülkede iştiraklere ve neredeyse her kıtayı kapsayan üretim ağına sahiptir. Geniş erişimimiz sayesinde, adil çalışma koşulları sağlayarak ve yerel çalışma kanunlarını ve insan haklarını idame ettirerek dikkatimizi şirketimizin değer zincirindeki çalışanlara veriyoruz.

tesa’nın Sürdürülebilirlik Gündemi

Yeni sürdürülebilirlik gündemimiz, iş stratejimizin bölünmez bir parçasıdır ve yeni odak alanı dahil Çevre, Müşteriler ve Toplum olarak üç alanı kapsar. Her bir kategoride orta ve uzun dönemli amaçlar belirledik.

Yükümlülük Alanlarımız

For Our Environment
Çevre
Küresel toplum, küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 santigratın altında tutmayı amaçlayan ortak bir hedef oluşturmuştur.

tesa’da, bu amaca ulaşmak ve iklim değişikliğinin sonuçlarını hafifletmek için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Son yirmi yıl süresince zaten bir hayli şeyi başarıyla tamamladık: Örneğin, bir şirket olarak, 2001 yılına kıyasla 2019 yılında nihai ürünümüzün tonu başına yüzde 48 oranla CO2 emisyonlarını düşürdük. Sürdürülebilirlik gündeminin bir parçası olarak, hemen yeni, azimli iklim hedefleri oluşturduk. Sürdürülebilirlik gündeminin bir parçası olarak, hemen yeni, azimli iklim hedefleri oluşturduk.

For Employees and Society
Toplum
tesa’yı özel kılan burada çalıştığımız insanlardır.

Bugün ve gelecekte çekici bir işveren olmayı sürdürmek istiyoruz. Bu, bütün tedarik zincirinde iş ilişkilerimizin ekolojik, sosyal ve ahlaki standartlara uygun olmasını sağlamayı kapsamaktadır. Topluma olan bağlılığımız aynı zamanda günlük iş operasyonlarımızın da ötesine geçmektedir: Yarının yenilikçilerini ve gelecek nesilleri destekleyen eğitim projelerini aktif şekilde destekliyoruz. 

2025’e kadar Başarılacak Pek Çok Şey

Sürdürebilirlik gündeminin bir parçası olarak, 2025’e kadar başarmak istediğimiz sürdürebilirlik hedeflerini benimsedik. Günümüzde, daha fazla amaç belirlemeye çalışıyor ve ilerlememizi ölçmek amacıyla somut rakamları kayda alıyoruz. Buradaki ve tesa'nın sürdürülebilirlik raporundaki en son konularla ilgili size yönelik bilgileri güncel tutacağız.

Gelecek beş yıl için ana hedefler:

  1. 2018 yılına kıyasla enerjiye bağlı CO2 emisyonlarında yüzde 30'luk kesin düşüş (Kapsam 1 ve 2).
  2. Sürdürülebilir ürünlerin satışlarında çarpıcı artış ve gelecekte ambalajları daha sürdürülebilir hale getirme.
  3. Maksimum verimlilik ve etkinlikle birlikte sıfır iş kazası. 

tesa ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SDG’ler), tesa'nın sürdürülebilirlik çalışması için önemli bir kıstas oluşturmaktadır. Amaçlar, operasyonlarımızı ve ürünlerimizi küresel bir gündeme uyarlamakta ve bu bağlamda daha sürdürülebilir kalkınmaya yönelik katkı sağlamak için bize yardımcı olmaktadır. 

tesa and the UN Sustainable Development Goals

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?

17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel bir eylem planı olan “Gündem 2030”un temelini oluşturmaktadır. Bu amaçlar, Eylül 2015 tarihinde New York Birleşmiş Milletler zirvesinde 193 devlet başkanı ve hükümet tarafından benimsenmiştir. Siyaset ve sivil toplumlara ek olarak, bu amaçların uygulanmasında yer almaları şirketlerden de talep edilmektedir.

Ölçütlerimiz özellikle aşağıdaki SDG’leri destekler:

  • Cinsiyet eşitliği
  • Ekonomik ve temiz enerji
  • İnsanca çalışma ve ekonomik büyüme
  • Sorumlu tüketim ve üretim
  • Barış, adalet ve güçlü kuruluşlar
SDG Englisch
Sustainability-Governance

tesa içerisinde sürdürülebilirlik

Sürdürebilirliği, temel süreçlerimize ve iş modelimize sıkı sıkıya yerleştirdik. Buna ek olarak, uyumlu bir organizasyonel yapı tesis ettik ve sorumluluğu Grup içinde bölümler arası bir görev olarak tanımladık.

Sürdürebilirlik faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Sürdürebilirlik Komitesi oluşturuldu ve karar verme sürecinden sorumlu hale getirildi.

Komite üç ayda bir toplanıyor ve farklı bölümlerin yöneticilerinden oluşuyor. Ayrıca Yönetim Kurulunun bir üyesi tarafından komiteye başkanlık ediliyor.

Bölümler, bölgeler ve iştirakler tedbirlerin uygulanmasından sorumluyken, inisiyatiflerimizin planlaması ve koordinasyonu Sürdürülebilirlik Bölümünün görevidir.

Sorumluluk Güven Gerektirir

Çalışanlarımız ve ortaklarımız gibi bizimle çalışan herkesten bizi sağlam ve güvenilir görmelerini istiyoruz. Güçlü ilişkiler yaratmanın temeli, ilgili kanun ve düzenlemelere uyumdur. Bunu sağlamak için bir uyum yönetim sistemi oluşturduk. Bu sistem, tesa çalışanlarının, yöneticilerinin ve topluluklarının geçerli yasal yönetmeliklere ve şirket politikalarına bağlı kalmasını sağlamak amacıyla tesis edilmiştir. tesa'nın Davranış Kuralları da uyum alanında hayati bir rol oynamaktadır. Bu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Anlaşmasının on prensibine dayanmaktadır ve tesa ile bağlantılı bütün iş gücü için kapsamlı ve bağlayıcı davranış kuralları işlevi görmektedir.

Welt-illustration_201027_V5

Sürdürülebilirliğe Bağlılığımız
Sürdürülebilirlik
Sürdürebilirlik Taahhüdümüz
Daha fazlasını oku
Our Focus Our Customers
Müşteriler
Odağımız - Müşterilerimiz
Daha fazlasını oku
For Our Environment
Çevre
Çevreyi Korumak
Daha fazlasını oku
For Employees and Society
Toplum
Çalışanlar ve Toplum için
Daha fazlasını oku
Dünya ısınıyor
Sürdürülebilirlik
1,5°C’lik İşletme Hedefi – Elimizi taşın altına koyuyoruz!
Daha fazlasını oku