For Our Environment

Çevremiz için

İklimin ve kaynakların korunması tesa'nın sürdürülebilirlik stratejisinin temelidir.

Değer zincirindeki sorumluluğumuz

Odağımız

Yaklaşımımız, günümüzdeki ve gelecekteki amaçlarımıza başarıyla ulaşmak için iklimin ve kaynakların korunmasını ön plana koymaya odaklanmaktadır. tesa, değer zincirinin tamamında ekolojik ayak izini azaltarak iklimin korunmasına katkıda sağlamaktadır. Uluslararası bir şirket olarak, doğal kaynakları korumak amacıyla üretim döngülerini birleştirme amacını bilinçli şekilde takip ediyoruz.

İklim krizi çağımızın en büyük zorluklarından biridir. tesa, ortalama küresel sıcaklığın 1,5 dereceyi aşmamasını sağlama sorumluluğunu benimseyen dünya çapındaki birçok oyuncudan biri olmuştur. Bu anlayıştaki net hedefle, yüzde 30'luk kesin oranla (2018 yılına kıyasla) CO2 emisyonlarımızı (Kapsam 1ve 2) düşürmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, 2050’ye kadar tamamıyla iklime karşı zararsız hale gelmektir.

2025 yılına yönelik ciddi iklim hedeflerimize başarıyla ulaşma amacıyla harekete geçilmiştir. Bu hareket şunları kapsamaktadır:

Yenilenebilir enerjiler. Yeşil enerji, taahhüdümüzün temel taşıdır. 2019 yılında, Almanya’daki fabrikalarımızın beş tanesi kendi elektrik kaynaklarını yenilenebilir enerjilerden sağlamaya başlamıştır. 2020 yılının sonundan itibaren, dünya çapındaki üretim sahalarımız ve ofis lokasyonlarımızın tümü tarafından tüketilen elektriğin yüzde 100’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır.

Enerji kullanımını düşürme. tesa, enerji tüketimimizi düşürerek çevre üzerindeki etkiyi kısıtlamak amacıyla iyi şekilde konumlanmıştır. Almanya Norderstedt'teki genel merkez dahil olmak üzere, belirgin ölçüde yüksek enerji tüketimine sahip üretim sahalarında (Hamburg ve Offenburg) ISO 50001 sertifikalı enerji yönetim sistemi tesis edilmiştir. Bu, daha fazla enerjinin korunması için potansiyele sahip alanları belirlemek dahil enerji yoğunluğuna sahip süreçleri uygun hale getirmemizde bize yardımcı olmaktadır.

Verimliliği artırma. Mutlak enerji tüketiminin düşürülmesinin yanı sıra, enerji verimliliğinin artırılması da önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaca ulaşmak için kaynakların ve enerjinin korunmasında özellikle etkin olan teknolojiler uyguluyoruz. Örneğin, seçkin üretim sahaları kendi birleşik üretim ünitelerine sahiptir, bu da çevreye uygun hale getirilmiş nitelikte yerinde ısı ve elektrik üretmemize imkan vermektedir.

Küresel Boyutta Daha Düşük Emisyonlar

tesa’nın iklimin korunmasına yönelik bağlılığı, ulusal sınırlarla veya fabrikalarımızın kapılarıyla sınırlı değildir. Küresel boyutta emisyonları düşürme misyonumuz, kendi üretimimiz dahil yukarı ve aşağı yönde süreçleri kapsamaktadır. Ham maddelerin ve tamamlanmış mamullerin nakliyesindeki emisyonlar düşürülerek lojistik süreçler durmaksızın iyileştirilmektedir. Aynı zamanda, müşterilerimize yakın üretimin de bu amaçlara ulaşmak için anahtar olduğuna inanıyoruz. Bir örnek, tesa'nın Asya’daki varlığını güçlendirmek ve yerel müşterilere ulaşan teslimat yolunu kısaltmak amacıyla 2022’de inşaatına başlanacak olan Vietnam’daki yeni fabrikadır.

Döngüyü birleştirmek

İklim krizi yüzleştiğimiz tek çevresel zorluk değildir. Atıklardaki küresel artış da yoğun çevresel zorluklar teşkil etmektedir. Tahminlere göre, Avrupa 2030 yılına kadar yıllık 490 milyon ton atık üretecektir. Bu bağlamda, döngüsel ekonomiler gibi alternatif yaklaşımlar daha da önemlidir. Amaç, mümkün olan her yerde kaynakları yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek ve en başından atıkları önlemektir. Birçok malzemeyi mümkün olduğunca aynı kullanım döngüsünde tutarak veya bunları geri dönüştürerek, ürünlerimize yönelik alternatif malzemeleri test etmek gibi farklı yaklaşımlarla döngüsel bir ekonomi yaratmayı da sorumluluk olarak kabul etmiş bulunmaktayız.

Sürdürülebilir şekilde paketleme. Atıkların azaltılması için tesa işe ambalajla başlıyor. Sürdürülebilir kaynaklardan gelen ambalaj malzemeleri dahil, yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımımızı giderek artırıyoruz. Ambalajın ağırlığını düşürerek, aynı zamanda nakliye sebebiyle oluşan CO2 emisyonlarını da düşürebiliyoruz. İleri giderek, sürdürülebilir ambalaj için somut bir amaç oluşturmaya çalışacağız.

Değişim ortağı. Döngüsel ekonomi vizyonumuza tek başımıza ulaşamayız, değerlerimizi paylaşacak ortaklar gerekiyor. tesa için ortaklar ve diğer çıkar gruplarıyla iş birliği yapmak, sinerjiler yaratmakla ve bir bütün olarak altyapıyı geliştirmek demektir. Yapıştırıcı çözümlerimizle malzemelerin kurtarılması ve geri dönüştürülmesini teşvik etmenin yollarını bulmak için birlikte çalışıyoruz.

“Döngüsel bir ekonomi hedefini takip ediyoruz. Buna rağmen, günümüzde şirketimizin bir üretim zincirinde atıklardan tamamıyla kaçınamıyoruz. Yine de, malzemeleri verimli şekilde kullanmak ve mümkün olan her yerde malzemeleri yeniden kullanmak ve geri dönü
Michael Lang

Kurumsal Sürdürebilirlik ve Kalite Müdürü

Temiz Hava

CO2 emisyonlarına ek olarak, odağımız, üretim zincirinde oluşan diğer hava emisyonlarıdır. Bu, hem çevreye hem de insan sağlığına zararlı olan ve solventler kullanılırken ortaya çıkan VOC emisyonlarını kapsamaktadır. Solventler, kaplama yapıştırıcıları ve aynı zamanda temizleme süreçleri için üretimde kullanılmaktadır. Amacımız, mümkün olduğunca VOC emisyonlarından kaçınmak ve solventsiz teknolojilerin çeşitliliğini genişletmektir. Bu alanda bazı dikkate değer başarılara ulaşmış bulunmaktayız: 2001’den 2019’a üretimi tamamlanmış nihai ürünlerin tonu başına yüzde 92 oranla VOC emisyonlarımızı düşürmeyi başardık.

For a clean air
Sürdürülebilirliğe Bağlılığımız
Sürdürülebilirlik
Sürdürebilirlik Taahhüdümüz
Daha fazlasını oku
Our Strategy for the Future
Strateji
Daha Fazla Sürdürülebilirlik, Daha Fazla İnovasyon
Daha fazlasını oku
Our Focus Our Customers
Müşteriler
Odağımız - Müşterilerimiz
Daha fazlasını oku
For Employees and Society
Toplum
Çalışanlar ve Toplum için
Daha fazlasını oku
Dünya ısınıyor
Sürdürülebilirlik
1,5°C’lik İşletme Hedefi – Elimizi taşın altına koyuyoruz!
Daha fazlasını oku