"Herkes Bir Gün Mucit Olabilir"

İnsanlar

“İnovasyon” terimi günümüzde çok fazla şekilde kullanılmaktadır, ancak yeni olan her şey yenilikçi olmaz. İnovasyon Süreçleri Müdürü Dr. Christoph Dietrich 1 Nisan 2019’dan bu yana tesa bünyesinde “akıllı çözümlerin” oynadığı önemli rolü açıklamaktadır.

Metin Gunnar von der Geest
dietrich_tesa

55 yaşındaki Dr. Christoph Dietrich Münih ve Heidelberg’de fizik eğitimi almıştır. Günümüzde yapay zekada (YZ) önemli bir rol oynayan optik sinir ağları üzerine doktorasını aldıktan sonra 2001 yılında tesa scribos GmbH’nin altı kurucusundan birisi olmuştur. Üç erkek çocuk babası, 17 yıl boyunca tesa iştirakinin İdari Müdürlüğünü üstlenmiştir.

Dr. Dietrich, yeni oluşturulan İnovasyon Süreçlerinin Müdürlüğünü üstlendiniz. Artık yapışkan bantların “baş mucidi” gibi bir konumda mısınız?

Christoph Dietrich (gülerek): Çocuklarım da bana bunu sordu. Hayır, ben tabi ki “baş mucit” değilim. Benim ana görevlerim, bir arabirim müdürü olarak tesa'daki yenilik süreçlerini koordine etmek ve sadece ürün gelişimiyle alakalı olmayan yeni projeler için bir platform oluşturmaktır. İnovasyon, çok farklı seviyelerde yer alır. Örneğin, birinin daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen süreçleri optimize hale getirmesi inanılmaz derecede yenilikçidir. Bu, her çalışanın her gün gerçekleşebilecek nitelikte bir mucit, daha iyi bir ifadeyle, bir yenilikçi olabilmesinin nedenidir.

Size göre inovasyon nedir?

İnovasyonlar; yeni ürünler, süreçler veya hizmetler şeklinde pazardaki yerlerini alan ve sürdürülebilir değer yaratan fikir veya buluşlardır. Bu bakımdan, ilk bakışta ileriye yönelik görünen, ancak satmayan veya bir etki yaratmayan bir şeye yenilikçi deme fikrine katılmıyorum. Aksi takdirde, bu, gerçek yenilikten ziyade iyi bir denemedir.

dietrich ile yoğun yenilik konuşması
“İnovasyon sadece ürün gelişimiyle alakalı değildir, tüm seviyelerde yer alması gerekir ve görevler arası ekip çalışmasının sonucuyla alakalıdır."
Dr. Christoph Dietrich

tesa'ya yenilikçi bir şirket diyebilir misiniz?

Evet, kesinlikle! Dünya çapında yaklaşık 5000 çalışandan 500’ünün araştırma ve geliştirmede çalıştığını dikkate aldığınızda, bu zaten aşikardır, tesa yıllık satışlarının yaklaşık yüzde beşi ile bu alana yatırım yapmaktadır. Müşterilerimizle ve dış ortaklarımızla yakın çalışarak eğilimleri öngörmekte ve teknoloji portföyümüzü sürekli optimize etmekte ve genişletmekteyiz. Bunun yanı sıra, tesa net şekilde daha da yenilikçi olabilir. İlerleme için hala alan var.

Buna bazı örnekler verebilir misiniz? İki şeyi bir araya getirmek ilk bakışta kolay gibi görünmektedir…

Böyle düşünürsünüz. Ancak, bileşenleri sağlam şekilde yapıştırmak önemli olan tek husustur. Örneğin, cep telefonlarındaki yapışkan bantlar, ışık ve sıcaklık yönetimi gibi farklı ek fonksiyonları üstlenmek zorundadır. Bazen, tamamıyla farklı gereksinimleri bağdaştırmak imkânsız bir işe girişmek gibidir. Buna örnek, yalnızca çok dar bir yapıştırma yüzeyinin olduğu, ancak köpük bandın aynı zamanda bir darbe emici olarak görevini yerine getirmesinin beklendiği bir durumdur.

Yapışkan bant teknolojisi nereye gidiyor?

Yaklaşımın üretken yapışkan bantlara yönelik olduğunu görüyoruz. Bu, bantların yalnızca geçici bir fonksiyon üstlenmesinden ve sonrasında atılmasından ziyade, kullanım ömrü boyunca bir nihai üründe kalması anlamına gelmektedir, örneğin bir arabada. Ek olarak, dijitalleştirme tamamıyla yapışkan bant işinin menziline girmiş durumdadır. Günümüzde artık örneklerle dolu bir çantayla müşterileri ziyaret etmek yeterli değildir. Dijital araçlar ve hizmetler hiç olmadığı kadar talep edilmektedir. Hızlı şekilde bilgileri değiştirmek ve binlerce kilometre uzakta bir iş ortağıyla yaşanan sorunu çözmek artık bir problem değildir. Genel anlamda, hizmet oryantasyonu ve pazarın hızı belirgin şekilde artmıştır.

Christoph Dietrich ile Görüşme
"tesa® ürünlerimizle, asla pazardaki en ucuz tedarikçilerden olmayacağız. Teknolojiyle önderlik ediyoruz.”
Dr. Christoph Dietrich

tesa gibi çok uluslu bir şirketin yenilik kültürü açısından karşılaştığı zorluklar nelerdir?

64 iştirakimizle, birçok şeyi daha kolay, ama aynı zamanda zor hale getiren bir boyuta ulaştık. Yenilik kültürü ile ilgilendikçe, bazen çok karmaşık olan yapılarımızın organizasyonu felce uğratmamasını sağlamalıyız. Bu, 2017 yılının sonunda geniş ölçekli yenilik girişimini başlatmamızın nedenidir. Bu bağlamda, görevlerimden biri de çevik çalışma için mümkün olan en iyi koşulları oluşturmaktır. Bu, yapışkan bant teknolojisinin sınırlarını sürekli olarak zorlamak isteyen ve yenilikçi ürünler geliştiren (potansiyel) meslektaşlarımın aradığı şeydir.

Görüşme için teşekkürler, yeni görevinizde iyi şanslar.