En İyi Baskı Sonuçlarını Elde Etmek

Uygun Montajla En İyi Basılan Ürünü Elde Etmek

Esnek Ambalaj Joe Prunier'e soruldu, Pazar Müdürü – tesa bant için Baskı ve Bobin İşleme – basımcılar adına bazı sorular.

24 Şub 2015

Dar bobin basımcıları arasında ne tür eğilimler görüyorsunuz?

Dar bobin fleksografik baskı endüstrisi için teknoloji yenilikleri hiç olmadığı kadar etkili. Günümüzün baskı makineleri hız, hassasiyet ve dayanıklılık için geliştiriliyor. Baskı teknolojisindeki son gelişmeler, yüksek hassasiyette makinelere ve giderek artan gelişmiş çizim desenlerine ayak uydurmak için yeni klişe ve siliv teknolojilerini yönlendirdi. Çizim karışıklıkları arttıkça, basılan satırlı ekran sayısı daha da artıyor ve alan kapsamı daha da azalıyor; hatta bazı noktaların ölçümleri yarım yüzdelik değerlerde! Baskı prosesinin karmaşıklıkları, sonuç olarak müşteri için işletme sermayesini düşüren ve kısa dönemli promosyonları daha etkili yöneten kısa baskı süreleri için piyasalar tarafından artan talep tarafından alevlendirilmektedir.
Pazar eğilimlerini anlayarak, birçok dar bobin basımcısı müşteri taleplerine ayak uydurmak ve memnuniyet için, yatırımı yeni teknolojilere yapıyor. Ancak bazıları, en son teknolojilere yaptıkları yatırımların nihai sonucunun basılı malzemelerinin kalitesinde çok az gelişim göstermelerini anlayarak şaşırmış durumdalar. Yeni ekipman teknolojileri nihai ürünün kalitesinde büyük rol oynarken, katkısı olan diğer faktörler iyi sonuçlar ve harika sonuçlar arasında fark yaratabilir.

Maksimum verimlilik için doğru klişe montaj bandını seçin
Maksimum verimlilik için doğru klişe montaj bandını seçin

www.timwendrich.com

Yüksek kalitede bir basılı ürün oluşturmada klişe montaj bantları nasıl yardımcı olabilir?
Yüksek baskı hızında yüksek baskı kalitesi, klişe montaj bantlarında kullanılan köpük kalitesiyle doğrudan ilgili olabilir. Unutmayın, klişe montaj bandı en son teknoloji baskı bantları ve en son teknoloji makine arasında tamponlama veya destek aracı olarak hizmet verir. Endüstri tedarikçileri en yüksek baskı kalitesini desteklemek için teknolojik olarak en gelişmiş baskı makinelerini, klişeleri ve mürekkep formülasyonlarını geliştirmeye gayret etmektedir. Ancak yanlış klişe montaj bandı kullanılırsa, baskı kalitesi donanım kalitesine bakmaksızın büyük ölçüde kötüye gidebilir.
Köpüğü değerlendirirken, köpüklerin kalitesinin özel türdeki baskı kalitesi ile nasıl ilişkili olduğunun anlaşılması önemlidir. Örneğin, yeni klişe teknolojisi şu anda yüzde 5, yüzde 3, yüzde 1'lik ince ekranları veya inç başına 200 veya daha fazla satırlık yüksek satırlı ekran klişeleriyle nokta basmak için mevcuttur. Artırılmış üretim hızlarında ve günlük üretim ortamında bu sonuçları gerçekleştirmek, bir darbe emici görevi görebilecek oldukça özel bir tür “yumuşak” klişe montaj bandı gerektirir. Bu darbe emme etkisi, nokta kazancını ve baskıda “pürüzlü kenar”, “bant lekesi” veya “donanım izi” olarak görünebilecek silindirde veya silivlerdeki herhangi bir sıçramayı azaltır. Ek olarak, bu “yumuşak” bant, baskı işinin uzunluk olarak birkaç bin fit veya birkaç milyon fit olmasına bakmaksızın, ilk baskıdan son baskıya kadar sıkışıp aynı kalınlığa dönebiliyor olmalıdır.
Köpüğün bu sıkışması ve geri dönmesi ile birlikte tamponlama etkisinin sürekliliği, en son teknoloji baskı makinelerinde ve klişe teknolojilerinde yatırımlarınızı maksimize etmek için en önemli faktörlerdir. Bu oldukça iyi özellikleri gerçekleştirmek için en iyi darbe emmenin eşsiz niteliklerini sağlayan ve uzun baskı sürelerinde bunları yapabilecek bir klişe montaj bandı seçin.
Diğer taraftan, akış kaplamalar için katı mürekkep yoğunluğunun optimum uygulamasını gerçekleştirmek aynı gerekliliklerin çoğunu gerektirir. Uygun katı mürekkep yoğunluğu kapsamı için destek sağlamak amacıyla gereken daha sert klişe montaj bantları sertlik istikrarlarını da sürdürmelidir. Ayrıca, daha sert bantların, yüksek hızlarda baskı sonuçlarının kalitesini maksimize etmek amacıyla aynı yüksek sıkışma ve geriye dönme özelliklerini uzun süre için sürdürmeleri de gereklidir.
Mesaj açıktır; en kaliteli klişe montaj bantlarından daha düşük herhangi bir bant kullanarak baskı makineleri, mürekkep, aniloks veya klişelerdeki teknolojik yatırımlarınızın kalitesini düşürmeyin.Klişe montaj bant yapıştırıcıları genel baskı neticesi için ne kadar önemlidir?
Şüphesiz, klişe montaj bandının yapışma özellikleri köpük kalitesiyle eşit derecede önemlidir. Fleksografik baskı klişelerinin montajının ve demontajının verimliliği ve proses tekrarlanabilirliği, klişelerin kullanım ömrünü artırarak veya klişeleri tahrip ederek yenilerini aldırarak kârlılık açısından fark yaratabilir. Yapıştırıcı, iş alındığında yapışkan ve köpük kalıntılarının her siliv veya silindirden temizlenmesi veya bandın temizlemeye ihtiyaç duyulmadan kaldırılması arasında ayırt edici faktör olabilir.
Yapıştırıcı gereklilikleri basittir: Klişe kenarının kalkması veya kabarması olasılığını tamamen önlemek için baskı sırasında silivlere/silindirlere ve klişelere olabildiğince güvenli bir şekilde bağlanma ve iş bittiğinde silikonlu kaplama gibi kolayca çıkarılması. Birçok dar bobin basımcısı için bu idealin gerçekleştirilmesi zor olmuştur.Basımcılar klişe kenarı kalkmasının veya kabarmasının önüne nasıl geçebilir?
Çoğu dar bobin basımcısı her gün, dar çaplı silindirlerde daha ince klişelerin kullanılmasından dolayı baskı klişe kenarının kalkmasıyla veya klişeye yapışma çok fazla olduğundan demontaj sırasında uzama veya kopma oluştuğu için hasar görmüş baskı klişeleriyle uğraşırlar.
Kenar kalkmasının üstesinden gelmek için basımcılar astar, keçeli kalem, kenar kaplama ve bantları kullandılar. Basımcılar ek olarak klişelere zarar vermemek amacıyla klişe çıkarmayı yeterince kolay hale getirmek için yapışma engelleyiciler (talk, tebeşir, sabun veya şellak) kullandılar. Ancak bu tekniklerin tümü, etkili ve tekrarlanabilir bir SOP (standart çalışma prosedürü) oluşturmayı oldukça zor hale getirdi. Aslında, böyle bir prosesteki birçok malzeme ve değişkenle, tekrarlanabilirlik neredeyse imkansızdır.
Proses kopyalama ve tekrarlanabilirlik elde edilebilir değilse, proses verimliliği imkansızdır. Tekrarlanabilirlik ve verimliliği elde etmek için, basımcı günümüzün baskı teknolojileri ve prosesleri dikkate alınarak özel olarak geliştirilmiş uygun bir klişe montaj bandı seçmelidir. Bir klişe montaj bandı seçerken, kullanılmakta olan klişe malzemesi ve kalınlığı için yapılan bir klişe tarafı yapıştırıcısına sahip olanını seçtiğinizden emin olun. Yanlış bir bant seçilirse, kalın klişelerle yaygın kenar kalkması; ince klişelerle yırtık veya uzamış klişeler oluşabilir. Ek olarak, kullanılmakta olan silindir veya silivlere bağlanması için tasarlanmış bir yapışkan seçtiğinizden emin olun. Yanlış “açık-taraf” yapışkanın kullanılması kabarma veya yoğun iş gücü gerektiren temizliğe yol açabilir.En iyi neticeyi almak için basımcılara vereceğiniz başka ipuçları var mı?
Klişe montaj bantlarının uygun kullanımını sağlamaya çalışmada, en önemli faktör klişe montaj bandı üreticinizle iyi iletişimdir. Baskı prosesinizde kullanılan malzemeler hakkında bilgi verirken net olmalısınız; alan kapsamı, istenen yüzde nokta kazancı; klişelerin satırlı ekranı; istenen baskı hızları vb. Birçok klişe montaj bandı tedarikçisi, değişen sertlik seviyeleri ve yapışkan kombinasyonlarıyla geniş çeşitlilikte köpük bantlar sunmaktadır. Çeşitli baskı malzeme kombinasyonlarıyla çeşitli bantları test ederken deneme yapmak akıllı bir seçimdir. Sonuçta, baskı odası dinamikleriniz için doğru bantları seçerek ev ödevinizi yapmak hem yatırımlarınızı hem de müşterinizin deneyimini maksimize etmenize yardımcı olur.

Erin J. Wolford, Yazı İşleri Müdürü, Esnek Ambalaj, www.flexpackmag.com