Teknoloji ve Eğilimler - Dönüştürme Kabiliyetleri

Özelleştirilmiş Çözümler için Dönüştürme Ortağınız

Proses gereksinimlerinize göre dönüştürülmüş ürünleri tasarlıyoruz, geliştiriyoruz ve üretiyoruz.

13 Eyl 2016

Banttan Daha Fazlasını Sunuyoruz

Her müşterimizin kendisine ait benzersiz ve bağımsız üretim proseslerine sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, tamamen standart bir ürün teklifi olan “herkese uyacak bir kalıp” düşüncesi, müşterilerimizin proseslerine mükemmel bir şekilde uyacak ürünle, müşterilerimizin her birinin asıl uygulama gereksinimleri karşılama felsefemize uyamaz. Üretim proseslerindeki en küçük farklılıkların bile bazen geniş aralıkta farklı ürün gerekliliklerine yol açabileceğini ve böylece nihai ürün çözümünün tasarımını etkileyebileceğini anlıyoruz. Buradaki anahtar sözcük özelleştirmedir, uzmanı olduğumuzu iddia edebileceğimiz bir konu.

Etkili Özelleştirilmiş Çözümler Sağlıyoruz

İhtiva edilen üretim sürecine veya bandı uygulama şeklinize bakmaksızın: Bandı, uygulamanız için ihtiyaç duyduğunuz biçimde sağlayabiliriz. Tam olarak ihtiyacınız olan özelleştirilmiş sistem çözümünü tasarlamaktayız ve sunmaktayız, böylece zaman ve maliyet açısından uygun üretim sürecine katkıda bulunmaktayız. Dünya genelindeki uzman ekibimiz, süreciniz için size doğru çözüm hakkında uzman tavsiyesi ve destek verecektir. Bu durum maliyeti, şemaların oluşturulmasını ve en verimli tedarik biçimini optimize eden bir ürün tasarımının geliştirilmesini ihtiva eder. Dahası, kısa zamanda prototipler sağlayabilir ve geniş yelpazede uygulama sistemleri sunabiliriz. Konu başlangıç testleri için kalıp kesimlerinizin ilk örneklerini oluşturmak olduğunda, lazer ve kesim çizicilerinin her ikisi de bize yüksek derecede esneklik verir. Bizler geniş yelpazedeki uygulama alanlarında deneyime sahibiz, yani size çözümleri hızlıca sağlayabiliriz.

Kalıp kesimlerimiz, üretim sürecinize mükemmel bir şekilde uyması için tasarlanmıştır. Özel tasarım özelliklerinin yardımıyla, zorlu alanlardaki veya karmaşık konturlardaki bireysel kalıp kesim uygulamanızı mümkün hale getirebiliriz, böylece sürecinizde yüksek derecede hassasiyet ve verimlilik sağlanır.

Çeşitli Gelişmiş Tasarım Özellikleri Sunuyoruz

Finger lift: Kalıp kesimin nötr hale getirilmiş (yapışkan olmayan) dokunulabilen ve kalıp kesimi taşımak/konumlamak için kullanılan kısmı.

Genişletilmiş koruyucu kaplama:  Koruyucu kaplamanın genişletilmiş dokunulabilen ve kalıp kesimi taşımak/konumlamak için kullanılan kısmı.

Finger lift ve genişletilmiş kaplamalar
Finger lift ve genişletilmiş kaplamalar
Konumlama delikleri
Konumlama delikleri

Kullanıcının kalıp kesimin tam konumunu belirlemesine yardımcı olan özellikler. Bu özellikler kalıp kesime delinebilir (fiziksel konum belirleme özellikleri), ayrıca basılabilir (görsel konum belirleme özellikleri).

Çıkarma kaplaması üretim süreci sırasında önceden kesilir ve genelde finger lift için bir alternatif olarak kullanılır. Kesilmiş kaplama, yerleştirme doğruluğunu artırarak ve yapıştırıcı kontaminasyonunu önleyerek, kalıp kesimin uygulama yöntemini optimize edebilir.

Kesilmiş çıkarma kaplaması
Kesilmiş çıkarma kaplaması
Delikli çıkarma kaplaması
Delikli çıkarma kaplaması

Çıkarma kaplamasındaki aralıklı kesim dizisi, rulodan veya kağıttan ayrılmayı kolaylaştırır. Kalıp kesim, kaplama ile rulodan ayrılabilir.

Kalıp kesimde müşterinin gereksinimlere göre yapışkan ve yapışkan olmayan bölgeler bulunur.

Kısmi yapışkan bölgeler
Kısmi yapışkan bölgeler
Tam delme
Tam delme

Tam delme [punch through] tüm malzeme katmanlarından yapılan tam bir kesimdir. Bu işlemi çok düzeyli kesme işlemi ile birleştirmek ve kalıp kesimin yalnızca belli parçalarını çıkarmak mümkündür.

Aile boyu yapraklar, müşteri bir üretim adımında aynı malzemeden yapılmış farklı ebatta ürünler istediğinde önerilir.

Aile boyu yaprağı
Aile boyu yaprağı
Tespit uçları
Tespit uçları

Tespit ucunun amacı, konturun kalanı tamamen kesilmişken (tüm katmanlar boyunca), kalıp kesimi kaplamaya belli noktalarda bağlı tutmaktır. Bu yüzden kalıp kesim tamamen çıkmaz, çünkü uçlar rulodaki/yapraktaki kalıp kesimi çeşitli küçük noktalardan tutar.

Tasarım Özellikleri

Ürün verileri, müşteri gereksinimlerine göre kaplamanın üzerine basılabilir - sıklıkla kaplama perforajlı yaprak veya rulolarla kombinasyon halinde.

Baskılı kaplama
Baskılı kaplama
Ürün kimliği özellikleri
Ürün kimliği özellikleri

Ürün kimliği özellikleri, üretimde çalışan işçiye veya son kullanıcıya bilgiler sağlar ya da basitçe ürünü markalar. Bunlar, uygulama hatlarını azaltmak için kullanım talimatları, ürün kodları veya sağ ve sol işaretlemeyi kapsar.