Màng phân chia nội/ngoại thất
Hệ mặt dựng ngoài trời

Hệ mặt dựng ngoài trời

Từ dán liên kết tấm ốp tường trang trí cho đến các hệ mặt dựng ấn tượng, băng keo của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong gắn kết vật liệu nhằm tạo ra sản phẩm “ sạch sẽ,” mang tính thẩm mỹ cao.Giấy chứng nhận và báo cáo thử nghiệm ngoài

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 - Thử nghiệm kiểm tra tải trọng gió và nước thâm nhập
  • AAMA 501,6-09 - kiểm tra động đất trên các yếu tố của hệ mặt dựng
  • NBR 10.821-3 / 11 - kiểm tra độ thấm nước và không khí của các yếu tố hệ mặt dựng
  • DIN EN 13.501-1,2012 - phân loại các phản ứng cháy
  • Thử nghiệm Cyclone theo tiêu chuẩn khả năng phục vụ AS 1562,1, AS 4.040,2 / 3 và tiêu chuẩn AS 4040,3 về thử nghiệm tải trọng gió mô phỏng theo chu kỳ

Các trang liên quan