Plastic Bonding Easily

Liên kết dễ dàng nhựa với nhựa

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc liên kết các loại nhựa khác nhau một cách đơn giản?

 

tesa® HiP đang cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô như chúng ta biết. Một kỷ nguyên mới của sự sáng tạo và hiệu quả đang khởi đầu.

Bất kể bạn muốn liên kết PP với ABS hay PA với PC - tesa® HiP cung cấp các khả năng liên kết cực hấp dẫn và góp phần làm cho nhựa trở nên hấp dẫn hơn đối với ngành công nghiệp ô tô.