Pháp lý

Trang thông tin điện tử tại Việt NamĐiều kiện sử dụng
Hãy hiểu rằng, do có nhiều cơ hội và rủi ro từ mạng máy tính [Internet], chúng tôi đã ban hành một số điều kiện khung để bảo vệ cho bạn và chúng tôi, mà chúng tôi yêu cầu bạn phải tuân theo.

Trụ sở chính khu vực - tesa tape Asia Pacific Pte. Ltd.
9 North Buona Vista Drive
04-01 The Metropolis Tower 1
Singapore 138588


Điện thoại: +65 6697 9888
Fax: +65 6659 6390

 

 

Đọc thêm