Pháp lý

Trang thông tin điện tử tại Việt NamChịu trách nhiệm pháp lý cho nội dung website

tesa tape Asia Pacific Pte. Ltd.

9 North Buona Vista Drive
04-01 The Metropolis Tower 1
Singapore 138588
138588 Singapore
Singapore

Điện thoại +65 6697 9888

Fax +65 6659 6390

Tanaka Takafumi

http://www.tesa.com

mở bản đồ

Nhận thêm thông tin

Điều kiện sử dụng
Hãy hiểu rằng, do có nhiều cơ hội và rủi ro từ mạng máy tính [Internet], chúng tôi đã ban hành một số điều kiện khung để bảo vệ cho bạn và chúng tôi, mà chúng tôi yêu cầu bạn phải tuân theo.

Tất cả các thương hiệu được đánh dấu bằng ® đã được đăng ký thương hiệu của tesa SE

 

 

 

Đọc thêm