Phát triển Sản phẩm
Phát triển Sản phẩm

Phát triển Sản phẩm

Khách hàng là đối tácNắm rõ nhu cầu của khách hàng

IPM-PWP-In_Hình ảnh Chủ đạo_72dpi
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình, chẳng hạn như trong ngành công nghiệp in ấn.

Khi nói đến việc bố trí hệ thống dây cáp của các nhà sản xuất ô tô, sản xuất điện thoại di động ở các tập đoàn điện tử lớn hay các quy trình in trong ngành công nghiệp giấy và in ấn, các nhà phát triển sản phẩm của tesa nắm tường tận mọi quy trình sản xuất của khách hàng.

Họ liên tục làm việc để phát triển các sản phẩm nhằm tối ưu hóa quy trình. Các sáng kiến sản phẩm bổ sung được nhắm đến thị trường khách hàng cuối. Công ty cũng tạo ra một cú huých lớn khi tham gia vào các thị trường mới như lĩnh vực công nghệ y tế.
Phạm vi công việc do các nhà phát triển sản phẩm của chúng tôi thực hiện bao gồm lên kế hoạch, triển khai và đánh giá mọi hoạt động dự án cần thiết để tối ưu hóa hoặc phát triển các sản phẩm hoặc giải pháp mới, ra mắt sản phẩm mới trên thị trường hoặc tối ưu hóa sản phẩm và quy trình.
Để đạt được điều này, việc nắm rõ nhu cầu của khách hàng cũng quan trọng như việc hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp trong nghiên cứu ở các bộ phận khác.

Đọc thêm