Nhân viên tại Trung tâm công nghệ tesa tại Hamburg

Phát triển quy trình

Các quy trình hiện đại với tiềm năng cho tương laiSự hợp tác trong cái được gọi là quy trình kiểm soát thiết kế là một trong những nhiệm vụ được các kỹ sư và nhà phát triển công nghệ và quy trình thực hiện trong dự án. Họ chính là đội ngũ nhân viên kỹ thuật của tesa. Các hệ thống thí điểm linh hoạt được sử dụng để chuẩn bị các mẫu sản phẩm mới ban đầu cho nhiều phòng nghiên cứu phát triển.

Kỹ thuật quy trình hiện đại

Các quy trình hiện đại với tiềm năng cho tương lai
Các quy trình hiện đại với tiềm năng cho tương lai

Cùng với việc phát triển quy trình, các kỹ thuật quy trình hiện đại cũng được phát triển phối hợp chặt chẽ với các nhà máy của tesa ở lĩnh vực này để sản xuất các sản phẩm mới một cách có hiệu quả và thân thiện với môi trường trong khi vẫn duy trì được chất lượng hàng đầu.
Năng lực chuyên môn mà đội ngũ nhân viên của chúng tôi có gồm toàn bộ kiến thức sâu rộng cần thiết cho việc tạo ra một giải pháp hệ thống tự dính. Phần này bao gồm công nghệ phủ, hóa hợp, công nghệ polyme hóa, công nghệ ép đùn, các phương pháp tiền xử lý vật lý và các công nghệ chuyển đổi.
Sự hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất máy móc, thiết bị, trường đại học và học viện là chìa khóa để nhanh chóng biến các ý tưởng ban đầu thành các quy trình sản xuất ổn định.

Sản xuất không dung môi

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của tesa trong quy trình này là giảm thiểu số lượng dung môi được sử dụng.
Bộ phận Phát triển quy trình đóng vai trò quan trọng để đạt được mục tiêu này.