Các quy trình phát triển tại tesa được dựa trên ba nguyên tắc chính: Phát triển thành phần, Phát triển quy trình và Phát triển sản phẩm.

Nghiên cứu & Phát triển

Cải tiến là cơ sở thành công của tesa và là động cơ thúc đẩy tăng trưởng năng động của công ty. Hai trăm nhân viên của công ty tại các phòng thí nghiệm riêng của mình ở Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc đang làm việc không ngừng để có thể biến ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm, ứng dụng, và các giải pháp hệ thống mới cũng như cải tiến các sản phẩm hiện có. Hàng năm, tesa nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho trung bình 70 quy trình, sản phẩm phát triển mới.Biểu tượng_R&D

Cải tiến

Thành công của chúng tôi có được chính từ những lợi ích tuyệt vời mà sản phẩm của chúng tôi đã mang đến cho khách hàng. Chúng tôi liên tục nghiên cứu nhằm tìm ra các giải pháp mới giúp khách hàng của mình quản lý các quy trình làm việc của mình hiệu quả hơn.
Chúng tôi củng cố vị thế của mình là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các giải pháp hệ thống tự dính bằng cách nắm bắt các nhu cầu và mong muốn của khách hàng và phản ứng linh hoạt với các yêu cầu cụ thể và xu thế thị trường.
Chúng tôi đạt được gần một nửa tổng doanh thu bán hàng bằng các sản phẩm mà chúng tôi đã đưa vào thị trường trong vòng 5 năm qua. Sở dĩ công ty chúng tôi có năng lực cải tiến mạnh như vậy là do có được chiến lược trọng yếu.
Việc phát triển các thành phần băng keo mới của chúng tôi và các nền tảng công nghệ đảm bảo sự tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của chúng tôi về mặt dài hạn và mở đường cho chúng tôi gia nhập các thị trường mới. Các công trình nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện trong phòng thí nghiệm của mình chỉ là một phần của quy trình cải tiến.
Chúng tôi cân nhắc các khía cạnh kinh tế và kỹ thuật, phân tích tiềm năng thị trường, và đánh giá các vấn đề môi trường. Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là loại bỏ hoặc giảm thiểu việc sử dụng dung môi trong quá trình sản xuất của mình.
Các quy trình phát triển tại tesa được dựa trên ba nguyên tắc chính: Phát triển Thành phần, Phát triển Quy trình và Phát triển Sản phẩm. Chỉ có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận mới có thể đảm bảo được sự thành công của một quy trình cải tiến.

Ba nguyên tắc khác nhau - Một mục tiêu chung duy nhất