Tổng Giám đốc
Tiến sĩ Robert Gereke

Tiến sĩ Robert Gereke

Tổng Giám đốcTrình độ học vấn

1977 – 1982 Technische Universität Braunschweig; Bằng cấp: Diplom-Chemiker
1982 – 1986 Technische Universität Braunschweig; Bằng cấp: Tiến sĩ
1988 – 1990 Universität Hannover; Nghiên cứu chuyên sâu – Công nghệ cao su

Kinh nghiệm chuyên môn

Continental AG
1986 – 1988 Nhân viên hóa chất Phát triển độ bám dính thép và vành lốp xe
1988 – 1990 Quản lý chất lượng Cao su tự nhiên
1990 – 1993 Trưởng phòng nghiên cứu vật liệu

Beiersdorf AG / tesa
1993 – 1994 Trưởng phòng quản lý chất lượng tesa
1994 – 1997 Giám đốc phát triển và kỹ thuật ứng dụng, Nghiên cứu và Phát triển tesa
1997 – 1999 Giám đốc tiếp thị, Đơn vị kinh doanh Che phủ
1999 – 2001 Trưởng Đơn vị kinh doanh Che phủ, tesa

tesa SE
2001 – 2006 Phó chủ tịch điều hành Ngành công nghiệp tesa
2006 – 2016 Thành viên ban giám đốc
Kể từ 2016 Giám đốc điều hành, tesa SE

Đọc thêm