Ban Giám đốc: Thị trường Giao dịch

Oliver Höfs

Thị trường Giao dịchTrình độ học vấn

1991 – 1997 Universität Lüneburg, Đức; Bằng cấp: Diplom-Kaufmann

Kinh nghiệm Chuyên môn

Beiersdorf AG
1998 – 1999 Quản lý dự án Đơn vị kinh doanh - Cố định; Hamburg, Đức
1999 – 2002 Quản lý sản phẩm quốc tế, WWL, Đơn vị kinh doanh Cố định; Hamburg, Đức

tesa AG
2002 – 2004 Giám đốc quản lý khu vực -Thị trường  Điện tử, tesa Châu Á/Thái Bình Dương; Singapore
2004 – 2006 Tổng giám đốc, tesa Hàn Quốc; Seoul
2006 – 2009 Tổng giám đốc, tesa Trung Quốc; Thượng Hải

tesa SE
2009 – 2012 Phó chủ tịch Đơn vị kinh doanh - Ngành công nghiệp, điện tử; Hamburg, Đức
2012 – 2015 Quản lý khu vực tesa Đông Âu; Budapest, Hungary
Kể từ 2016 Thành viên ban giám đốc, Thị trường giao dịch

Đọc thêm