Giám đốc Tài chính tesa SE
Jan Christoph Teetz

Jan Christoph Teetz

Giám đốc Tài chínhTrình độ học vấn

1990 – 1995 Technische Universität Hamburg-Harburg; Bằng cấp: Diplom-Wirtschaftsingenieur

Kinh nghiệm Chuyên môn

Beiersdorf AG / tesa
1996 – 1998 Kiểm soát dự án Chuỗi cung ứng tesa, Hamburg
1998 – 2000 Kiểm soát tiếp thị Đơn vị kinh doanh hệ thống che phủ tesa, Hamburg
2000 – 2002 Giám đốc kiểm soát doanh nghiệp, băng keo tesa, Inc., Charlotte, Hoa Kỳ

tesa SE
2002 – 2005 Trưởng bộ phận kiểm soát kinh doanh và tiếp thị quốc tế

2005 – 2006 Giám đốc điều hành acos GmbH
Kể từ 2006 Giám đốc tài chính tesa SE, Hamburg

Đọc thêm