Doğa sorumluluğu ana görseli

Sorumluluk, Belgelendirmeler ve Güvenlik Bilgileri

Uzun başarılı geçmişimiz sadece yenilikçi fikirlere, kaliteye ve teknolojik süreçlere dayanmamaktadır. Etkili faktörler arasında aynı zamanda insanlar ve çevre için sorumluluk almak da bulunmaktadır. Amaç, ekolojik kaynakları korumak ve yaşadığımız toplum üzerinde pozitif etki oluşturmak için sosyal katılımı pratiğe dökmektir.tesa'da Sorumluluk: Sosyal

Sorumluluk Alırız

Sürdürülebilir endüstri, küresel çalışma süreçlerinin temelini oluşturmaktadır. Dört faaliyet alanına odaklanırız: ürünlerimiz, çevre, çalışanlarımız ve toplum. Ayrıca bunların tamamı, stratejimiz ve yönetim uygulamalarımızla içiçe geçmiştir.

 

tesa günümüzde kendinden yapışkanlı teknolojiler alanında dünyanın en önde gelen şirketlerinden biridir. Uzun soluklu başarı hikâyemiz sadece yenilikçi fikirler, kalite ve teknolojik ilerlemeyle ilişkilendirilemez. Etkili faktörler arasında aynı zamanda insanlar ve çevre için sorumluluk almak da bulunmaktadır. Amaç, ekolojik kaynakları korumak ve sosyal katılım ile yaşadığımız toplum üzerinde pozitif etki oluşturmaktır.

 

Faaliyet Alanları
Stratejimizde ve tesa SE İcra Kurulu kararlarında bu sürdürülebilir iş politikalarını iyice yerleştirmişizdir. Proaktif bir tutum gösteririz ve ürünler, çevre, çalışanlar ve toplum olmak üzere dört alana odaklanırız. Kalite ve güvenlik, kaynakların korunması, saygılı ve adil olma ile çocukların ve gençlerin cesaretlendirilmesi bununla ilgili hususlardan sadece birkaçıdır.

 

tesa'da Kurumsal Sorumluluk ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.tesa.com adresinde bulabilirsiniz.

Sertifikalıyız

Sertifika

Uluslararası standartları karşılayarak kalitenin güvence altına alınması. Geçerli yerel kanunlar ve yönetmeliklere uygunluğun yanı sıra görevinin gereği olarak tesa, uluslararası kalite, çevresel ve mesleki güvenlik standartlarına uygunluk sağlamayı kendine amaç edinmiştir.

 

tesa'nın güncel sertifikalarını görmek için www.tesa.com

Güvenlik Bilgisi

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) belirli bir maddenin özelliklerine ilişkin veriler barındırmaktadır. Bu formlar ayrıca çalışanlara ve acil durum personeline bu tür maddelerle nasıl güvenli bir şekilde çalışılacağını ve muamele edileceğini anlatmaktadır.

 

www.tesa.com adresinden daha fazla bilgi bulacaksınız.