Kapının İç Kısmında Yapısal Yapıştırma

Kapıların İç Tarafının Yapısal Yapıştırması

Metal bir yapının vidalar ile sabitlenmesi memnun edici bir çözüm değildir. Çift taraflı bandın kullanılmasıyla ilave vidalara ve kuruma süresinin beklenmesine gerek yoktur. Bunun yerine, üretim süreci daha hızlı ve daha esnek olmaktadır.

İş metal yapıları sabitlemeye gelince vidalar memnun edici bir çözümü temsil etmez. Çift taraflı bant, vidalara nazaran birçok avantaja sahiptir. Bant kullanımı, hızlı, temiz ve daha esnek üretim süreçlerine olanak vermektedir. Bununla birlikte, yapım süresince ilave vidalara veya sıvı bir yapıştırıcı kullanılacaksa kuruma için beklemeye gerek duyulmaz.

İlgili bant, en iyi tasarım için koyu siyah olmalı ve viskoelastik akrilik yapıya sahip olmalıdır. İyi yalıtım özellikleriyle birlikte cama ve alüminyuma yüksek oranda yapışabilmelidir.