สิ่งห่อหุ้มอาคาร
ฟิล์มกรองแสงอาคารตัวช่วยลดความร้อน | tesa Thailand

ฟิล์มกรองแสงอาคารตัวช่วยลดความร้อน | tesa Thailand

เพื่อการปกป้องในทุกฤดูกาล เราจึงคิดค้นฟิล์มกรองแสงอาคารที่ช่วยลดอุณหภูมิของตัวอาคารให้เย็นลง แต่ยังคงดูสวยงามและสบายตา ในขณะที่โซลูชั่นเทปกาวกันน้ำจะช่วยยึดติดวัสดุกรอบอาคารให้มั่นคง ทนทานต่อความชื้นและน้ำในฤดูฝนACXplus ติดโดยตรง
การยึดติดแผงงานสถาปัตยกรรม

ตั้งแต่การตกแต่งผนังภายในจนถึงหน้าอาคารที่ดูสวยงามน่าดึงดูด เทปกาวต่าง ๆ ของเรา อาทิเช่น เทปกาวกันน้ำ เทปกาวติดกระจก และฟิล์มกรองแสงอาคาร เป็นต้น ล้วนสร้างรูปลักษณ์ของอาคารให้สวยงามเป็นจริงดั่งใจ

ใบรับรองและรายงานผลการทดสอบจากองค์กรภายนอก

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – การทดสอบการรับภาระแรงลมและการแทรกซึมของน้ำ
  • AAMA 501.6-09 – การทดสอบเรื่องแผ่นดินไหวบนส่วนประกอบด้านหน้าอาคาร
  • NBR 10821-3/11 – การแทรกซึมของน้ำและอากาศของส่วนประกอบด้านหน้าอาคาร
  • DIN EN 13501-1.2012 – การจัดระดับชั้นของปฏิกิริยาต่อไฟ
  • การทดสอบเรื่องพายุไซโคลน ตาม AS 1562.1, AS 4040.2/3 การใช้งานได้, และ AS 4040.3 cyclic simulated wind load testing การทดสอบการรับภาระแรงลมที่ได้รับการกระตุ้นเป็นวงจร

หน้าที่สัมพันธ์กัน