ACXplus การติดตั้งกระจก
การติดตั้งกระจกโครงสร้าง

การติดตั้งกระจกโครงสร้าง

เทปกาวสองหน้าของเราให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะสูงในสภาพแวดล้อมที่มีเงื่อนไขสูงทัศนวิสัยใหญ่ยิ่ง – เทปกาวสองหน้าของเราเสนอประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่มีเงื่อนไขข้อเรียกร้องสูง

ระบบติดตั้งกระจกโครงสร้างมี สอง ประเภท คือ สองด้าน และ สี่ด้าน การออกแบบแต่ละประเภทมีข้อดีเฉพาะตัว

ระบบติดตั้งกระจกโครงสร้างแบบสองด้านรวมการประสานการยึดตรึงเชิงกลเข้ากับระบบการยึดเหนี่ยวด้วยเทป ขอบกระจกด้านตรงข้ามสองด้านถูกเชื่อมติดเข้าด้วยกันให้เป็นกรอบด้วย tesa ® ACXplus และด้านตรงข้ามอีกสองได้รับการยึดตรึงแบบเชิงกล ด้วยระบบดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดความปลอดภัยเชิงกลสูง และการยึดตรึงด้วยสองวิธีนี้ (เทปและตัวติดยึดเชิงกล) ช่วยกระจายแรงพลวัต

ระบบติดตั้งกระจกโครงสร้างแบบสี่ด้านให้รูปลักษณ์ที่แทบจะไม่มีกรอบ ระหว่างกรรมวิธีผลิตล่วงหน้า ทั้งสี่ด้านของแผ่นกระจกได้รับการยึดเหนี่ยวเข้าด้วยกันด้วย tesa ® ACXplus ในขณะที่อยู่ในโรงงาน โมดูลกระจกเหล่านี้จะถูกติดเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่จุดก่อสร้าง สร้างภาพด้านหน้าอาคารในรูปลักษณ์พื้นผิวหน้าที่เป็นกระจกราบเรียบ tesa ® ACXplus ส่งถ่ายระวางน้ำหนักเชิงพลวัต อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้มีการรองรับระวางน้ำหนักที่คงที่ด้วยวิธีเชิงกลสำหรับกระจกส่วนที่มองไม่เห็นจากด้านนอก ข้อดีที่แน่นอนของระบบนี้ คือ รูปลักษณ์ที่ออกมาเป็นแบบที่ไม่มีกรอบปรากฏให้เห็น

tesa ® ACXplus มีความสามารถอย่างโดดเด่นในการชดเชยแรงเค้นสถิต พลวัต และจากอุณหภูมิได้ตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดของส่วนประกอบ เนื่องจากพฤติกรรมการตอบสนองอย่างหยุ่นหนืด แรงเค้นสามารถถูกจัดให้กระจายไปเพื่อความแน่ใจในเรื่องการยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงปลอดภัย

ก่อนที่ส่วนประกอบซึ่งได้รับการประกอบติดด้วยกาวน้ำจะสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่กระบวนการทำงานขั้นต่อไปได้ กาวน้ำนี้จะต้องบรรลุถึงจุดที่มีแรงให้จัดการใช้งานได้ ซึ่งอาจใช้เวลานานเป็นวินาทีหรือเป็นชั่วโมงได้ ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่สามารถถอดประกอบออกมาทำงานใหม่ได้ และเพิ่มสารเคมีจำนวนมากในโรงงาน สารเคมีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาท เมื่อมาถึงประเด็นเรื่องการรักษาสุขภาพและความสะอาดในสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ จุดการผลิต

ทั้งกาวน้ำและเทปสองหน้า จำเป็นต้องใช้กระบวนการทาหรือติดหลายขั้นตอน อย่างเช่น ต้องหลีกเลี่ยงการทำให้ชั้นวัสดุปนเปื้อน เพราะฉะนั้น การทำความสะอาดชั้นวัสดุจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับวิธียึดเหนี่ยวทั้งสองวิธี และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นเดียวกับกาวน้ำ เทปสองหน้าชดเชยความไม่สม่ำเสมอหรือความไม่ราบเรียบของพื้นผิวหน้า ข้อดีของเทปสองหน้าเหนือกาวน้ำ คือ การใช้ชั้นผลิตภัณฑ์ที่บางกว่า ซึ่งทำให้ช่องว่างระหว่างพื้นผิวหน้าที่เชื่อมติดเข้าด้วยกันเล็กลงเท่าเป็นได้ ถ้าใช้เทป แม้แต่ในเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับวัสดุให้เหมาะเข้าที่ก็สามารถทำได้ ถ้าแผ่นปิดหน้ายังไม่ถูกลอกออกทั้งหมด สิ่งนี้ช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีเวลาบ่ม จึงสามารถประกันการประกอบติดตั้งที่รวดเร็วกว่าได้

Read more
หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง และรายงานการทดสอบจากภายนอก

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – การทดสอบการรับภาระแรงลมและการแทรกซึมของน้ำ
  • AAMA 501.6-09 – การทดสอบเรื่องแผ่นดินไหวบนส่วนประกอบด้านหน้าอาคาร
  • NBR 10821-3/11 – การแทรกซึมของน้ำและอากาศของส่วนประกอบด้านหน้าอาคาร
  • DIN EN 13501-1.2012 – การจัดระดับชั้นของปฏิกิริยาต่อไฟ
  • การทดสอบเรื่องพายุไซโคลน ตาม AS 1562.1, AS 4040.2/3 การใช้งานได้ และ AS 4040.3 การทดสอบการรับภาระแรงลมที่ได้รับการกระตุ้นเป็นวงจร
ACXplus ผนังม่านกระจก
การติดตั้งกระจกโครงสร้าง
การติดตั้งกระจกโครงสร้าง

ACXplus ผนังม่านกระจก

การติดตั้งกระจกโครงสร้าง

การติดตั้งกระจกโครงสร้าง

ดาวน์โหลด

หน้าที่สัมพันธ์กัน